Obstarávanie

Oprava izolácie plochých striech


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 993,05
Zaplatené:
38.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45261410-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Celoplošná oprava plochej strechy na bytovom dome a čiastočná oprava izolácie plochej strechy na 2 vybraných objektoch.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: VAJANSKÉHO 12,14 - celoplošná oprava plochej strechy na bytovom dome, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Demontáž a montáž bleskozvodu, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Po ukončení opravy strechy predloženie revíznej správy bleskozvodu, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Očistenie strechy od mechanických nečistôt, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 421,20; Technické vlastnosti: Odstránenie starej poškodenej krytiny, vyrezanie bublín, vysušenie podkladu, zosilnenie podkladu asfaltovou lepenkou na 30% plochy, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 126,36; Technické vlastnosti: Položenie novej modifikovanej asfaltovej krytiny s dekoračným posypom hr. 4,20 mm s rozťažnosťou 40%, so 16% prekrytím, pretmelenie spojov strešným tmelom, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 476,20; Technické vlastnosti: Natavenie prienikov a vetracích komínov a iných prekážok, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Náter atikovaných plechov asfaltovo hliníkovou farbou na strechu, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 144; Technické vlastnosti: PERECKÁ UL.42 - čiastočná oprava izolácie plochej strechy, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Očistenie strechy od mechanických nečistôt, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: Odstránenie starej poškodenej krytiny, vyrezanie bublín, vysušenie podkladu, zosilnenie podkladu asfaltovou lepenkou na 30% plochy, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: Položenie novej modifikovanej asfaltovej krytiny s dekoračným posypom hr. 4,20 mm s rozťažnosťou 40%, so 16% prekrytím, pretmelenie spojov strešným tmelom, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: Natavenie prienikov, vetracích komínov a iných prekážok, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Materiál prevažujúci a pomocný, náterové hmoty, odvoz sute, uloženie sute na skládku, manipulácia s materiálom a iné neuvedené položky, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: MATERSKÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ - čiastočná oprava izolácie plochej strechy pav. č. 7, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Demontáž a montáž bleskozvodu, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Po ukončení opravy strechy odovzdanie revíznej správy bleskozvodu, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Očistenie strechy od mechanických nečistôt, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 195; Technické vlastnosti: Odstránenie starej poškodenej krytiny, vyrezanie bublín, vysušenie podkladu, zosilnenie podkladu asfaltovou lepenkou na 30% plochy, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 58,50; Technické vlastnosti: Položenie novej modifikovanej asfaltovej krytiny s dekoračným posypom hr. 4,20 mm s rozťažnosťou 40%, so 16% prekrytím, pretmelenie spojov strešným tmelom, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 195; Technické vlastnosti: Natavenie prienikov, vetracích komínov a iných prekážok, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: Materiál prevažujúci a pomocný, náterové hmoty, odvoz sute, uloženie sute na skládku, manipulácia s materiálom a iné neuvedené položky, Jednotka: celok, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IZOMER, s.r.o. 11 4 791,67 20% EUR 29. Február 2016 102890

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×