Obstarávanie

Diagnostika plazmatických proteínov s aplikáciou na vyhodnocovacie zariadenie „i-ChromαTM“, vrátane jeho bezplatného zapožičania.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 100,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 000,00
Zaplatené:
90.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diagnostické súpravy sú určené pre detekciu vybraných proteínov v krvnej plazme alebo sére. Komplex antigén-protilátka sa viažu na nitrocelulózový prúžok, sú fluorescenčne označené a kvantitatívne vyhodnotené na čítacom zariadení i-ChromαTM.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: PCT - diagnostická súprava pre kvantifikáciu prokalcitonínu na prístroji i-Chromα., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: D-Dimery - diagnostická súprava pre kvantifikáciu d-dimérov na prístroji i-Chromα., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Cortisol – diagnostická súprava pre kvantifikáciu kortizolu na prístroji i-Chromα., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: hsCRP – diagnostická súprava pre kvantifikáciu vysoko-senzitívneho C-reaktívneho proteínu na prístroji i-Chromα., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: AFP – diagnostická súprava pre kvantifikáciu alfa fetoproteínu na prístroji i-Chromα., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: CEA – diagnostická súprava pre kvantifikáciu karcinoembrionálneho antigénu na i-Chromα., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: CRP – diagnostická súprava pre kvantifikáciu C-reaktívneho proteínu na prístroji i-Chromα., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: ASLO – diagnostická súprava pre kvantifikáciu antistreptolyzínu O na prístroji i-Chromα., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
G Trade s.r.o. 1 1 100,00 10% EUR 5. Február 2016 101127

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×