Obstarávanie

Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Hlohovec do 31. 3. 2020


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Hlohovec
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
788 554,00
Konečná suma(Bez DPH):
788 554,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90620000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimnej údržby miestnych komunikácií, k nim priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, terénne schody, autobusové čakárne, zastávky a nástupištia, podchody a priechodové lávky) v období od účinnosti zmluvy do 31.3.2020. Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, k nim priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v meste Hlohovec vrátane m.č. Šulekovo a zabezpečovanie odstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi, Operačným plánom zimnej údržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. 1 788 554,00 Neuvedené EUR 14. Január 2019 239214

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014624/content/894785/download","filename":"Oznamenie o otvarani casti ponuk Kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008657/content/883070/download","filename":"Sutazne podklady_Zimna udrzba do 31_03_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008657/content/883071/download","filename":"ZMLUVA_zimna udrzba MK_31 3 2020_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008657/content/883075/download","filename":"Neoceneny vykaz vymer_Zimna udrzba do 31_3_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008657/content/883077/download","filename":"jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008657/content/883078/download","filename":"Odkaz_upozornenie JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008657/content/883079/download","filename":"Operacny plan zimnej udrzby 2018_2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008657/content/883080/download","filename":"Zimna udrzba Hlohovec_graficka cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008657/content/883081/download","filename":"ZU_doplnenie chodnika_Zavalie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008657/content/883083/download","filename":"Kryci_list_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008657/content/883084/download","filename":"Informacie o spracovavani osobnych udajov dotknutych osob.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 28. December 2018 28. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015894/content/898042/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk_profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby č. ISS: 4/2019 Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Hlohovec do 31. 3. 2020 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019812/content/904673/download","filename":"ZM_4_2019.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012368/content/890659/download","filename":"Oznamenie o otvarani casti ponuk Ostatne.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019806/content/904667/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk označených ako "Kritériá" 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019800/content/904662/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti_vyhodnotenie ponúk "Ostatné" 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019798/content/904659/download","filename":"Zapisnica_Ostatne_posudenie splnenia podmienok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019803/content/904664/download","filename":"Ponuka Kriteria_Lubomir Kutan_TKO EKOPRES II.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu verejného obstarávania 28. December 2018 28. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015896/content/898044/download","filename":"Odovodnenie nezrusenia verejneho obstaravania_Zimna udrzba.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019801/content/904663/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×