Obstarávanie

Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 300,00
Zaplatené:
73.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55100000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
podujatie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu štvordňovej vzdelávacej aktivity (ďalej len vzdelávacia aktivita) ; Predpokladaný termín vzdelávacej aktivity je od 11.05.2016 - 15.05.2016; Miesto dodania predmetu zákazky : Žilinský kraj; Vzdelávacia aktivita je určená dobrovoľníkom Európskej dobrovoľníckej služby.; Predpokladaný celkový počet účastníkov vzdelávacej aktivity je 23 vrátane 3 školiteľov/ organizátorov aktivity.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Aktivity budú realizované počas piatich dní, pričom predpokladaný začiatok v prvý deň bude o 16:00 hod. a predpokladaný koniec posledného dňa je o 15:00 hod., čo predstavuje poskytnutie ubytovacích služieb na 4 noci. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rozsah ubytovacích služieb:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ubytovanie požadujeme pre predpokladaný počet 23 účastníkov, z toho pre 3 školiteľov, na predpokladaný počet 4 noci, v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách s oddelenými posteľami, ktorých súčasťou je minimálne kúpeľňa s WC a sprchovacím kútom, resp. vaňou. Postele nesmú byť poschodové., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Možnosť ubytovania je aj na chatkách, s dostupnosťou k spoločenskej a stravovacej miestnosti. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Školiteľom bude poskytnuté ubytovanie v samostatných izbách., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Potreba zabezpečenia aj bezbariérového prístupu v rámci ubytovacieho zariadenia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: K dispozícii bude uterák, hygienický set., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rozsah stravovacích služieb :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rozsah stravovacích služieb, vrátane občerstvenia bude rozdelený medzi jednotlivé dni nasledovne: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. deň - 4 hod- 16:00 – 22:00 1 x večera vrátane pitného režimu, 1 x občerstvenie - 23 osôb, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. deň -10 hod -7:00 – 20:00 1 x raňajky, 1 x obed, 1 x večera vrátane pitného režimu, 2x občerstvenie -23 osôb, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. deň- 10 hod- 7:00 – 20:00 1 x raňajky, 1 x obed, 1 x večera vrátane pitného režimu, 2x občerstvenie -23 osôb, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. deň - 10 hod 7:00 – 20:00 1 x raňajky, 1 x obed, 1 x večera vrátane pitného režimu, 2x občerstvenie 23 osôb, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. deň- 6 hod- 7:00 – 15:00 1 x raňajky, 1 x obed (prípadne balíček na cestu) vrátane pitného režimu, 1 x občerstvenie- 23 osôb, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky - minimálne kontinentálne raňajky rozšírené o jeden ďalší druh jedla alebo možnosťou výberu jedál formou bufetu. Požadujeme k raňajkám pitný režim vo forme čaju a kávy., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - obed - 0,3 l polievka a výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min. 150 g mäsa v surovom stave a min. 200 g príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita teplých vegetariánskych jedál) a na výber dezert/šalát. Možná variabilita aj vo forme bufetových stolov v rovnakej gramáži resp. s možnosťou doplnenia jedla., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - večera - výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min.150 g mäsa v surovom stave a min. 200 g príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita zeleninových a sladkých jedál). Výber z čerstvých šalátov. Možná variabilita aj vo forme bufetových stolov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pitný režim - 1. káva s mliekom a cukrom alebo čaj s medom/cukrom a citrónom – 2 krát denne / 1 osoba - a 2. minerálna voda – min. 1 l / 1 osoba / 1 deň alebo voda s citrónom – min. 1l /1 osoba/ 1 deň . , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - občerstvenie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - doobeda /poobede t.j. 2 krát denne. V prípade poldňovej aktivity 1 krát denne. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - formou slané/sladké/ovocie 1 ks/ 1 osoba (variabilné striedanie slané vo forme chlebíčkov/pagáčov, sladké vo forme koláča/štrúdle, ovocná misa s rôznymi druhmi ovocia 5 druhov), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zariadenie musí byť schopné rešpektovať a upraviť jedlo podľa špecifických stravovacích potrieb (napr. ako vegetariánstvo, vegánstvo, halal strava, intolerancia na mliečne výrobky, celiakia a pod.) V prípade bufetových stolov a ponuky z jedál musia byť jedlá označené/ pomenované v angličtine. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Konferenčné a seminárne miestnosti:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Počas realizácie vzdelávacej aktivity sa požadujú: 1 veľká a 1 malá seminárna miestnosť; Obe seminárne miestnosti musia byť uzamykateľné a musia mať prirodzené alebo nútené vetranie, okná s prístupom denného svetla a vo všetkých musí byť možné upravovať sedenie a lepiť materiály na steny. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Seminárnou miestnosťou nesmie byť jedáleň, ani miestnosť susediaca s kuchyňou. V prípade, že je v tejto miestnosti barový pult, nesmie byť v prevádzke. Požadujeme, aby každá osoba v miestnosti mala rovnaký výhľad na prezentátora, aby nezavadzali vo výhľade napr. stĺpy. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Veľká seminárna miestnosť s nasledovným minimálnym zariadením: 25 ks stoličiek, 6 stolov, 1 flipchartový stojan, dataprojektor a plátno na premietanie, mikrofón, ozvučenie (možnosť prehrávania audiovizuálneho materiálu a min. 2 prenosné reproduktory pripojiteľné k notebooku), možnosť pripojenia na Wi-Fi, k dispozícii tlačiareň s farebným tonerom, zariadenia požadujeme v štandardnej kvalite, k dispozícii nádoby na separovaný odpad., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Malá seminárna miestnosť s nasledovným minimálnym zariadením 12 ks stoličiek, 3 stoly, 1 flichartový stojan. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Vonkajšie priestory zariadenia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme minimálne nasledovné vonkajšie priestory: - V areály zariadenia (prípadne v pešej dostupnosti max. 5 minút) sa nachádza voľná plocha s rozmermi min 15 x 30 metrov. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ďalšie požiadavky na predmet zákazky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: a) Výška výdavkov za poskytnutie stravovacích služieb na jedného účastníka nesmie presiahnuť aktuálnu výšku stravného pri tuzemských pracovných cestách určenú zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna výška stravného vrátane pitného režimu je pre jedného účastníka v závislosti od rozsahu poskytnutých stravovacích služieb v rámci jedného dňa nasledovná:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - večera, vrátane pitného režimu – 4,20 € vrátane DPH - raňajky, obed, večera, vrátane pitného režimu – 9,80 € vrátane DPH - raňajky, obed, vrátane pitného režimu – 6,30 € vrátane DPH , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna výška stravného v rozsahu 5 dní je , Hodnota / charakteristika: 39,90 € vrátane DPH; Technické vlastnosti: Maximálna cena občerstvenia pre 1 osobu / 1 deň, Hodnota / charakteristika: 3 € vrátane DPH; Technické vlastnosti: b) Maximálna cena ubytovania pre jedného účastníka na jednu noc vrátane všetkých súvisiacich poplatkov (napr. miestne poplatky) nesmie presiahnuť sumu , Hodnota / charakteristika: 35 € vrátane DPH; Technické vlastnosti: Maximálna cena za prenájom Veľkej seminárnej miestnosti, Hodnota / charakteristika: 100 Eur vrátane DPH; Technické vlastnosti: Maximálna cena za prenájom Malej seminárnejnej miestnosti, Hodnota / charakteristika: 50 Eur vrátane DPH; Technické vlastnosti: c) Požadujeme predložiť podrobný aktuálny opis zariadenia, v ktorom uchádzač poskytuje požadované služby, t. j. opis ubytovania vrátane jeho kvalitatívneho zatriedenia, spôsob stravovania, opis seminárnej miestnosti s vybavením, Požadujeme uvedenie presnej identifikácie zariadenia, v ktorom bude uchádzač poskytovať požadované služby (názov zariadenia, adresa, zodpovedná osoba, kontakty na zodpovednú osobu – telefón, e-mail)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: d) Ubytovacie zariadenie a konferenčné a seminárne miestnosti musia byť k dispozícii po celú dobu rezervácie vrátane času na prípravu priestorov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: e) Zariadenie sa nesmie nachádzať viac než 1,5 km od vlakovej, alebo najbližšej autobusovej zastávky a pešia dostupnosť mimo hlavnej cesty musí byť zabezpečená. Dostupnosť medzimestskou dopravou musí byť minimálne tri krát denne. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: f) Zariadenie musí disponovať parkoviskom pre minimálne 6 osobných vozidiel., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: g) Personál na recepcii bude schopný komunikovať v angličtine, recepcia non-stop., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: h) K dispozícii pre účastníkov bude pohľadnica a mapa miesta., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: i) Ubytovacie zariadenie je v súlade s ekologickými normami (separácia odpadu)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: j) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neplatiť storno poplatky za storno účastníkov, resp. storno celej objednávky., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme, aby sa ubytovacie zariadenie nenachádzalo na športovom štadióne., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme, aby sa na izbách nenachádzali dekorácie s erotickou tématikou., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: predpokladaný počet prenocovaní/23 osôb na 4 noci, Jednotka: počet prenocovaní, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 92; Technické vlastnosti: daň z ubytovania pre predpokladaný počet osôb na 5 dní/4 noci, Jednotka: počet osôb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23; Technické vlastnosti: predpokladaný počet raňajok, Jednotka: porcia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 92; Technické vlastnosti: predpokladaný počet obedov, Jednotka: porcia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 92; Technické vlastnosti: predpokladaný počet večerí, Jednotka: porcia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 92; Technické vlastnosti: predpokladaný počet občerstvení, Jednotka: porcia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 184; Technické vlastnosti: predpokladaný počet dní pre prenájom Veľká seminárnej miestnosť, Jednotka: deň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: predpokladaný počet dní pre prenájom Malej seminárnej miestnosti, Jednotka: deň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ANFEMATA, s.r.o. 1 3 960,00 20% EUR 28. Apríl 2016 107708

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×