Obstarávanie

Laboratórne chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Saneca Pharmaceuticals a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 100,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 108,33
Zaplatené:
67.34%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Chemikálie pre laboratórium

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: metanol gradientovej kvality pre kvapalinovú chromatografiu, balenie 2,5 L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: acetonitril gradientovej kvality pre kvapalinovú chromatografiu, balenie 2,5 L, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: kalibračné pufre pre pH-meter inolab pH = 4, 7 a 10, objem 1000 ml, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Dimetylamín hydrochlorid (1 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Paraformaldehyd (0,5 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Bromid lítny (bezvodý) (1 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kyselina mravčia (1 l balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Mravčan amónny (1 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Chlorid ceritý (bezvodý) (50 g balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Anhydrid kyseliny trifluóroctovej (250 g balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Síran sodný dekahydrát (1 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Síran sodný (bezvodý) (2,5 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Alyl bromid (1 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Silika gél C18 reverzná fáza (50 g balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Jodid sodný (bezvodý) (1 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Jodid draselný (bezvodý) (0,5 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Oktánsulfonán sodný monohydrát (100 g balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tetrahydrofurán pre HPLC (2,5 l balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Metanol pre HPLC (4 x 2,5 l), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: ZnCl2 bezvodý 98+% (0,5 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: N-metylbenzylamín 97% (1 l balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Pd/C 10%, (pre výrobu Dolzínu) (50 g balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: MgSO4, bezvodý, 99,5% min. (2 kg balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: n-Hexán pre HPLC, 95% min. (2,5 l balenie), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: HPLC kolóna Daicel IC 250x4,6 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: HPLC kolóna Phenyl-hexyl 250x4,6 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 4 4 930,00 20% EUR 24. Jún 2016 112441

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×