Obstarávanie

Záložné generátory pre ČOV a ČS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Gemerská Poloma
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 757,40
Konečná suma(Bez DPH):
7 494,00
Zaplatené:
76.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31100000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
komplet
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Záložné generátory (záložné zdroje) pre ČOV a ČS zabezpečujúce chod ČOV a ČS pri výpadku elektrickej energie v sieti. Dodávka, montáž a sprevádzkovanie záložných generátorov.; Dva samostatné generátory elektrickej energie pre použitie v externých podmienkach.; Generátor pre ČOV primárne zabezpečuje energiu na chod: dúchadla ČOV - elektromotor s plynulým nábehom a rozbehovým spúšťačom, trvalý výkon zariadenia je 5,5kW; chodu zabezpečovacieho a kamerového systému, osvetlenia; zabezpečenie energie pre prípadné údržby a opravy.; Generátor pre ČS zabezpečuje energiu na chod: čerpadla čerpacej stanice s trvalým výkonom 3,0 kW; zabezpečenie energie pre prípadné údržby a opravy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Záložný generátor pre ČOV: typ elektrického agregátu, Hodnota / charakteristika: trojfázový, striedavý synchrónny.; Technické vlastnosti: Záložný generátor pre ČOV: štart elektrického agregátu, Hodnota / charakteristika: elektrický / ručný.; Technické vlastnosti: Záložný generátor pre ČOV: : palivo, Hodnota / charakteristika: benzín / diesel.; Technické vlastnosti: Záložný generátor pre ČOV: napätie, Hodnota / charakteristika: 400V/230V/50Hz.; Technické vlastnosti: Záložný generátor pre ČOV: regulácia napätia, Hodnota / charakteristika: automatická (elektronická/AVR).; Technické vlastnosti: Záložný generátor pre ČOV: riadenie chodu, Hodnota / charakteristika: mechanické zapnutie a vypnutie, regulácia otáčok.; Technické vlastnosti: Záložný generátor pre ČOV: záťaž jednotlivých fáz, Hodnota / charakteristika: nerovnomerná záťaž jednotlivých fáz.; Technické vlastnosti: Záložný generátor pre ČOV: riadenie hnacej jednotky, Hodnota / charakteristika: riadiaca jednotka s minimálne: počítadlom motohodín, sledovaním napätia, kontrola hladiny a tlaku oleja, sledovanie vysokej teploty.; Technické vlastnosti: Záložný generátor pre ČOV: výbava, Hodnota / charakteristika: podvozok, elektrický panel s ističmi.; Technické vlastnosti: Záložný generátor pre ČOV: zásuvky, Hodnota / charakteristika: minimálne 1x230/16A + 1x400/32A.; Technické vlastnosti: Záložný zdroj pre ČS: typ elektrického agregátu, Hodnota / charakteristika: trojfázový, striedavý synchrónny.; Technické vlastnosti: Záložný zdroj pre ČS: štart elektrického agregátu, Hodnota / charakteristika: elektrický / ručný.; Technické vlastnosti: Záložný zdroj pre ČS: palivo, Hodnota / charakteristika: benzín / diesel.; Technické vlastnosti: Záložný zdroj pre ČS: napätie, Hodnota / charakteristika: 400V/230V/50Hz.; Technické vlastnosti: Záložný zdroj pre ČS: regulácia napätia, Hodnota / charakteristika: automatická (elektronická/AVR).; Technické vlastnosti: Záložný zdroj pre ČS: riadenie chodu, Hodnota / charakteristika: mechanické zapnutie a vypnutie, regulácia otáčok.; Technické vlastnosti: Záložný zdroj pre ČS: záťaž jednotlivých fáz, Hodnota / charakteristika: nerovnomerná záťaž jednotlivých fáz.; Technické vlastnosti: Záložný zdroj pre ČS: riadenie hnacej jednotky, Hodnota / charakteristika: riadiaca jednotka s minimálne: počítadlom motohodín, sledovaním napätia. ; Technické vlastnosti: Záložný zdroj pre ČS: výbava, Hodnota / charakteristika: podvozok.; Technické vlastnosti: Záložný zdroj pre ČS: zásuvky, Hodnota / charakteristika: minimálne 1x230/16A + 1x400/16A.; Technické vlastnosti: Cena zahŕňa: , Hodnota / charakteristika: zariadenia musia byť nové, nepoužité, spĺňať všetky potrebné normy, minimálny rok výroby 2015.; Technické vlastnosti: Cena zahŕňa: , Hodnota / charakteristika: obidva generátory musia byť mobilné vybavené podvozkom, riadiacou a kontrolnou jednotkou. Nie je potrebný automatický štart a vypnutie pri výpadku dodávky energie v sieti.; Technické vlastnosti: Cena zahŕňa: , Hodnota / charakteristika: obidva generátory musia byť vybavené dostatočnou palivovou nádržou pre zabezpečenie chodu ČOV po dobu minimálne 8 hodín a pre ČS minimálne 4 hodiny.; Technické vlastnosti: Cena zahŕňa: , Hodnota / charakteristika: vhodný elektrický štart pre obidva generátory, prípadne kombinácia ručného aj elektrického štartu.; Technické vlastnosti: Cena zahŕňa: , Hodnota / charakteristika: celé napojenie a prevádzkovanie (pre obidva generátory) musí byť kompletné (obsahovať všetky komponenty) so všetkými prípadnými ďalšími modulmi tak, aby bolo plne funkčné.; Technické vlastnosti: Cena zahŕňa: , Hodnota / charakteristika: servis počas záruky, servisné zabezpečenie do 24 hodín od nahlásenia. ; Technické vlastnosti: Cena zahŕňa: , Hodnota / charakteristika: Záručný servis a pozáručný servis vo vzdialenosti max. 80 km. ; Technické vlastnosti: Cena zahŕňa: , Hodnota / charakteristika: V prípade, že nebude splnená požiadavka na max. vzdialenosť, je dodávateľ povinný zabezpečiť prepravu resp. uhradiť náklady vzniknuté pri servisných službách nad prípustnú vzdialenosť (nad 80 km); Technické vlastnosti: Cena zahŕňa: , Hodnota / charakteristika: záručná doba 36 mesiacov.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. ZÁLOŽNÝ GENERÁTOR PRE ČOV nový s nasledovnými parametrami:, Jednotka: kmpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: - elektrický agregát, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: - celková dĺžka elektrického agregátu, Jednotka: mm, Minimum: 800, Maximum: 1150, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - celková šírka elektrického agregátu, Jednotka: mm, Minimum: 400, Maximum: 750, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - celková výška elektrického agregátu, Jednotka: mm, Minimum: 550, Maximum: 815, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - maximálny výkon ( 400V), Jednotka: kVA/kW, Minimum: 15,0 / 12,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - trvalý výkon (400V), Jednotka: kVA/kW, Minimum: 12,0 / 9,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 25, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - objem palivovej nádrže, Jednotka: l, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - hmotnosť - suchá bez nadstavieb, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 210, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - hlučnosť, Jednotka: dB, Minimum: , Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - chod elektrocentrály na jednu nádrž pri 3/4 záťaži, Jednotka: hod, Minimum: 8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - možnosť prevádzkovania pri rozsahu vonkajších teplôt, Jednotka: °C, Minimum: -15°C až +35°C, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - krytie, Jednotka: IP, Minimum: 23, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. ZÁLOŽNÝ GENERÁTOR PRE ČS nový s nasledovnými parametrami:, Jednotka: kmpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: - elektrický agregát, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: - maximálny výkon ( 400V), Jednotka: kVA/kW, Minimum: 13,0 / 10,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - trvalý výkon (400V), Jednotka: kVA/kW, Minimum: 11,0 / 8,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - štartovací prúd, Jednotka: A, Minimum: 13, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - objem palivovej nádrže, Jednotka: l, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - hmotnosť - suchá bez nadstavieb, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 160, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - hlučnosť, Jednotka: dB, Minimum: , Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - chod elektrocentrály na jednu nádrž pri 3/4 záťaži, Jednotka: hod, Minimum: 4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - možnosť prevádzkovania pri rozsahu vonkajších teplôt, Jednotka: °C, Minimum: -15°C až +35°C, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: - krytie, Jednotka: IP, Minimum: 23, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slavka Ivanová-Štýl 1 7 494,00 0% EUR 3. Jún 2016 110530

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×