Obstarávanie

Prenájom farebných laserových multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
152 925,00
Konečná suma(Bez DPH):
104 165,83
Zaplatené:
68.11%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30121100-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

V priestoroch objednávateľa zriadiť 7 centrálnych tlačových miest, za účelom optimalizácie a zefektívnenia tlačového prostredia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: kapacita CMY tonerov pri 5% pokrytí , Hodnota / charakteristika: minimálne 30.000 strán ; Technické vlastnosti: kapacita čierneho tonera pri 5% pokrytí , Hodnota / charakteristika: minimálne 45.000 strán ; Technické vlastnosti: Inteligentné úložisko na báze MS Sharepoint, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: ScanFlow 4.3 alebo ekvivalent, pričom ekvivalent musí mať parametre minimálne rovnaké alebo vyššie ako požadované , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Prevod skenovaných dokumentov na prehladávateľné PDF, PDF/A, editovateľné formáty Word/Excel/PowerPoint, voľbou priamo na displeji zariadenia , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: SafeQ 5 alebo ekvivalent, pričom ekvivalent musí mať parametre minimálne rovnaké alebo vyššie ako požadované, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Automatické ukladanie alebo posielanie reportov na zvolený e-mail vo formáte XLS (podľa nastavenia administrátora), Možnosť exportu reportu do HTML, CVS, PDF, XLS , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Možnosť prechádzania histórie tlače na externom termináli, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Prenájom farebných laserových multifunkčných zariadení Bizhub PRO C754e a s tým súvisiace služby alebo ekvivalent-pričom ekvivalent musí mať parametre minimálne rovnaké alebo vyššie ako požadované zariadenie a požadovaný softvér. Originálne/nové zariadenie. Zariadenie nesmie byť repasované ani použité, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: Doba prenájmu, Jednotka: mesiac, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: Predpokladaný počet čiernobielych strán A4 za 48 mesiacov k celkovému počtu zariadení, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 300 000; Technické vlastnosti: Predpokladaný počet farebných strán A4 za 48 mesiacov k celkovému počtu zariadení, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 200 000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 9 124 999,00 20% EUR 30. Máj 2016 110282

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×