Obstarávanie

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zabezpečovacieho systému a elektrickej požiarnej signalizácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 149,82
Konečná suma(Bez DPH):
798,41
Zaplatené:
69.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71632000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
počet budov
Množstvo:
3.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1.Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zabezpečovacieho systému (ďalej len "EZS") raz ročne v zmysle STN EN 50131, STN 33 2000-6, STN 33 1500,Vyhl ÚBP 508/2009 Z.z.; 2.Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len "EPS") raz ročne a štvrťročne v zmysle STN 33 2000-4-41,STN 33 1500,STN 33 2000-6,STN P CEN/TS 54-14,Vyhl MPSVR SR 508/2009 Z.z.,Vyhl. MV SR 726/2002 Z.z.; Odborné prehliadky a odborné skúšky budú realizované:; Budova č.1 - v meste Zvolen/EZS/ ; Budova č.2 - v meste Krupina/EZS + EPS/; Budova č.3 - v meste Detva/EZS/

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/Ústredňa EZS,SATEL INTEGRA 128 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/Klávesnica INT-KLCD, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/Priestorový detektor PIR PRESTIGE IR, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 38; Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/Detektor rozbitia skla/Impaq Glass, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/Expander vstupov CA-64 EPS, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/Expander vstupov CA-64 E, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/Expander čítačky CA - 64 SR, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/AKU 12V/17 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/AKU 12V/7 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/požiarny hlásič, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.1/EZS/MK-magnetický kontakt, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Budova č.2/EZS/Ústredňa EZS,AC NX 948+ , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.2/EZS/LCD klávesnica NX 148, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Budova č.2/EZS/Priestorový detektor EL 100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53; Technické vlastnosti: Budova č.2/EZS/Expander NX 216, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Budova č.2/EZS/ATH TTC INTECH, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.2/EZS/AKU TP 12V/7Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.2/EPS/Ústredňa EPS, MHU 109 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.2/EPS/Zálohovací akumulátor 12V/7,2 Ah , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.2/EPS/Dymový bodový hlásič MHG 241, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Budova č.2/EPS/Dymový bodový hlásič MHG 243, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.2/EPS/Tepelný bodový hlásič MHG 341, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Budova č.2/EPS/Tepelný bodový hlásič MHG 362, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Budova č.2/EPS/Tlačidlový hlásič MHA 141, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: Budova č.2/EPS/Akustické signalizačné zariadenie ECHO 3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Budova č.2/EPS/Automatický telefónny hlásič TTC INTECH, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.3/EZS/Ustredňa EZS, ESPRIT 748, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.3/EZS/Infračervené detektory pohybu PARADOX PRO, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Budova č.3/EZS/AKU IT DC 12 V/7 Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.3/EZS/Výstražné zariadenie (VZ) s vlastným napájaním OS-300, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Budova č.3/EZS/Výstražné zariadenie/napájanie z ústredne SA-913 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FITTICH ALARM spol. s r.o. 1 958,10 20% EUR 10. Marec 2016 103966

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×