Obstarávanie

Drobný železiarsky tovar


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 330,92
Konečná suma(Bez DPH):
997,81
Zaplatené:
74.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44316000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Drobno železiarsky materiál pre výkon opráv

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 3 x 16 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 3 x 20 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 3 x 25 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 3 x 30 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 3 x 40 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 3 x 50 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 3 x 60 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 4 x 16 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 4 x 20 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 4 x 25 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 4 x 36 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 4 x 40 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 4 x 50 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 4 x 60 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 4 x 70 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 5 x 50 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 5 x 60 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 5 x 70 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 5 x 80 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 6 x 70 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 6 x 80 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka do dreva, samorezná, krížová, zapustená hlava - 6 x 100 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Konfirmát 5 x 50 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Konfirmát 7 x 60 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M4/30, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M4/50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M5/30, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M5/50 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M5/70, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M5/80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M5/90, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M6/30, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M6/50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M6/70, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M6/100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M8/50, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M8/80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Skrutka metrická so 6 - hrannou hlavou, DIN 933, 8.8 zn, M8/100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Matica DIN 934 M4, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Matica DIN 934 M5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Matica DIN 934 M6, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Matica DIN 934 M8 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Podložka plochá DIN 125 - 4,3 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Podložka plochá DIN 125 - 5,3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Podložka plochá DIN 125 - 6,3 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Podložka plochá DIN 125 - 8,3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Podložka pérová DIN 1740 - 4, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Podložka pérová DIN 1740 - 5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Podložka pérová DIN 1740 - 6 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Podložka pérová DIN 1740 - 8, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Nit trhací Al 4 x 10, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Nit trhací Al 4 x 15, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Nit trhací Al 4 x 20, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Nit trhací Al 4 x 25, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Nit trhací Al 4 x 30, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Skrutka vratová DIN 603 M8 x 80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 2,5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 3 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 3,2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 3,5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 4, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 4,2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 4,5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 5, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 5,2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 6 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 7, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 8 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 9, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 10, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 11, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 12, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 13, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 14, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 15, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták do kovu 16, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Vrták SDS+ uchytenie 4 x 160/100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vrták SDS+ uchytenie 6 x 260/150, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vrták SDS+ uchytenie 8 x 450/400, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vrták SDS+ uchytenie 10 x 450/400 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vrták SDS+ uchytenie 12 x 450/400, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Samostmievacia zváračská kukla, rozmer priezoru min. 98 x 43 mm,tmavosť filtra - zváranie 9 – 13 DIN, reakčná doba 1/30 000 s, rýchlosťzotmenia 0,25 - 0,8 s, zdroj energie fotovoltaika, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Elektródy na zváranie - bázické, EZ-50 B pr.2,0/300, balenie 1kg/bal, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Elektródy na zváranie - bázické, EZ-50 B pr.3,15/300, balenie 1kg/bal, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Elektródy na zváranie - bázické, EZ-50 B pr.1,2/300, balenie 1kg/bal, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Drôtená kefa s plastovou rukoväťou, 1100/5 - rad, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Posuvné meradlo - kovové, DIN 862, z nehrdzavejúcej ocele, deleniev mm a v palcoch, nómius 1/20 mm a 1/28“, v puzdre, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kladivo zámočnícke s drevenou rukoväťou, 700 g, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kladivo zámočnícke s drevenou rukoväťou, 1000 g, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plastový nôž s olamovacou čepeľou - 18 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Brúsne plátno 230 x 280 mm, P180, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Brúsne plátno 230 x 280 mm, P120, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Brúsne plátno 230 x 280 mm, P220, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Brúsne plátno 230 x 280 mm, P60, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Brúsne plátno 230 x 280 mm, P80, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Brúsny lamelový kotúč 125 x 14,0 x 22,23, zrnitosť 5 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Brúsny lamelový kotúč 125 x 16,0 x 22,23, zrnitosť 8 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Rezný kotúč, pr. 125 mm, pr. otvoru 22 mm, hr. 1 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Rezný kotúč, pr. 125 mm, pr. otvoru 22 mm, hr. 1,6 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Stojan pre uhlovú brúsku - upnutie uhlových brúsok na kotúče s pr. 180 a 230 mm, možnosť nastavenia uhlov rezu, liatinový podstavec, nastaviteľné upevňovacie zariadenie, ochrana proti obletujúcim iskrám, univerzálna upínacia konzola , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Zámok visiaci, oval 52 mm, liatinový zámok s okom Hardened, zamykanie bez kľúča zatlačením strmeňa, 3 ks mosadzných kľúčov , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Meter sťahovací, nehrdzavejúca oceľ 3 m , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Meter sťahovací, nehrdzavejúca oceľ 5 m , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Vykružovacia sada do dreva, 7 ks pr. 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63, hĺbka vykružovania - 50 mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gelezis, s.r.o. 3 997,81 0% EUR 26. Máj 2016 110141

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×