Obstarávanie

Servis EPS, EZS ,kamier


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Vojenský historický ústav
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50413200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ks
Množstvo:
204.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok . Pravidelné odborné prehliadky a skúšky spočívajú vo vykonávaní zákonom stanovených a predpísaných kontrôl jednotlivých systémov (mesačne, štvrťročne, ročne). ; Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky budú realizované: v meste Svidník

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Budova č. 1 - PSN , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Snímače (infra+magnetické), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 37; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Sirény, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Klávesnica , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Koncentrátory, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Akumulátory+zdroje, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Ústredne PSN do 50 koncových bodov, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Pripojenie PCO alebo stála služba, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - CCTV, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - kamery, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Záznamník do 16 kamier, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Zdroje+UPS, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Klientsky PC, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Monitory, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - EPS, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.2 - ovládací panel, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - EZS Paradox Digiplex EVO192, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - RIZ, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Detektory DSC , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Detektory DGP, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - trieštiče GLASSTREK, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - magnetické snímače, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Akumulátor 7Ah/17V, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - klavesnica, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - Siréna DELTA P Inox, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - SPIN KM 4, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - PSN , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: štvrťročná kontrola, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: ročná kontrola, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - CCTV, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: štvrťročná kontrola, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: ročná kontrola, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Budova č. 1 - EPS, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: mesačná kontrola, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: štvrťročná kontrola, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: ročná kontrola, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FITTICH ALARM spol. s r.o. 1 0,00 0% EUR 4. Apríl 2016 105628

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×