Obstarávanie

Laboratórne prístroje a materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 375,00
Zaplatené:
72.36%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38000000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks.
Množstvo:
38.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Prístroje a materiál sú nevyhnutné na uskutočnenie laboratórnych cvičení a experimentálnych prác pre študentov na bakalárskom a magisterskom stupni, ktorých práca súvisí s koordinačnou chémiou.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Magnetické miešadlo MR Hei-Standard (Heidolph) s ohrevom s kovovou (Silumin) pracovnou plochou. (Kera-disk). Pre nastavenie otáčok a teploty sa používajú dva otočné spínače na ovládacom paneli prístroja s vyznačenou stupnicou. Ukazovateľ nastavených otáčok: škála. Ukazovateľ nastavenej teploty: škála. Otáčky miešadla v rozmedzí od 100 do 1400 min-1 s odchýlkou ±2 min-1. Miešanie až 20 l vody. Ohrevný výkon 800 W. Ohrevná doska s dvomi teplotnými čidlami. Max. teplota dosky 300°C. Pracovná doska pr. 145mm, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Silikónová fólia (kryt, príslušenstvo k miešadlám Heidolph) presne tvarovaná na telo požadovaných miešadiel. Chráni ovládací panel pred znečistením, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Miešadielko valcové hladké (magnetická včielka). Rozmer: 15/4.5 mm. Farba biela., Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 3 1 650,00 20% EUR 21. Apríl 2016 107122

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×