Obstarávanie

Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
105 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
87 470,83
Zaplatené:
83.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928480-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
30.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Polopodzemný plastový kontajner na zber komunálneho odpadu a triedeného odpadu s monitorovacím systémom naplnenosti kontajnerov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Popis kontajnera, Hodnota / charakteristika: kontajner na zber komunálneho a triedeného odpadu s kruhovým pôdorysom bez nutnosti pevného uchytenia so zemou, zapustený min. zo 60% svojej výšky do zeme, opláštenie nadz. časti drevoplast alebo hlin; Technické vlastnosti: Farba veka vhadzovacieho otvoru, Hodnota / charakteristika: požiadaviek objednávateľa; Technické vlastnosti: Opláštenie nadzemnej časti, Hodnota / charakteristika: drevoplast resp. hliník, farba podľa požiadaviek objednávateľa; Technické vlastnosti: Spôsob vysýpania kontajnerov, Hodnota / charakteristika: hydraulická ruka umiestnená na zberovom vozidle nazdvihnutie zberového vreca a jeho vysypanie –jednohákový systém zdvihu, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera; Technické vlastnosti: Telo kontajnera, Hodnota / charakteristika: pevný voči korózii odolný materiál (napr. HDPE,antikor, alebo iný materiál, ktorý pri požiarineuvoľnuje toxické plyny); Technické vlastnosti: Veko kontajnera, Hodnota / charakteristika: recyklovateľný plast HDPE odolný voči UV žiareniu vofarbách podľa požiadaviek verejného obstarávateľa nazber triedených zložiek odpadov; Technické vlastnosti: Zberové vrece, Hodnota / charakteristika: z vodeodolného, pevného materiálu, zaručujúcehodlhodobé používanie bez potreby výmeny v záručnejdobe (s výnimkou poškodení pri manipulácii, resp.úmyselného poškodenia). ; Technické vlastnosti: Zberové vrece , Hodnota / charakteristika: vrátane plastovej záchytnej vae pre prípadný priesak tekutých zložiek odpadov; Technické vlastnosti: Vysýpací otvor, Hodnota / charakteristika: musí byť zabezpečený poistkou proti nežiaducemuuvoľneniu rýchloupínacím systémom s jednoduchouobsluhou; Technické vlastnosti: Dodávka projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby vrátane inžinierskej činnosti, Hodnota / charakteristika: Projektová dokumentácia inštalácie polopodzemných kontajnerov musí spĺňať kritériá na drobnú stavbu v zmysle § 139 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).; Technické vlastnosti: Dodávka projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby vrátane inžinierskej činnosti, Hodnota / charakteristika: Dodávka projektovej dokumentácie v tlačenej a elektronickej verzii k stavebnému konaniu do 3 dní záväzného výberu lokality výstavby objednávateľom. ; Technické vlastnosti: Inžinierska činnosť , Hodnota / charakteristika: Inžinierska činnosť – zabezpečenie schvaľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona ukončeneho povolením na realizáciu stavby do 15 dni od záväzného výberu lokality výstavby objednávateľom.; Technické vlastnosti: Inštalácia a stavebné práce, Hodnota / charakteristika: výkopové práce bez betonáže, zabudovanie a inštalácia kontajnerov, vrátane pevnej a trvalej úpravy plôch okolia osadených kontajnerov pre jeden ks do plochy 5 m2; Technické vlastnosti: Inštalácia a stavebné práce, Hodnota / charakteristika: max. plocha stojiska do 25 m2, ktorá bude slúžiť ako bezpečný a bezbariérový prístup k vhadzovacím otvorom kontajnerov s úpravou staveniska do pôvodného stavu.; Technické vlastnosti: Inštalácia a stavebné práce, Hodnota / charakteristika: Pevnou a trvalou plochou na podklade s geotextíliou bude zámková dlažba o hrúbke 60 mm; Technické vlastnosti: Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov - Senzor, Hodnota / charakteristika: s možnosťou pevného uchytenia pod veko kontajnera, bezkontaktne snímajúci výšku odpadu s možnosťou vysielania informácie o stave naplnenosti dispečerovi; Technické vlastnosti: Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov - Senzor, Hodnota / charakteristika: bez potreby externého napájania, požiadavka na výdrž batérie je minimálne 5 rokov pri monitorovaní min. 4xdenne, minimálne dvojsenzorové meranie, prenos údajov mobilnou sieťou; Technické vlastnosti: Aplikácia resp. software k monitorovaciemu zariadeniu, Hodnota / charakteristika: Mobilná aplikácia bežiaca na platforme iOS, Android alebo Windows s možnosťou napojenia na IS objednávateľa zaznamenávajúca naplnenosť kontajnerov s plánovaním trás vyprázdňovania

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Objem kontajnera, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Priemer kontajnera, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1700; Technické vlastnosti: Celková výška kontajnera, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2700; Technické vlastnosti: Maximálna hĺbka zapustenia, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 1,6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hmotnosť obsluhovanej časti kontajnera, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 40 kg, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ENEX trade, s. r. o. 4 104 965,00 20% EUR 18. Júl 2016 113983

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×