Obstarávanie

Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas INTEGRA 800


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
154 970,00
Konečná suma(Bez DPH):
122 371,94
Zaplatené:
78.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33124130-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
balenie
Množstvo:
2460.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Reagenciá slúžia pre biochemické vyšetrenia séra, plazmy, moču pacientov do analyzátora Cobas Integra 800

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Výroba reagencií je v súlade s ISO normami, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Návody k použitiu sú v slovenskom alebo českom jazyku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Bezpečnostné listy sú dodané s prvou dodávkou reagencií, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Reagencie sú značené čiarovým kódom, ktoré sú automaticky áno identifikované prístrojom, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: GLUC3 , Jednotka: balenie á 800, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 52; Technické vlastnosti: UREAL , Jednotka: balenie á 500, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 106; Technické vlastnosti: CREAJ , Jednotka: balenie á 700, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: UA , Jednotka: balenie á 400, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: TP2, Jednotka: balenie á 300, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 62; Technické vlastnosti: ALBUMÍN , Jednotka: balenie á 300, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: BILTS , Jednotka: balenie á 250, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 94; Technické vlastnosti: BILD2, Jednotka: balenie á 350, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 46; Technické vlastnosti: ASTL, Jednotka: balenie á 500, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 78; Technické vlastnosti: ALTL, Jednotka: balenie á 500, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 78; Technické vlastnosti: GGT2, Jednotka: balenie á 400, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 82; Technické vlastnosti: ALPL, Jednotka: balenie á 400, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 78; Technické vlastnosti: CHOLL2, Jednotka: balenie á 400, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44; Technické vlastnosti: LDL2, Jednotka: balenie á 175, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 74; Technické vlastnosti: HDLC, Jednotka: balenie á 200, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 62; Technické vlastnosti: TRIGL, Jednotka: balenie á 250, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 54; Technické vlastnosti: AMYL, Jednotka: balenie á 300, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 58; Technické vlastnosti: IRON, Jednotka: balenie á 200, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 96; Technické vlastnosti: UIBC, Jednotka: balenie á 100, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 94; Technické vlastnosti: FERRITIN Gen.2 , Jednotka: balenie á 200, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44; Technické vlastnosti: TRANSFERÍN , Jednotka: balenie á 100, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: CA2, Jednotka: balenie á 300, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: CKMBL , Jednotka: balenie á 100, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 84; Technické vlastnosti: FOSFOR , Jednotka: balenie á 250, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: HORĆÍK , Jednotka: balenie á 175, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: INTEGRA CLEANER , Jednotka: balenie á 1000 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42; Technické vlastnosti: CLEANER CASETTE , Jednotka: balenie á 150, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 52; Technické vlastnosti: MICROCUVETTE , Jednotka: balenie á 20x1000, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32; Technické vlastnosti: WASTE CONTAINER , Jednotka: balenie á 20 ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: ISE SOLUTION 1 , Jednotka: balenie á 6x17,5m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: ISE SOLUTION 2 , Jednotka: balenie á 6x9,5 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: ISE CALIBRATOR DIRECT , Jednotka: balenie á 250 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 68; Technické vlastnosti: ISE CALIBRATOR INDIRECT , Jednotka: balenie á 250 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 68; Technické vlastnosti: ISE DEPROTEINIZER , Jednotka: balenie á 6x21 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14; Technické vlastnosti: ISE ETCHER , Jednotka: balenie á 6x11 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: ISE REF.ELECTROLYT , Jednotka: balenie á 250 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: INTEGRA CK , Jednotka: balenie á 200, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26; Technické vlastnosti: LAKTÁT , Jednotka: balenie á 100, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: NaCl-Diluent , Jednotka: balenie á 6x22 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: CHOLINESTERÁZA , Jednotka: balenie á 200, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: INTEGRA LDHI , Jednotka: balenie á 300, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: INTEGRA LX 300-CRP , Jednotka: balenie á 300, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 148; Technické vlastnosti: TINA QUANT HEMOG. A1cGen.2 , Jednotka: balenie á 150, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: HEMOLYZING REAGENT 1000ml , Jednotka: balenie á 1000 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: HEMOLYZING REAGENT 6x10ml , Jednotka: balenie á 6x10 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: C.f.a.s.HbA1c 3x2ml , Jednotka: balenie á 3x2 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: TOTAL PROTEIN URINE/CSF , Jednotka: balenie á 150, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: ETHANOL GEN.2 , Jednotka: balenie á 100, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: AMM/ETH/CO2 CALIBRATOR , Jednotka: balenie á 2x4 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: AMM/ETH/CO2 CONTROL I. , Jednotka: balenie á 5x4 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: AMM/ETH/CO2 CONTROL II. , Jednotka: balenie á 5x4 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: C.f.a.s.CALIBRATOR , Jednotka: balenie á 10x3 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: C.f.a.s. LIPIDS , Jednotka: balenie á 3x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: CK-MB CALIBRATOR , Jednotka: balenie á 3x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: PRECICONTROLMULTI1 , Jednotka: balenie á 20x5 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: PRECICONTROLMULTI2 , Jednotka: balenie á 20x5 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: C.f.a.s.PUC , Jednotka: balenie á 5x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: PRECIPATH PUC , Jednotka: balenie á 4x3 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: PRECINORM PUC , Jednotka: balenie á 4x3 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: C.f.a.s.PROTEINS , Jednotka: balenie á 5x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: PRECINORM PROTEIN , Jednotka: balenie á 3x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: PRECIPATH PROTEIN , Jednotka: balenie á 3x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Lipase colorimetric LIPC , Jednotka: balenie á 200, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: CREP 2 250 , Jednotka: balenie á 250, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: ASO 2, Jednotka: balenie á 100, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: RF-II, Jednotka: balenie á 100, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: C.f.a.s.PAC , Jednotka: balenie á 3x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: PRECISET RF , Jednotka: balenie á 5x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: RF CONTROL SET , Jednotka: balenie á 2x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: COBAS CUP WHITE WITH HOLE , Jednotka: balenie á 1000 ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: SAMPLE CUPS 2,5ml STANDARD , Jednotka: balenie á 20 x 250 ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: ALBT2 , Jednotka: balenie á 100, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Sodium Electrode , Jednotka: balenie á 1 ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Potassium Electrode , Jednotka: balenie á 1 ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Chloride Electrode , Jednotka: balenie á 1 ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Reference Electrode , Jednotka: balenie á 1 ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: PreciControl HbA1c norm , Jednotka: balenie á 4x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: PreciControl HbA1c path , Jednotka: balenie á 4x1 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: LAMP HALOGEN 12V/100W , Jednotka: balenie á 1 ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Roche Slovensko, s.r.o. 1 135 832,86 11% EUR 7. Apríl 2016 105892

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×