Obstarávanie

Koľajnice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 155 594,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 155 594,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34946110-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý tvoria koľajnice pre celú sieť ŽSR. Koľajnica je základným konštrukčným prvkom železničného zvršku. Je to oceľový nosník prispôsobený svojim tvarom a únosnosťou k prenosu statických a dynamických účinkov koľajových vozidiel a súčasne k ich smerovému vedeniu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: časť č. 1: Koľajnice - trieda ocele R 260 časť č. 2: Koľajnice - trieda ocele R 350 HT, R 400 HT Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
voestalpine Schienen GmbH 1 2 150 569,00 Neuvedené EUR 3. September 2018 239240
voestalpine Schienen GmbH 2 2 005 025,00 Neuvedené EUR 3. September 2018 239239

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie - zrušenie termínu otvárania ponúk "Kritériá" 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987957/content/760274/download","filename":"Oznamenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ArcelorMittal 9. September 2018 9. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030269/content/810308/download","filename":"ArcelorMittal_cast_1_OSTATNE.pdf"}]
Súťažné podklady Návrh rámcovej dohody pre časť č. 1 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943604/content/764694/download","filename":"Ramcova_dohoda_kolajnice_1_cast_final.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 8. September 2018 8. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030220/content/836481/download","filename":"2_Za´pisnica_vyhodnotenie splnenia podmienok u´cˇasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informacii - SP (2) 15. Marec 2018 15. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954706/content/733492/download","filename":"ZoV-odpoved(2).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informacii - SP (3) 26. Marec 2018 26. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959973/content/755235/download","filename":"Kolajnice_Vysvetlenie(3).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informacii - SP (4) 5. Apríl 2018 5. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965411/content/776237/download","filename":"Kolajnice_Vysvetlenie SP (4).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Koľajnice - Časť 1 - Koľajnice - trieda ocele R 260 8. September 2018 8. September 2018 []
Iný dokument k zákazke Oprava v Oznámení o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 12. Marec 2018 12. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953510/content/727538/download","filename":"Oprava Oznamenia_dodatok.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Jún 2018 21. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998602/content/685999/download","filename":"Informacia o otvarani casti Kriteria_Kolajnice.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943596/content/764677/download","filename":"Sutazne podklady_Kolajnice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943596/content/764678/download","filename":"Opis predmetu zakazky.pdf"}]
Súťažné podklady Návrh rámcovej dohody pre časť č. 2 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943607/content/764704/download","filename":"Ramcova_dohoda_kolajnice_2_cast_final.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. September 2018 8. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030225/content/836484/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Koľajnice - Časť 2 - Koľajnice - trieda ocele R 300 HT, R 400 HT 8. September 2018 8. September 2018 []
Ponuky uchádzačov voestalpine Schienen GmbH 9. September 2018 9. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030271/content/810309/download","filename":"voestalpineSchienen_cast_1_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030271/content/810311/download","filename":"voestalpineSchienen_cast_1_KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030271/content/810312/download","filename":"voestalpine Schienen_cast_2_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030271/content/810313/download","filename":"voestalpineSchienen_cast_2_KRITERIA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951649/content/717523/download","filename":"Vysvetlenie SP (1) PROFIL.pdf"}]
Súťažné podklady Jednotný európsky dokument 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943615/content/764731/download","filename":"JED-formular.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Máj 2018 18. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985299/content/743870/download","filename":"Informacia o otvarani casti Kriteria_Kolajnice.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971647/content/683260/download","filename":"Informacia o otvarani casti Ostatne_Kolajnice.pdf"}]
Súťažné podklady Link: Interné predpisy ŽSR - k opisu predmetu zákazky 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943610/content/764713/download","filename":"Link_predpisy_obstaravatela.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk časť Ostatné a Kritériá 8. September 2018 8. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030222/content/836482/download","filename":"3_Za´pisnica_vyhodnotenie cˇastˇ ostatne´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030222/content/836483/download","filename":"5_Za´pisnica_vyhodnotenie cˇastˇ krite´ria´.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013318/content/836476/download","filename":"Informácia o výsledku_UVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk časť Ostatné a Kritériá 8. September 2018 8. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030218/content/836479/download","filename":"1_Za´pisnica_otva´ranie ostatne´.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030218/content/836480/download","filename":"4_Za´pisnica_otva´ranie krite´ria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951652/content/717524/download","filename":"Oznamenie o predlzeni LPP_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava v Oznámení a súťažných podkladoch o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962193/content/763755/download","filename":"Oznamenie o predlzeni LPP.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na dodávku kolˇajníc 8. September 2018 8. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030212/content/836477/download","filename":"RD_Kolajnice_Cast_1_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030212/content/836478/download","filename":"RD_Kolajnice_Cast_2_PROFIL.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×