Obstarávanie

technický benzín (čistiaci)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
480,00
Konečná suma(Bez DPH):
223,37
Zaplatené:
46.53%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09220000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Je určený na odmasťovanie kovových súčiastok, čistenie textilií a slúži aj ako palivo pre tlakové lampy. 

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Destilačná skúška – začiatok destilácie, Hodnota / charakteristika: 97 % V/V predstiluje do teploty: max 150 ºC; Technické vlastnosti: Zodpovedá norme, Hodnota / charakteristika: STN 65 6540; Technické vlastnosti: Zloženie: , Hodnota / charakteristika: zmes kvapalných uhľovodíkov; Technické vlastnosti: Vzhľad:, Hodnota / charakteristika: číra, bezfarebná kvapalina bez ostrého zápachu a nesmie obsahovať mechanické nečistoty a vodu

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: objem balenia , Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: počet balení , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: číslo kyslosti, Jednotka: mg KOH/g, Minimum: , Maximum: 0,4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: odparok, Jednotka: mg/100 cm3, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: destilačná skúška-začiatok destilácie , Jednotka: oC, Minimum: 90, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Tomaš Teniak TENAOIL 4 268,05 20% EUR 16. Február 2016 101990

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×