Obstarávanie

Hydraulický olej OTHP 32


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
960,00
Konečná suma(Bez DPH):
472,22
Zaplatené:
49.18%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09000000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

je určený hlavne na použitie vo veľmi záťažových sústavách prenosu sily a hydraulického riadenia, t.j. hydraulických prevodoch, regulačných a riadiacich mechanizmoch a podobných zariadeniach, kde sa vyskytuje zvýšená teplota a vlhkosť prostredia; je vhodný na mazanie automatických prevodoviek, posilňovačov bŕzd a riadenia

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: objem- (200 l = 1 sud), Jednotka: l (sud), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800 (4); Technické vlastnosti: kinematická viskozita pri 40 °C , Jednotka: mm2/s, Minimum: 28,8, Maximum: 35,2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: bod vzplanutia, Jednotka: °C , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 180; Technické vlastnosti: bod tuhnutia , Jednotka: °C , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -36; Technické vlastnosti: hustota pri 15°C , Jednotka: g/cm3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,872

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Tomaš Teniak TENAOIL 4 566,67 20% EUR 18. Apríl 2016 106812

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×