Obstarávanie

Motorový olej - M7ADSIII


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
318,00
Konečná suma(Bez DPH):
157,63
Zaplatené:
49.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09000000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

je určený predovšetkým na celoročné mazanie namáhaných nepreplňovaných ako aj preplňovaných naftových motorov nákladných automobilov, lokomotív, mobilných ťažkých strojov v stavebníctve, lesníctve, poľnohospodárstve, ľahkých úžitkových vozidiel a pod. ; je vhodný aj pre niektoré stacionárne motory

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: zabezpečuje dokonalé mazanie moderných, vysoko zaťažených vlastností produktu motorov, je zárukou bezproblémovej celoročnej prevádzky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: zabraňuje tvorbe vysokoteplotných usadenín ako aj nízkoteplotných kalov a udržuje motor čistote, má výborné antioxidačné vlastnosti, ktoré sú zárukou dlhodobej životnosti oleja, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: výborne chráni vnútorné časti motora proti korózii, umožňuje predĺžiť lehoty výmen, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: je zárukou splnenia prísnych emisných limitov, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: objem -1 sud = 200l, Jednotka: l (sud), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200 (1); Technické vlastnosti: kinematická viskozita pri 100 °C , Jednotka: mm2/s, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16,5; Technické vlastnosti: bod vzplanutia, Jednotka: °C , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 230; Technické vlastnosti: bod tekutosti, Jednotka: °C , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -27; Technické vlastnosti: TBN, inf., Jednotka: mg KOH/g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8,0; Technické vlastnosti: odparnosť podľa Noacka , Jednotka: % hm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,0

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Daniel Motyčák AGROPOL 4 189,16 20% EUR 14. Apríl 2016 106622

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×