Obstarávanie

Dodávka zámočníckeho materiálu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
165,66
Konečná suma(Bez DPH):
165,00
Zaplatené:
99.6%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44531100-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor dodávok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie materiálu na bežnú údržbu na strediskách objednávateľa, zabezpečenie šachty

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dodávka tovaru musí spĺňať všetky požiadavky v zmysle platných noriem pre uvedený typ výrobku v SR., Hodnota / charakteristika: súbor dodávky

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka do dreva, celozávitová, samorezná, zápustná hlavička, na krížový bit. 3x35 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka do dreva, celozávitová, samorezná, zápustná hlavička, na krížový bit. 3x25 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka do dreva, celozávitová, samorezná, zápustná hlavička, na krížový bit. 4x60 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka do dreva, celozávitová, samorezná, zápustná hlavička, na krížový bit. 4x25 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka do dreva, celozávitová, samorezná, zápustná hlavička, na krížový bit. 4x35 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka do dreva, celozávitová, samorezná, zápustná hlavička, na krížový bit. 5x60 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka do dreva, celozávitová, samorezná, zápustná hlavička, na krížový bit. 6x80 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka metrická 5 x 25 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka metrická 5 x 40 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka metrická 5 x 60 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka metrická 6 x 25 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka metrická 6 x 40 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka metrická 6 x 50 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka metrická 8 x 40 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál, skrutka metrická 8 x 80 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Spojovací materiál matica, priemer 5 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Spojovací materiál matica, priemer 6 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Spojovací materiál matica, priemer 8 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka do plechu, zapustená hlava 2,9x16 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka do plechu, zapustená hlava 2,9x25 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka do plechu, zapustená hlava 3,9x38 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka do plechu, zapustená hlava 24,2x45 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Hmoždinky polyprénové s krídelkami proti otáčaniu 6x30 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Hmoždinky polyprénové s krídelkami proti otáčaniu 8x40 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Hmoždinky polyprénové s krídelkami proti otáčaniu 10x50 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Hmoždinky polyprénové s krídelkami proti otáčaniu 12x60 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Zástrč jednoduchá 100x45, zinok , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Zástrč jednoduchá 120x45, zinok , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Záves kľbový 50x43, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Záves kľbový 35x35, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Pánt železný na privarenie dl. 140, 2 krídla s pevným čapom so zátkou surový , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Kotva expanzná na ukotvenie do betónu a tehly. Celkový priemer kotvy je 14 mm, celkoová dĺžka plášťa je 60 mm. Priemer jadra skrutky je 8 mm a dľžka 55 mm., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Uzamykateľná závora, TOKOZ UZ 230+ alebo ekvivalent. Špeciálna závora na uzamykanie jednokrídlych brán. Ramená z oceľového plechu hrúbky 4 mm. Prekonanie zámku mechanickým spôsobom je sťažené špeciálou konštrukciou závory. Odolnosť proti korózii je zvýšená skrytím zámku v telese závory. Čiastočné prekrytie upevňovacích skrutiek zvyšuje odolnosť. Kompletizácia s príslušným visacím zámkom (3 kľúče(, KTORé BUDú SúčASťOU BALENIA., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gelezis, s.r.o. 1 165,00 0% EUR 12. Júl 2016 113594

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×