Obstarávanie

Neinvazívny multifunkčný diagnostický systém


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
248 245,00
Konečná suma(Bez DPH):
172 392,35
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33124120-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

HI-END 2D/3D/4D gynekologicko-pôrodnícky farebný Dopplerovský ultrazvukový systém pre špičkovú klinickú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve, poskytujúcu vynikajúcu kvalitu obrazu za použitia inovatívnych diagnostických nástrojov. ; Minimálne požadované parametre:; • High resolution FHD 1920 x 1080 pixel LED LCD monitor s uhlopriečkou min. 23“ (300cd/m2) na flexibilnom ramene;• Integrovaný HDD 500 GB;• Najnovšia generácia 4D renderingu, mód podobný fetoskopii s možnosťou zvýraznenia vnútornej siluety orgánov plodu a virtuálneho nasvecovania z rôznych uhlov;• STIC na fetálne srdce;• pokročilé objemové kontrastné zobrazenie a s možnosťou vytvárania ľubovoľných rezov;• možnosť nedopplerovského mapovania prietokov;; • funkcia automatického nastavenie optimálnej línie pri 3D/4D do plodovej vody stlačením jedného tlačidla;• Elastografia s kvantifikáciou;• Kódované kontrastné zobrazovanie s kontrastnými látkami;• Skenovací asistent;• M-Mód umožňujúci vytváranie rezov z rôznych uhlov;• Pacientsky archív s náhľadom predošlých vyšetrení vo formáte surových dát;• 4 porty na sondy (z toho jeden parkovací);; • elektronicky nastaviteľná výška ovládacieho panelu s klávesnicou v rozsahu min. 17 cm;• stranovo nastaviteľná klávesnica v rozsahu +/- 35° od stredovej polohy;• high resolution farebná ovládacia dotyková obrazovka s uhlopriečkou min. 12“;• všetky prepojovacie káble na periférne zariadenia s možnosťou ukrytia pod obvodový plášť prístroja; • podpora 2D/3D/4D sond (konvexných, endokavitálnych aj lineárnych); • podpora vysokokvalitnej vysokofrekvenčnej 4D vaginálnej sondy; • podpora 2D/3D/4D elektronickej matricovej konvexnej sondy (nie mechanickej);• podpora 2D matricových lineárnych sond;• dynamický rozsah min. 274 dB;• hĺbka zobrazenia prístroja (penetrácia) – min. rozsah 0 - 36 cm;• možnosť zobraziť minimálne 350 obrázkov za sekundu (frames per second) v 4D móde (v závislosti od sondy, kvality a skenovacích parametrov);• farebné mapovanie prietokov, HD prietoky, PW Doppler, power Doppler, tkanivový Doppler;; • automatická optimalizácia obrazu, možnosť vychyľovania B-obrazu špeciálnym tlačidlom bez pohybu sondy;• automatická optimalizácia: B obrazu, CFM, Dopplerovského zobrazenia krivky;• trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách;• softvérové vybavenie pre vykonávanie meraní používaných pre sonografiu v gynekológii a pôrodníctve;• automatizované meranie s možnosťou manuálnej korekcie: BPD, AC, HC, FL, NT;; • automatická kalkulácia parametrov Dopplerovského spektra v živom aj v zmrazenom obraze;• jednoduché zväčšenie obrazu - ZOOM (read&write; panzoom);• ZOOM s vysokou rozlišovacou schopnosťou (High Definition ZOOM);• jednotky na záznam obrazových informácií a dát na: DVD-R/RW, HDD, 6 x USB;• software pre redukciu ultrazvukových speklov s možnosťou nastavenia úrovne min. v 6 krokoch, v B obraze aj v kombinácii B obrazu s farebným Dopplerom (duplex);; • software pre compaundné (viacuhlové) zobrazenie s možnosťou nastavenia úrovne min. v 8 krokoch, v B obraze aj v kombinácii B obrazu s farebným dopplerom (duplex);• export do formátov: BMP, JPEG, TIFF, DICOM, MOV, AVI, RAW (2D), VOL (4DV).; Zobrazovanie 3D/4D:; • automatické statické 3D;• 4D objemový mód v reálnom čase;• multiplanárne zobrazovanie (A, B, C roviny);• merania v multiplanárnych zobrazeniach;• možnosť odstránenia nežiadaných štruktúr v obraze v 3D a 4D;• zobrazenia objemov 3D/4D v tomografickom USG móde;; • inverzný mód na zobrazenie hypoechogénnych štruktúr; • editácia každého jednotlivého objemu v 4D objemovej slučke;• min. 8 módov 3D/4D zobrazenia (3 typy na povrch, transparentný, kostra, RTG, inverzný...);• zvýšenie kvality 3D/4D obrazu redukciou USG speklov ; Požadované sondy:; • 2D/3D/4D elektronická, multifrekvenčná konvexná sonda s možnosťou zmeny vysielacej frekvencie, s elektronickým riadením 3D/4D (nie mechanická), frekvencia min. 1 - 6 MHz, viac ako 8000 elementov, harmonické zobrazenie, sonda musí umožňovať simultánne zobrazenie dvoch na seba kolmých rovín;• 2D elektronická multifrekvenčná konvexná sonda, frekvenčný rozsah min. 2 - 8 MHz, 192 elementov, harmonické zobrazenie;; • 2D/3D/4D vaginálna multifrekvenčná mikrokonvexná sonda, frekvenčný rozsah min. 5 - 13 MHz, 256 elementov, harmonické zobrazenie, uhol zobrazenia v B móde 179°;• 2D lineárna multifrekvenčná matricová sonda, frekvencia min. 4 - 15 MHz, 1008 elementov, harmonické zobrazenie; Požadovaný špeciálny softvér pre OB/GYN:; • elastografia s kvantifikáciou;• možnosť kontrastnejšieho zobrazenia zvoleného rezu z 3D objemu dát vo voliteľnej hrúbke. Rez z 3D obrazu je možné vytvoriť v akomkoľvek tvare (línia, poly línia, oblúk, alebo obkreslením - trasovaním);• semiautomatický výpočet objemov;• najnovšia generácie 4D renderingu - zobrazovania v špeciálnej farebnej mape, ktorá pripomína reálny obraz z fetoskopie;; • virtuálne nasvecovanie 3D/4D nasnímaného objemu z rôznych strán, možnosť zvýraznenia siluety vnútorných štruktúr plodu;• STIC (Spatio-Temporal Image Correlation);• automatické meranie a vyhodnocovanie objemu jednotlivých folikulov;• softvér umožňujúci vyšetrovanie pomocou kontrastnej látky;• M mód srdca z rôznych rezov a uhlov;• software na vylepšenie kvality objemových obrazov odstránením speklov; Požadované príslušenstvo:; • čiernobiela termotlačiareň

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Neinvazívny multifunkčný diagnostický systém, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
INTES Poprad, s.r.o. 1 206 870,83 20% EUR 8. Marec 2016 103617

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×