Obstarávanie

Oleje, mazivá, mazadlá- Mol Alubia AK 00 EP, Mol Alubia AK2, Total Quartz 9000 5W-40, Madit OH-HM 68


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
700,00
Konečná suma(Bez DPH):
427,65
Zaplatené:
61.09%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24951100-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Madit OH-Hm 68- hydraulický olej univerzálny, celoročný pre hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným namáhaním, tiež pre mechanizmy pracujúce v nechránenom prostredí. Vysoko výkonný, zabezpečuje dobrú termickú a hydrolytickú stabilitu, ktorej výsledkom je nízka tvorba kalov a úsad a tiež dlhá funkčnosť.; Total Quartz 9000 5W-40- motorový olej je vysoko výkonný, ľahkobežný pre všetky benzínové aj naftové motory osobných automobilov. Je vhodný aj pre turbo a všetky motory, ktoré sa používajú v extrémnych podmienkach zaručuje úsporu paliva pri jeho používaní a dobré štartovacie vlastnosti v studenom stave motora. ; Mol Alubia AK2- komplexné hlinité plastické mazivo. Určené je na mazanie nízko zaťažených valivých ložísk pracujúcich s nízkymi a strednými rýchlosťami.; Mol Alubia AK 00 EP- komplexné hlinité plastické mazivo veľmi dobre odolávajúce vode s vynikajúcou priľnavosťou ku kovovým povrchom. Určené je na mazanie klzných častí podvozkov automobilov, pomalobežných ozubení, reťazí a klzných ložísk, pracujúcich pri nízkych rýchlostiach a stredných tlakoch.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Madit OH-HM 68- aditívny systém zabezpečuje rýchlu odlúčivosť vzduchu a nízku penivosť., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Madit OH-HM 68- protioderové vlastnosti chránia piestové, lopatkové a zubové čerpadlá, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Madit OH-HM 68 - objem, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Madit OH-HM 68- kinematická viskozita pri 40 °C , Jednotka: mm2/s, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 66,2; Technické vlastnosti: Madit OH-HM 68- bod vzplanutia, Jednotka: °C , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 228; Technické vlastnosti: Madit OH-HM 68- bod tuhnutia, Jednotka: °C , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -30; Technické vlastnosti: Total Quartz 9000 5W-40- objem, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: Total Quartz 9000 5W-40- kinematická viskozita pri 100 °C , Jednotka: mm2/s, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: Total Quartz 9000 5W-40- bod vzplanutia, Jednotka: °C , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 226; Technické vlastnosti: Total Quartz 9000 5W-40- bod tuhnutia, Jednotka: °C , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -42; Technické vlastnosti: Total Quartz 9000 5W-40- hustota pri 15 °C , Jednotka: kg/m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 849; Technické vlastnosti: Mol Alubia AK2- objem : 8 kg vedro, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Mol Alubia AK2- kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C , Jednotka: mm2/s, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 110; Technické vlastnosti: Mol Alubia AK2- bod skvapnutia, Jednotka: °C , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230; Technické vlastnosti: Mol Alubia AK2- teplotný rozsah použitia, Jednotka: °C , Minimum: -30, Maximum: +100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mol Alubia AK 00 EP- objem : 8 kg vedro, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Mol Alubia AK 00 EP- kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C , Jednotka: mm2/s, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 430; Technické vlastnosti: Mol Alubia AK 00 EP- bod skvapnutia, Jednotka: °C , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200; Technické vlastnosti: Mol Alubia AK 00 EP- teplotný rozsah použitia, Jednotka: °C , Minimum: -20, Maximum: +100, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 3 513,18 20% EUR 4. Máj 2016 108152

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×