Obstarávanie

odborná prehliadka výmeníkovej stanice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
208,34
Konečná suma(Bez DPH):
208,00
Zaplatené:
99.83%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

ročná odborná prehliadka vým. stanice pary - zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. vrátane správy z prehliadky spolu so zistenými nedostatkami

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: vým. stanica, Hodnota / charakteristika: tlak 0,45-0,55 Mpa, teplota 180-220 st. C, parná sieť 0,4 Mpa; Technické vlastnosti: vým. tepla PV 2OH, Hodnota / charakteristika: objem 173/79 l, 1,6/1,6 Mpa, 200/200 st. C; Technické vlastnosti: vzdušník Orlík, Hodnota / charakteristika: 40 l, 1,0 Mpa, 100 st. C; Technické vlastnosti: vzdušník VL 1 V03, Hodnota / charakteristika: 40 l, 10 Bar, 100 st. C; Technické vlastnosti: ohrievač vody OVL, Hodnota / charakteristika: 2 500/8 l, 1,0/1,6 Mpa, 110/200 st. C; Technické vlastnosti: tlaková expanzná nádoba VSE, Hodnota / charakteristika: 1 600 l, 0,6 Mpa, 200 st. C; Technické vlastnosti: vým. tepla - chladič kondenzátu VV 4 SU, Hodnota / charakteristika: 15,5/10 l, 2,5/2,5 Mpa, 200/200 st. C

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: výmeníková stanica napojená na paru od dodávateľa pary, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: výmeník tepla PV 2OH, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: ohrievač vody, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: vzdušník, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: výmeník tepla - chladič VV 4 SU, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: exp. nádoba , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REVIZ-DETVA s.r.o. 1 208,00 0% EUR 18. Máj 2016 109259

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×