Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti budovy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Solčany
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
175 743,70
Konečná suma(Bez DPH):
82 500,00
Zaplatené:
46.94%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
Celok - kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Stavebnou časťou predmetu zákazky je: ; • Zateplenie obvodových stien 100 mm Grafitovým polystyrénom + Baumitová omietka - zrno 2 mm % ; • Zateplenie sokla Styrodurom 50 mm + marmolit; • Zateplenie stropu pod strechou do drevenných roštov hr 330 mm a následný záklop s dosiek a hydroizolácia.; • Vysprávky stien obvodového muriva plocha 15 %; • Úprava jestvujúcich vchodových dverí pri vstupnom schodisku pre imobilného a to tak že jedno krídlo bude mať š= 1000 mm.; • zaizolovanie podlahy hydroizoláciou a zateplenie podlahy v pivnici 30 mm Styrodurom a následne 40 mm cementovým poterom vystuženým sieťovinou; • vyvedenie hydroizolacie na obvodove steny a nasledne nanesenie sanačnej omietky na všetky steny a priečky vo vnútri v suteréne; • Vymalovanie stien I. NP. a II. NP pod vykurovacími telesami a vymalovanie suterénu a kotolne + vysprávky stien 15% pod malovku sanačnou omietkou; • Vybudovanie novej plastovej steny s izolačným trojsklom na schodisku miesto sklobetónu ( časť 0,8 m na výšku domurovať murivom 30 cm ; • Oddeliť priestor I. PP od I. NP v suteréne deliacou priečkou a plastovými dverami; • Vybudovanie nového odkvapového chodníka š= 800 mm hr 100 mm po celom obvode stavby; • Demontáž a montáž všetkých existujúcich vonkajších parapetov, nahradiť novými š= 370 mm ; • Demontáž plechových dverí z pivnice a nahradenie plastovými zateplenými; • Vytvorenie montážneho otvoru do strechy a spätná demontáž ; • Nove dažďové zvody a žľaby; • vybudovanie novej oceľovej nájazdovej rampy pre imobilného; • Montáž a demontáž lešenia s ochrannou sieťkou po celom obvode budovy ; Stavebnou časťou predmetu zákazky - časť VYKUROVANIE je: ; • výmena starých vykurovacích telies za nove a montáž vykurovacích telies+ slnečné kolektory na ohrev vody a rekonštrukcia kotolne; Stavebnou časťou predmetu zákazky - časť ELEKTROINŠTALÁCIA je: ; Bleskozvod; Služba: Energetický certifikát zateplenej budovy s zaradením do energetickej triedy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: SO 01 - Hlavný objekt, Hodnota / charakteristika: Zateplenie obvodových stien, Baumitová omietka, Vysprávky a maľby. Špecifikácia predmetu zákazky sa uvádza v prílohe ako: PD.1 VV_01 - výkaz výmer – položky rozpočtu (Zadanie); Technické vlastnosti: SO 02 Bleskozvod , Hodnota / charakteristika: Dodávka a montáž bleskozvodu budovy. Špecifikácia predmetu zákazky sa uvádza v prílohe ako: PD.2 VV_02 - výkaz výmer – položky rozpočtu (Zadanie); Technické vlastnosti: SO 03 Ústredne vykurovanie, Hodnota / charakteristika: Výmena starých vykurovacích telies, prestavba kotolne, zaizolovanie podlahy a stien. Špecifikácia predmetu zákazky sa uvádza v prílohe ako: PD.3 VV_03 - výkaz výmer – položky rozpočtu (Zadanie); Technické vlastnosti: SO 04 Bezbariérová rampa, Hodnota / charakteristika: Oceľová nájazdová rampa pre imobilného, napojená na jestvujúcu spodnú terasu budovy . Špecifikácia predmetu zákazky sa uvádza v prílohe ako: PD.4 VV_04 - výkaz výmer – položky rozpočtu (Zadanie)

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zastavaná plocha:, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 281,06; Technické vlastnosti: Úžitková plocha I. PP:, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 231,28; Technické vlastnosti: Úžitková plocha I. NP:, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 242,86; Technické vlastnosti: Úžitková plocha II. NP:, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 234,88; Technické vlastnosti: Obostavaný priestor:, Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2572,00; Technické vlastnosti: Výška budovy:, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9,95

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 10 99 000,00 20% EUR 4. Marec 2016 103334

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×