Obstarávanie

Rekonštrukcia verejných priestranstiev obce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Oborín
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
120 708,79
Konečná suma(Bez DPH):
55 833,33
Zaplatené:
46.25%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

vytvorenie oddychovej zóny pri obecnom úrade vrátane osvetlenia jednotlivých zariadení (pre aktivity: občasné obecné trhy, detské ihrisko vrátane ihriskovej zostavy), zariadenie - drevený altánok, drevený prístrešok, zavlažovací systém

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: SO 01 - Oddychová zóna pri obecnom úrade , Hodnota / charakteristika: Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe (výkaz výmer); Technické vlastnosti: opis staveniska: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Riešený pozemok má rovinatý charakter, má obdĺžníkový pôdorysný tvar rozmerov 27 x 67 m. Väčšia časť pozemku je pokrytá trávnatým povrchom. Od cesty II. tr. sa na hranici severnej strany pozemku nachádza jestvujúca socha koňa so spevnenou plochou a oporným múrikom. Na pozemku sa v dvorovej časti od krídla kultúrneho domu na cca 4 m a od obecného úradu na cca 7 m jestvujúca vŕtaná studňa.  , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Obvod časti východnej strany pozemku tvorí jestvujúca výsadba stromovej a krovinatej vegetácie, ostatnú časť tvorí uskakujúci susedný objekt. Južnú hranicu tvorí existujúce oplotenie z oceľového pletiva na betónovom opornom múriku a bočná strana jestvujúceho rodinného domu. Pozdĺž obecnej cesty je pozemok po roh cesty tr. II a obecnej cesty na severnej strane pokrytý trávnatým povrchom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: opis navrhovaných zariadení (popis prác): , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Na rohu cesty tr. II. a obecnej cesty sa vytvorí priestor pre občasné obecné trhy. Skladá sa po obvode z 1,5 m širokého pásu mulčovacej kôry, priestor pre 2 ks mobilných predajných stánkov s povrchom z betónovej zámkovej dlažby a 2,7 m širokým pásom štrkového chodníka spájajúceho obecnú cestu s obecným úradom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Dvorová časť o rozlohe cca 100 m2 v rohu južného a východného krídla obecného úradu a kultúrneho domu bude využívaná ako detské ihrisko s ihriskovou zostavou. Plocha je navrhovaná z recyklovanej gumy v červenej farbe. Ihrisko bude osvetlené reflektormi na dvorovej fasáde vo výške 4 m. Priestor medzi južným krídlom a susedným objektom sa vysype štrkom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Na osi smerom ku južnej hranici parcely, vo vzdialenosti cca 6,1 m bude umiestnený drevený altánok s prekrytím z matných polykarbonátových dosák hr. 8 mm. V altánku bude úroveň terénu o 2 schod. stupne nižšie položený. Altánok bude osvetlený zhora LED pásmi umiestnenými po obvode strešnej výmeny medzi krokvami., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ku fasáde susedného objektu bude tesne postavený drevený prístrešok s prekrytím z polykarbonátových dosák, ktorý pokračuje 2,1 m vysokým a 11,1 m dlhým betónovým oplotením a končí oplotením zo zváraných plotových dielcov 2,5 m širokých a 1,7 m vysokých., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Z betónových palisád postupne sa zvyšujúcich je vytvorený okruh so vstavaným osvetlením z LED pásov v hliníkových lištách vertikálne osadených medzi palisády. Okolo existujúceho stromu, na ktorom sa osadí exteriérový reflektor sa vytvorí oblúkový oporný múrik s dreveným posedom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Chodníky tvorí štrkový pás široký 1,7 m a pás 1,7 m široký z betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm okrovej a sivej farby. Medzi nimi je pás z mulčovacej kôry s nízkou a vyššou krovinatou vegetáciou. Obrubník je navrhovaný z trávnikovej plastovej obruby. Okolo objektu bude vytvorený 0,4 m široký pás štrkového obsypu, oddelený betónovým parkovým obrubníkom., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Na celom pozemku je navrhnutý zavlažovací systém s napojením na jestvujúcu vŕtanú studňu s riadiacou jednotkou umiestnenou v suteréne obecného úradu. Vykopaná zemina sa navozí na južnú a západnú stranu pozemku a rozprestrie sa postupne do výšky 0,4 m., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: riešená plocha pozemku , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1420,00; Technické vlastnosti: zastavaná plocha altánku a prístrešku celkom, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 37,00; Technické vlastnosti: mobilné predajné stánky , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,00; Technické vlastnosti: altánok - drevený , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00; Technické vlastnosti: prístrešok - drevený s prekrytím , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00; Technické vlastnosti: ihrisková zostava , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00; Technické vlastnosti: plocha pre ihrisko , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100,00

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 9 67 000,00 20% EUR 4. Marec 2016 103402

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×