Obstarávanie

Funkčné rozšírenie hardware na zabezpečenie prevádzky SPIN2/iSPIN2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
107 993,76
Konečná suma(Bez DPH):
74 916,66
Zaplatené:
69.37%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30210000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ks
Množstvo:
135.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie prevádzky informačných systémov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Blade server HP BL460c Gen9 v počte 2 ks, montovateľný do existujúceho blade chassi HP BLc7000 s minimálnymi parametrami: 2x mikroprocesor, min. 12 jadier (s výkonom dávajúcim minimálne skóre 19745 bodov podľa benchmarku CPU Benchmark spoločnosti PASS MARK SOFTWARE na jeden procesor), pamäť 256 GB RAM, rozšíriteľná na min. 512 GB RAM, 2 x 10Gb Ethernet, redundantné rozhranie pre komunikáciu s diskovým úložiskom a páskovou knižnicou = 2 x 8Gb FC kompatibilné s existujúcim management systémom FC zariadení objednávateľa, 1x interný SD slot osadený SD kartou min. 32GB., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Diskové úložisko MSA2040 v plne redundantnej konfigurácii s 8Gb SFF modulmi v počte 2 ks, Úložná kapacita min. 2x3500GB RAW, tvorená HDD s rýchlosťou min. 15 000ot/s. Prepojovací kábel k diskovým policiam v min. dĺžke 1m. Host rozhrania kompatibilné s dodávanými servermi a existujúcou min. rýchlosťou používaných zariadení objednávateľa. Montovateľný do rack skrine., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rozšírenie SW licencie existujúceho SDS diskového redundantného systému Datacore sanSymphony o kapacitu 2x 2TB., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rozšírenie licencií na existujúci zálohovací SW HP DataProtector pre HW a SW, optimalizovaný pre zálohovanie virtuálneho prostredia umožňujúci obnovu celých virtuálnych strojov, ako aj ich jednotlivých súborov. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Softvér pre vytvorenie virtualizačnej vrstvy zabezpečujúcej nezávislosť virtualizovaných systémov od HW, na ktorom sú prevádzkované a vytvárajúcej škálovateľné a flexibilné prostredie s prvkami vysokej dostupnosti, identický s existujúcim licenčným modelom používaným virtualizačnou platformou objednávateľa. Možnosť inštalácie virtualizačnej vrstvy na internú SD kartu umiestnenú v dátových serveroch. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: SW oprávňujúci na inštaláciu neobmedzeného počtu virtuálnych serverov do virtuálneho prostredia vytvoreného dátovými servermi Oracle Linux. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Inštalácia zariadení do racku, Hodnota / charakteristika: fyzická inštalácia komponentov (serverov a storage) do racku; Technické vlastnosti: Prepojenie zariadení v racku, Hodnota / charakteristika: fyzické prepojenie jednotlivých komponentov (cabling); Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 1, Hodnota / charakteristika: upgrade firmwarov Blade Serverov (nových aj jestvujúcich) ; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 2, Hodnota / charakteristika: upgrade firmwaru Interconect modulov; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 3, Hodnota / charakteristika: upgrade firmwarov Onboard administrátorov; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 4, Hodnota / charakteristika: fyzická inštalácia storage do racku; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 5, Hodnota / charakteristika: fyzické prepojenie storage zariadení s jestvujúcou infraštruktúrou; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 6, Hodnota / charakteristika: konfigurácia sieťového rozhrania serverov (konfigurácia sietí / konfigurácia profilov serverov); Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 7, Hodnota / charakteristika: základná konfigurácia nových diskových úložísk (priradenie IP adries, konfigurácia prístupových práv); Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 8, Hodnota / charakteristika: konfigurácia diskového systému, vytvorenie diskových poolov a RAID skupín; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 9, Hodnota / charakteristika: konfigurácia zónovania SAN infraštruktúry ; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 10, Hodnota / charakteristika: konfigurácia logických diskov (LUNov) a ich prezentácia serverom (Hostom); Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 11, Hodnota / charakteristika: konfigurácia SDS (software defined storage) - vytvorenie / rozšírenie diskových odielov a ich prezentovanie serverom prostredníctvom iSCSI; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 12, Hodnota / charakteristika: inštalácia a konfigurácia ESXi serverov; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 13, Hodnota / charakteristika: integrácia nových ESXi serverov do jestvujúceho VMWare HA Clustra; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 14, Hodnota / charakteristika: rozloženie serverovej záťaže na základe odporúčaní vyplývajúcich z analýzy; Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 15, Hodnota / charakteristika: upgrade Licencii SDS (software defined storage); Technické vlastnosti: Inštalácia / Konfigurácia - 16, Hodnota / charakteristika: upgrade Licencii Backup SW HP Data Protector; Technické vlastnosti: Analýza - 1, Hodnota / charakteristika: analýza diskového prostredia; Technické vlastnosti: Analýza - 2, Hodnota / charakteristika: analýza vyťaženia serverovej infraštruktúry - návrh optimálneho rozloženia virtuálnych severov; Technické vlastnosti: Analýza - 3, Hodnota / charakteristika: analýza Backup prostredia; Technické vlastnosti: Návrh, Hodnota / charakteristika: návrh Backup a RD politík; Technické vlastnosti: Implementácia, Hodnota / charakteristika: implementácia Backup politík; Technické vlastnosti: Testovanie - 1, Hodnota / charakteristika: testovanie funkčnosti zálohovania; Technické vlastnosti: Testovanie - 2, Hodnota / charakteristika: testovanie DR scenárov; Technické vlastnosti: Dokumentácia , Hodnota / charakteristika: podrobná dokumentácia popisujúca finálne riešenie; Technické vlastnosti: Management, Hodnota / charakteristika: projektový management

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: HP BL460c Gen9 10Gb/20Gb FLB CTO Blade, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP BL460c Gen9 E5-2690v3 FIO Kit, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP BL460c Gen9 E5-2690v3 Kit, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Factory integrated, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP 32GB 4Rx4 PC4-2133P-L Kit, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: Factory integrated, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: HP FlexFabric 10Gb 2P 536FLB FIO Adptr, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP Smart Array P244br/1G FIO Controller, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP LPe1205A 8Gb FC HBA Opt, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Factory integrated, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP 32GBmicroSDMainstream Flash Media Kit, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Factory integrated , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP 3Yr Foundation Care NBD Service, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: HP BL460c Gen9 Server Blade Support, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP Door/dock Small Item Logistic SVC, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP DP Online Backup for Windows E-LTU, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HPE SW Enterprise Standard 3yr Support, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: HP Software 1QL Supp, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP MSA 300GB 12G SAS 15K 2.5in ENT HDD, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: Factory integrated , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: HP MSA 2040 8Gb SW FC SFP 4 Pk, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Factory integrated , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP 3Yr Foundation Care NBD Service, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: MSA2000 G3 support, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: HP Ext Mini SAS 1m Cable, Jednotka: ka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: HP Door/dock Medium Logistic SVC, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: VMware vCloud Suite Standard, Jednotka: licencia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Datacore sanSymphony 2TB, Jednotka: licencia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Dataprotector 9 on-line backup, Jednotka: licencia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Oracle Linux 6 Subscription, Oracle Network Support, Jednotka: licencia , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AutoCont SK a.s. 1 89 900,00 20% EUR 29. Február 2016 102822

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×