Obstarávanie

Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žilina
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
140 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
90 233,33
Zaplatené:
64.45%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
t
Množstvo:
5000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vytvorenie zberne v katastrálnom území mesta na zber a spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Zberňa zeleného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), Hodnota / charakteristika: Vytvorenie zberne na území katastra mesta Žilina; Technické vlastnosti: Spracovanie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), Hodnota / charakteristika: v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva; Technické vlastnosti: Zberňa, Hodnota / charakteristika: Dodávateľ zabezpečí prevádzku v pracovných dňoch v čase od 10:00hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 12:00 hod.; Technické vlastnosti: Zberňa, Hodnota / charakteristika: využitie pre spracovanie zeleného BRO z časti pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina a z pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb s trvalým pobytom na území mesta Žilina

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo zeleného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), Jednotka: t, Minimum: 2500, Maximum: 5000, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 3 108 280,00 20% EUR 10. Máj 2016 108488

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×