Obstarávanie

Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
16 385,00
Konečná suma(Bez DPH):
16 384,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44164310-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup železobetónových, betónových rúr, rámových priepustov a klenbových priepustov, oceľových a korugovaných rúr pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátane balenia, bez nákladov spojených s dodaním a vyložením na mieste dodania.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Plastika, a. s. 1 6 285,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 238960
FERONA Slovakia, a.s. 3 1 421,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 238959
Marian Barcal - REGMONT 2 1 904,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 238958
ASKONY export - import s. r. o. Krompachy 2 3 552,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 238957
ASKONY export - import s. r. o. Krompachy 2 3 222,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 238956

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662856/content/496658/download","filename":"Zapisnica_z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/304489/content/134690/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792281/content/652409/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka FERONA 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706746/content/457802/download","filename":"Ponuka FERONA.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3842/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689980/content/509533/download","filename":"Zmluva 38422016LSR.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3848/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690005/content/509768/download","filename":"Zmluva 38482016LSR.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3849/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690009/content/509771/download","filename":"Zmluva 38492016LSR.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3847/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690001/content/509765/download","filename":"Zmluva 38472016LSR.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662857/content/496661/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PREFA 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706734/content/457776/download","filename":"Ponuka PREFA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka REGMONT 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706743/content/457797/download","filename":"Ponuka REGMONT.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662855/content/496642/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk ostatné..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ASKONY export - import 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706726/content/457759/download","filename":"Ponuka ASKONY časť 1..pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3850/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690011/content/509782/download","filename":"Zmluva 38502016LSR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť Kritéria 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634980/content/559096/download","filename":"Otváranie ponúk časť Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PLASTIKA 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706752/content/457830/download","filename":"Ponuka PLASTIKA.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3846/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689989/content/509560/download","filename":"Zmluva 38462016LSR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť Ostatné 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626702/content/452334/download","filename":"Otváranie ponúk časť Ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690013/content/509784/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ASKONY export - import 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706739/content/457791/download","filename":"Ponuka ASKONY časť 2..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×