Obstarávanie

Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
121 142,00
Konečná suma(Bez DPH):
121 142,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45443000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa /ďalej len OP/, strešného plášťa /ďalej len SP/, výmena okien, udržiavacie práce predmetných objektov ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov a tiež aj obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch na ul. Medická 4 a 6, Košice. Oteplenie OP v rámci sokla spodnej stavby, fasády s farebným riešením /priečelných stien severnej, východnej, južnej a západnej/, pôvodného strešného plášťa plochej strechy a loggií ubytovacích pavilónov, obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch. Ďalej je to aj dokončenie výmeny okien, dokončenie výmeny pivničných okien /presklenie v kovových rámoch/, riešenie predsadených vonkajších mreží. Dokončenie výmeny, resp. výmenu uvedených výplní stavebných otvorov /z dôvodu komplexného riešenia/ je podmienené realizáciou ešte pred samotným otepľovaním objektu. Súčasťou zákazky je aj zabezpečenie bleskozvodu a odvedenie dažďovej vody v rámci strešných vpustí na plochých strechách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DAG SLOVAKIA, a. s. 1 121 142,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239407

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 2. August 2018 2. August 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. August 2018 2. August 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava 20. Jún 2018 20. Jún 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 3 19. Jún 2018 19. Jún 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 6 20. Jún 2018 20. Jún 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. August 2018 2. August 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 7 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 926/2018 23. November 2018 23. November 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Júl 2018 16. Júl 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 2. August 2018 2. August 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. 926/2018 18. Január 2019 18. Január 2019
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 934/2018 9. August 2018 9. August 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 4 19. Jún 2018 19. Jún 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 1 12. Jún 2018 12. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 2. August 2018 2. August 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 8 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. August 2018 2. August 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6 2. August 2018 2. August 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 934/2018 18. Január 2019 18. Január 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Jún 2018 4. Jún 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1/959/2018 k ZoD č. 934/2018 15. August 2018 15. August 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 2 18. Jún 2018 18. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 2. August 2018 2. August 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 934/2018 23. November 2018 23. November 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 926/2018 2. August 2018 2. August 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 936/2018 8. November 2018 8. November 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 934/2018 8. November 2018 8. November 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 2. August 2018 2. August 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Jún 2018 19. Jún 2018
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. August 2018 2. August 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 5 20. Jún 2018 20. Jún 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Jún 2018 4. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 5 2. August 2018 2. August 2018
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 9 22. Jún 2018 22. Jún 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×