Obstarávanie

Detekcia Mycobakterium tuberculosis komplex


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 040,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diagnostická súprava je určená pre detekciu Mycobacterium tuberculosis komplex vrátane BCG kmeňa pre vzorky rôzneho biologického materiálu vrátane vzoriek pre extrapulmonálnu tuberkulózu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: K položke č. 1: Požiadavky na reakčnú zmes:• Reakčná zmes musíbyť určená pre real-time PCR so sondami typu Taqman (FAM).• Množstvo reakčnej zmesi musí byť v objeme pre zvládnutie PCR pre najmenej 10ul DNA templátu. • Reakčná zmes musí obsahovať internú kontrolu.• Stabilita reakčnej zmesi po rozdelení do PCR reakčných skúmaviek musí byť viac ako 15 dní pri -20°C.• Jedno balenie reakčnej zmesi musí byť určené pre najmenej 100 reakcií., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Diagnostická súprava musí byť aplikovateľná a validovaná pre „LightCycler Nano“. Musí obsahovať reakčnú zmes PCR a pozitívnu kontrolu. Obe musia byť určené na priame použitie bez akejkoľvek predchádzajúcej prípravy. , Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×