Obstarávanie

Kontrolná činnosť a pozáručný servis elektrickej požiarnej signalizácie na obdobie rokov 2016-2019 KE 1


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 160,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 500,00
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50413200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Rozsah v zmys. techn. špec. pre údaj Max. a Pr.Ho
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Servisná činnosť EPS, ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška EPS- revízia, štvrťročná kontrola EPS v zmysle STN EN 54 vyhl. 726/2002 Z. z. , STN 332000-4-41, STN342710, STN 33 1500 a vyhl. MPSVaR č.508/2009 a ostatných platných noriem. Košice

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Servis zariadenia EPS DECETOMAT MCU 304, Hodnota / charakteristika: Výkon údržby sa uskutoční do 24 h od nahlásenia poruchy; Technické vlastnosti: Revízia zariadenia EPS DECETOMAT MCU 304, Hodnota / charakteristika: Revízia sa uskutoční 1x ročne v zmysle platných noriem ; Technické vlastnosti: Kontrola zariadenia EPS DECETOMAT MCU 304, Hodnota / charakteristika: Kontrola zariadení sa vykoná v zmysle platných noriem 3 x za rok

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zariadenie EPS DECETOMAT MCU 304, Jednotka: súprava, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Revízia zariadenia EPS DECETOMAT MCU 304, Jednotka: počet revízií za celé obdobie , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Kontrola a servis zariadenia EPS DECETOMAT MCU 304, Jednotka: hodiny, Minimum: 1, Maximum: 20, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FITTICH ALARM spol. s r.o. 1 1 800,00 20% EUR 3. Máj 2016 108207

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×