Obstarávanie

Digitálny mamografický prístroj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
243 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111650-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Lekárske diagnostické zariadenie slúžiace k diagnostike a prevencii nádorových ochorení ženského prsníka.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1.1 Vysoko frekvenčný generátor, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.2 Rozsah kV min. , Hodnota / charakteristika: od 25 do 35 pri 1 kV krokoch; Technické vlastnosti: 1.3 Rozsah mAs min. , Hodnota / charakteristika: od 4 do 500; Technické vlastnosti: 1.4 Zobrazované parametre min., Hodnota / charakteristika: kV, mAs, filter; Technické vlastnosti: 2.2 RTG lampa, Hodnota / charakteristika: jednostopová, resp. dvojstopová; Technické vlastnosti: 3.1 Izocentrický systém, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.2 Motorizovaná rotácia a vertikálny pohyb, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.3 Rotácia min. , Hodnota / charakteristika: +180° do -155°; Technické vlastnosti: 3.4 Rozsah vzdialenosti od podlahy k obrazovému receptoru min. , Hodnota / charakteristika: od 71 do 140 cm; Technické vlastnosti: 3.5 Tvárový štít, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.6 Zobrazenie sily kompresie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.7 Zobrazenie hrúbky stlačeného prsníka, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.8 Pár nohou ovládaných ovládačov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3.9 Automatická dekompresia po expozícii, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. Riadenie expozície , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4.1 Automatický výber parametrov , Hodnota / charakteristika: na základe denzity prsníka; Technické vlastnosti: 4.2 Automaticky kontrolované parametre min., Hodnota / charakteristika: kV, mAs, filter; Technické vlastnosti: 4.3 Manuálny výber všetkých parametrov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.1 Automatický výber FOV , Hodnota / charakteristika: na základe kompresnej lopatky; Technické vlastnosti: 5.2 Automatický výber FOV , Hodnota / charakteristika: na základe platformy pre magnifikáciu; Technické vlastnosti: 7.2 LCD zobrazovací monitor, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.3 Anotácia obrazu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.4 Funkcie merania, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.5 Automatický “windowing”, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.6 Zoom a roam obrazu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.7 Inverzia, rotácia obrazu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. Softvér pre zobrazenie implantátov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9. Pripojiteľnosť , Hodnota / charakteristika: DICOM 3.0; Technické vlastnosti: 10. Ochranný protiradiačný štít, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 11. UPS, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12.2.1 Farebný LCD monitor, min., Hodnota / charakteristika: 1280x1024; Technické vlastnosti: 12.5 Spracovanie obrazu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12.5.1 Zoom a zoom navigátor, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12.5.2 Lupa, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12.5.3 Lokálna optimalizácia kontrastu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12.5.4 Flip, rotácia, inverzia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12.6 Zobrazenie obrazu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12.6.1 Zobrazenie digitálneho obrazu , Hodnota / charakteristika: od rôznych zdrojov, CR obrazov a naskenovaných filmových obrazov; Technické vlastnosti: 12.7 Pripojiteľnosť a práca v sieti, Hodnota / charakteristika: DICOM 3.0; Technické vlastnosti: 13. Možnosť upgrade v budúcnosti , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13.1 Tomosyntéza, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13.2 Stereotaktická jednotka, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13.3 Spektrálna mamografia pod kontrastom alebo iné možnosti vyšetrenia prsníkov kontrastnou látkou, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13.4 CAD, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 14. Objednávateľ požaduje prístroj, Hodnota / charakteristika: nový, nepoužívaný, nerepasovaný

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Generátor - výkon , Jednotka: kW, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. RTG lampa - ohniská, Jednotka: počet, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.1 Tepelná kapacita anódy , Jednotka: kHU, Minimum: 120, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Polohovač - SID, Jednotka: cm, Minimum: 65, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5. Kolimátor - druhy filtrov, Jednotka: počet, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. Plochý detektor - rozmer aktívnej plochy detektora , Jednotka: cm, Minimum: 23x29, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6.1 Rozmer pixelu, Jednotka: µm, Minimum: , Maximum: 110, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6.2 Hĺbka obrazu, Jednotka: bit, Minimum: 14, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. Akvizičná stanica - čas medzi expozíciami, Jednotka: sek., Minimum: , Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7.1 Priemerný čas pre zobrazenie sprocesovaného obrazu, Jednotka: sek., Minimum: , Maximum: 14, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12. Diagnostická stanica , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 12.1 Monitor LCD Č/B, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 12.1.1 Monitor LCD Č/B, Jednotka: Mpixel, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12.2 Farebný LCD monitor, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 12.3 CPU, Jednotka: GHz, Minimum: 1x2.0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12.4 HDD, Jednotka: GB, Minimum: 500, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 7 0,00 0% EUR 9. Február 2016 101506

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×