Obstarávanie

Polopodzemné kontajnery na separovaný zber - MOLOK alebo ekvivalent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
120 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
99 958,33
Zaplatené:
83.29%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928480-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Sada
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

• Položka 1 - polopodzemný plastový kontajner 5m3 na zber separovaného odpadu - VKM a kovy; • Položka 2 - polopodzemný plastový kontajner 5m3 na zber separovaného odpadu - PLASTY; • Položka 3 - polopodzemný plastový kontajner 3m3 na zber separovaného odpadu - SKLO; • Položka 4 - doprava a inštalácia kontajnerov; • Položka 5 - dodávka projektovej dokumentácie na ohlásenie drobnej stavby vrátane inžinierskej činnosti; • Položka 6 - monitorovací systém naplnenosti kontajnerov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Spôsob vysýpania kontajnerov, Hodnota / charakteristika: hydraulická ruka umiestnená na zberovom vozidle nazdvihnutie zberového vreca a jeho vysypanie –jednohákový systém zdvihu, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera; Technické vlastnosti: Telo kontajnera, Hodnota / charakteristika: pevný voči korózii odolný materiál (napr. HDPE,antikor, alebo iný materiál, ktorý pri požiarineuvoľnuje toxické plyny); Technické vlastnosti: Veko kontajnera, Hodnota / charakteristika: recyklovateľný plast HDPE odolný voči UV žiareniu vofarbách podľa požiadaviek verejného obstarávateľa nazber triedených zložiek odpadov; Technické vlastnosti: Zberové vrece, Hodnota / charakteristika: z vodeodolného, pevného materiálu, zaručujúcehodlhodobé používanie bez potreby výmeny v záručnejdobe (s výnimkou poškodení pri manipulácii, resp.úmyselného poškodenia). ; Technické vlastnosti: Hmotnosť kontajnerov - všetky druhy, Hodnota / charakteristika: Maximálna hmotnosť prázdnej zdvíhanej časti kontajnera 40kg; Technické vlastnosti: Vysýpací otvor, Hodnota / charakteristika: musí byť zabezpečený poistkou proti nežiaducemuuvoľneniu rýchloupínacím systémom s jednoduchouobsluhou; Technické vlastnosti: Položka 4, Hodnota / charakteristika: výkopové práce bez betonáže, zabudovanie a inštalácia kontajnerov, vrátane pevnej a trvalej úpravy plôch okolia osadených kontajnerov pre jeden ks do plochy 5 m2; Technické vlastnosti: Položka 4, Hodnota / charakteristika: max. plocha stojiska do 25 m 2, ktorá bude slúžiť ako bezpečný a bezbariérový prístup k vhadzovacím otvorom kontajnerov s úpravou staveniska do pôvodného stavu.; Technické vlastnosti: Položka 4, Hodnota / charakteristika: Pevnou a trvalou plochou bude zámková dlažba o hrúbke 60 mm; Technické vlastnosti: Položka 5, Hodnota / charakteristika: Projektová dokumentácia inštalácie polopodzemných kontajnerov musí spĺňať kritériá na drobnú stavbu v zmysle § 139 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).; Technické vlastnosti: Položka 5, Hodnota / charakteristika: Dodávka projektovej dokumentácie v tlačenej a elektronickej verzii k stavebnému konaniu do 3 dní záväzného výberu lokality výstavby objednávateľom. ; Technické vlastnosti: Položka 5, Hodnota / charakteristika: Inžinierska činnosť – zabezpečenie schvaľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona ukončeneho povolením na realizáciu stavby do 15 dni od záväzného výberu lokality výstavby objednávateľom.; Technické vlastnosti: Položka 6 - Senzor, Hodnota / charakteristika: s možnosťou pevného uchytenia pod veko kontajnera, bezkontaktne snímajúci výšku odpadu s možnosťou vysielania informácie o stave naplnenosti dispečerovi; Technické vlastnosti: Položka 6 - Senzor, Hodnota / charakteristika: bez potreby externého napájania, požiadavka na výdrž batérie je minimálne 5 rokov pri monitorovaní min. 4xdenne, minimálne dvojsenzorové meranie, prenosúdajov mobilnou sieťou; Technické vlastnosti: Položka 6 - Aplikácia resp. software k senzorom, Hodnota / charakteristika: Mobilná aplikácia bežiaca na platforme iOS, Android s možnosťou napojenia na IS objednávateľa zaznamenávajúca naplnenosť kontajnerov s plánovaním trás vyprázdňovania

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Položka 1 - 5m3 kontajner na zber VKM a kovov s kruhovým pôdorysom bez nutnosti pevného uchytenia so zemou, zapustený min. zo 60% svojej výšky do zeme, hĺbka zapustenia max. 1,6 m, opláštenie nadzemnej časti drevoplast, farba veka vhadzovacieho otvoru podľa požiadaviek objednávateľa, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: Položka 1 - priemer kontajnera, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1700; Technické vlastnosti: Položka 1 - celková výška kontajnera, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2700; Technické vlastnosti: Položka 2 - 5m3 kontajner na zber plastov s kruhovým pôdorysom bez nutnosti pevného uchytenia so zemou, zapustený min. zo 60% svojej výšky do zeme, hĺbka zapustenia max. 1,6 m, opláštenie nadzemnej časti drevoplast, farba veka vhadzovacieho otvoru podľa požiadaviek objednávateľa, farba veka vhadzovacieho otvoru podľa požiadaviek objednávateľa, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Položka 2 - priemer kontajnera, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1700; Technické vlastnosti: Položka 2 - celková výška kontajnera, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2700; Technické vlastnosti: Položka 3 - 3m3 kontajner s kruhovým pôdorysom bez nutnosti pevného uchytenia so zemou, zapustený min. zo 60% svojej výšky do zeme, hĺbka zapustenia max. 1,6 m, opláštenie nadzemnej časti drevoplast, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Položka 3 - priemer kontajnera, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1300; Technické vlastnosti: Položka 3 - celková výška kontajnera, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2700

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ENEX trade, s. r. o. 3 119 950,00 20% EUR 11. Júl 2016 113572

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×