Obstarávanie

Stavebné úpravy hospodárskeho pavilónu spojené so zmenou účelu budovy.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Rajec
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
159 722,39
Konečná suma(Bez DPH):
64 520,00
Zaplatené:
40.39%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
Kpl
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných úprav existujúcej budovy hospodárskeho pavilónu s cieľom vytvorenia nových tried MŠ.; Navrhovanými stavebnými úpravami dôjde k vnútorným dispozičným úpravám miestností existujúceho pavilónu podľa výkresovej časti označenej v prílohách D1 Architektúra a dobudovaniu vnútorných rozvodov - časti D2 Elektroinštalácie, D3 Vykurovania, D4 Zdravotechnika.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 01. D1 Architektúra (výkresy 01- 22) - viď prílohu - 01. D1 Výkaz výmer, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 02. D2 Elektroinštalácie (výkresy 01- 04) - viď prílohu - 02. D2 Výkaz výmer, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 03. D3 Vykurovanie (výkresy 01- 02) - viď prílohu - 03. D3 Výkaz výmer, Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 04. D4 Zdravotechnika (výkresy 01- 04) - viď prílohu - 04. D4 Výkaz výmer , Jednotka: kpl, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Unistav Teplička, s. r. o. 18 77 424,00 20% EUR 18. Február 2016 102157

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×