Obstarávanie

Zhodnotenie, zneškodnenie, likvidácia uloženie nie nebezpečného odpadu.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90513000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu podľa špecifikovaných druhov.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 070213 odpadový plast , Jednotka: tona, Minimum: 1, Maximum: 2,5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15 01 01 obaly z papiera a lepenky, Jednotka: tona, Minimum: 0,1, Maximum: 0,5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15 01 02 obaly z plastov, Jednotka: tona, Minimum: 0,1, Maximum: 0,5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 150106 zmiešané obaly, Jednotka: tona, Minimum: 1, Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 200303 zmesový komunálny odpad, Jednotka: tona, Minimum: 1, Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 200306 odpad z čistenia kanalizácie, Jednotka: tona, Minimum: 1, Maximum: 12, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 20 03 08 drobný stavebný odpad , Jednotka: tona, Minimum: 1, Maximum: 30, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×