Obstarávanie

Chovné králičie klietky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
38 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
26 891,66
Zaplatené:
69.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
03325000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
klietka
Množstvo:
150.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Chovné klietky pre laboratórnych králikov, ktoré musia spĺňať požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EU a slovenskú národnú legislatívu - zákon č. 377/2012 Z.z o ochrane zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Telo klietky - materiál, Hodnota / charakteristika: železo s obojstranným pozinkovaním Z275 MAC; Technické vlastnosti: Dvierka klietky, Hodnota / charakteristika: drôtená mriežka z nerezovej ocele AISI 304 (chemicky leštenej); Technické vlastnosti: Kŕmidlo - materiál, Hodnota / charakteristika: nerezová oceľ AISI 304, povrchová úprava Scotch brite; Technické vlastnosti: Napájačka, Hodnota / charakteristika: fľaša 500 ml s nerezovým rúrkovitým pijátkom; Technické vlastnosti: Napájačka - materiál, Hodnota / charakteristika: polyetylén (HDPE) ; Technické vlastnosti: Krížový úchyt napájačky, Hodnota / charakteristika: nerezová oceľ AISI 304; Technické vlastnosti: Napájačka a kŕmidlo - umiestnenie, Hodnota / charakteristika: vonkajšia strana dvierok; Technické vlastnosti: Rošty - tvar, veľkosť a kónické zaoblenie otvorov, Hodnota / charakteristika: musia zaručovať vysoký štandard pohody zvierat aj pri dlhodobom držaní zvierat (zníženie výskytu otlakov končatín); Technické vlastnosti: Rošty - materiál, Hodnota / charakteristika: umelá hmota - odolná voči chemickému poškodeniu trusom zvierat ; Technické vlastnosti: Rošty - materiál, Hodnota / charakteristika: musia umožňovať ľahké čistenie, , dezinfekciu; Technické vlastnosti: Zberače trusu- vanicového tvaru, Hodnota / charakteristika: umelá hmota - odolná voči chemickému poškodeniu trusom zvierat ; Technické vlastnosti: Zberače trusu , Hodnota / charakteristika: musia umožňovať ľahké čistenie, , dezinfekciu; Technické vlastnosti: Rošt a nádoba na zber trusu - materiál, Hodnota / charakteristika: výlisky z ABS hmoty, nelepená ; Technické vlastnosti: Mobilný stojan na klietky - rebríkovité bočnice, Hodnota / charakteristika: s lištami pre jednoduché zasúvanie klietok a nádob na zber trusu. ; Technické vlastnosti: Mobilný stojan na klietky - materiál, Hodnota / charakteristika: elektrolyticky zinkochromátované oceľové profily; Technické vlastnosti: Mobilný stojan na klietky - kolieska - materiál, Hodnota / charakteristika: zinkochromátová oceľ a polypropylén; Technické vlastnosti: Mobilný stojan na klietky - kolieska, Hodnota / charakteristika: dve kolieska s brzdou; Technické vlastnosti: Mobilný stojan na klietky - usporiadanie klietok, Hodnota / charakteristika: dva stĺpce vedľa seba v troch radoch; Technické vlastnosti: Vyvýšená plošina - umiestnenie, Hodnota / charakteristika: v zadnej časti klietky; Technické vlastnosti: Vyvýšená plošina - materiál, Hodnota / charakteristika: železo s obojstranným pozinkovaním Z275 MAC, alebo nerezová oceľ AISI 304; Technické vlastnosti: Vyvýšená plošina, Hodnota / charakteristika: musí byť odolná voči chemickému poškodeniu trusom zvierat, musí umožňovať ľahké čistenie, dezinfekciu

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Šírka klietky - vnútorný rozmer, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: Hĺbka klietky - vnútorný rozmer, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 700; Technické vlastnosti: Výška klietky - vnútorný rozmer, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 450; Technické vlastnosti: Podlahová plocha klietky, Jednotka: cm 2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 200; Technické vlastnosti: Mobilný stojan na klietky - hĺbka , Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 740; Technické vlastnosti: Mobilný stojan na klietky - hĺbka - vr. kŕmidla, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 840; Technické vlastnosti: Mobilný stojan na klietky - dĺžka, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1370; Technické vlastnosti: Mobilný stojan na klietky - výška, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1825; Technické vlastnosti: Mobilný stojan na klietky - kolieska - priemer, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Vyvýšená plošina - výška, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250; Technické vlastnosti: Vyvýšená plošina - hĺbka, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 280; Technické vlastnosti: Vyvýšená plošina -šírka, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VELAZ, s.r.o. 1 32 270,00 20% EUR 23. Marec 2016 104910

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×