Obstarávanie

Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností v Bratislave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
35 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
28 794,55
Zaplatené:
82.27%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55100000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
počet podujatí
Množstvo:
46.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pre zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží pozostávajúcej z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a miestností pre realizáciu celoštátneho kola, ; z poskytnutia ubytovacích a stravovacích služieb pre realizáciu sústredení pred medzinárodnými súťažami, z poskytnutia ubytovacích služieb pre vycestovanie slovenských delegácií na medzinárodné súťaže ; a z poskytnutia ubytovacích a stravovacích služieb pre zasadnutie úlohovej komisie.; Predmetové olympiády a postupové súťaže sú určené pre vekovú skupinu žiakov základných a stredných škôl (10-20 rokov), dospelých členov porôt a dozor. Predpokladaný termín realizácie podujatí je od marca do decembra 2016 v meste Bratislava (podľa špecifikácií uvedených nižšie). ; Predpokladané termíny podujatí: ; 1. CELOŠTÁTNE KOLÁ (10); 1.01. Celoštátne kolo 1. Olympiády - Dátum konania: 8. – 9. 3. 2016; 1.02. Celoštátne kolo 2. Olympiády - Dátum konania: 20. – 21. 3. 2016; 1.03. Celoštátne kolo 3. Olympiády - Dátum konania: 22. – 23. 3. 2016; 1.04. Celoštátne kolo 4. Turnaja - Dátum konania: 10. – 13. 4. 2016; 1.05. Celoštátne kolo 5. Olympiády - Dátum konania: 14. – 15. 4. 2016; 1.06. Celoštátne kolo 6. Olympiády - Dátum konania: 18. – 19. 4. 2016; 1.07. Celoštátne kolo 7. Olympiády, kat. A, B, C – časť P - Dátum konania: 20. – 22. 4. 2016; 1.08. Celoštátne kolo 8. Olympiády, kat. A, B – časť TP - Dátum konania: 22. – 24. 4. 2016; 1.09. Celoštátne kolo 9. Olympiády - Dátum konania: 5. – 7. 5. 2016; 1.10. Celoštátne kolo 10. Olympiády - Dátum konania: 8. – 9. 6. 2016; 2. SÚSTREDENIA PRED MEDZINÁRODNÝMI OLYMPIÁDAMI (19); 2.01. sústredenie - Dátum konania: 10. – 16. 4. 2016; 2.02. Sústredenie - Dátum konania: 4. 2016; 2.03. Výberové sústredenie - Dátum konania: 4. 2016; 2.04. sústredenie - Dátum konania: 24. – 29. 4. 2016; 2.05. Sústredenie - Dátum konania: 5. – 10. 4. 2016; 2.06. Výberové sústredenie - Dátum konania: 1. – 8. 5. 2016; 2.07. 2. sústredenie - Dátum konania: 1. – 7. 5. 2016; 2.08. 1. sústredenie - Dátum konania: máj 2016; 2.09. 1. sústredenie - Dátum konania: 5. 2016; 2.10. 1. sústredenie - Dátum konania: máj 2016; 2.11. Sústredenie - Dátum konania: 6. 5. 2016; 2.12. Prípravné sústredenie - Dátum konania: 29. 5. – 3. 6. 2016; 2.13. 3. sústredenie - Dátum konania: 5. – 8. 6. 2016; 2.14. 2. sústredenie - Dátum konania: jún 2016; 2.15. 2. sústredenie - Dátum konania: 6. 2016; 2.16. 2. sústredenie - Dátum konania: jún 2016; 2.17. 1. sústredenie - Dátum konania: jún 2016; 2.18. 2. sústredenie - Dátum konania: september 2016; 2.19. Sústredenie - Dátum konania: 5. 2016; 3. VYCESTOVANIE SLOVENSKÝCH DELEGÁCIÍ NA MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ (16); 3.01. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 4. 2016; 3.02. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 7. a 14. 5. 2016; 3.03. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 5. 2016; 3.04. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 6. 2015; 3.05. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 6. 2016 ; 3.06. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 7. 2016; 3.07. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 8. a 16. 7. 2016; 3.08. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 17. a 23. 7. 2016; 3.09. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 9. a 18. 7. 2016; 3.10. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 16. a 30. 7. 2016 ; 3.11. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 7. 2016; 3.12. Vycestovanie slovenskej delegácie na jazykový štipendijný pobyt - Dátum konania: 7. 2016 ; 3.13. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 11. a 19. 8. 2016; 3.14. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 21. a 28. 8. 2015; 3.15. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 8. 2016; 3.16. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 12. 2016; 4. ZASADNUTIE ÚLOHOVEJ KOMISIE (1); 4.01. Zasadnutie úlohovej komisie - Dátum konania: 5. 2016

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: A. ROZSAH ZÁKAZKY PODĽA POLOHY KONANIA PODUJATIA, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme dostupnosť dopravnými prostriedkami MHD do 30 minút (vrátane) medzi zariadením poskytovateľa služieb a: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Hlavná (železničná) stanica Bratislava, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Autobusová stanica Mlynské nivy, Bratislava,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Mlynská dolina, Bratislava,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Radlinského ulica, Bratislava, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Hlboká ulica, Bratislava,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Nedbalova ulica, Bratislava,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Palisády, Bratislava. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: B. ROZSAH ZÁKAZKY PODĽA TYPU PODUJATIA (celoštátne kolo, sústredenie pred medzinárodnou súťažou, vycestovanie slovenskej delegácie na medzinárodnú súťaž a zasadnutie úlohovej komisie), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rozsah ubytovacích služieb, stravovacích služieb a požiadavky na miestnosti sa líšia podľa typu podujatia, t.j.: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. Celoštátne kolo, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Celoštátne kolo je súťažné podujatie, ktorého sa zúčastňujú žiaci – súťažiaci, členovia porôt a dozor, ktorý zodpovedá za žiakov od ich registrácie až po oficiálne ukončenie celoštátneho kola, vrátane noci., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Prvý deň celoštátneho kola je spravidla príchodový, ďalší deň/dni sú súťažné a posledný deň je odchodový spolu so slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien. Účastníkom sa spravidla poskytuje ubytovanie, strava, občerstvenie a miestnosti na súťaž. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. Sústredenie pred medzinárodnou súťažou, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Sústredenie pred medzinárodnou súťažou je výberové alebo prípravné podujatie, ktorého sa zúčastňujú žiaci – súťažiaci, lektori a dozor, ktorý zodpovedá za žiakov od ich registrácie až po oficiálne ukončenie sústredenia, vrátane noci. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Prvý deň sústredenia pred medzinárodnou súťažou je spravidla príchodový a posledný deň odchodový. Účastníkom sa spravidla poskytuje ubytovanie a strava., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. Vycestovanie slovenskej delegácie na medzinárodnú súťaž, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Vycestovanie slovenskej delegácie na medzinárodnú súťaž je určené len pre účastníkov zo vzdialenejších miest a obcí Slovenskej republiky a v prípade skorých či neskorých príletov z/do Bratislavy alebo Viedne s cieľom zabezpečiť pre účastníkov komfort cestovania. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zúčastňujú sa ho žiaci – súťažiaci, členovia porôt a dozor, ktorý zodpovedá za žiakov, vrátane noci. Účastníkom sa poskytuje iba ubytovanie (bez stravy), deň pred odchodom do zahraničia a/alebo v deň návratu zo zahraničia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. Zasadnutie úlohovej komisie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zasadnutia úlohovej komisie sa zúčastňujú len dospelé osoby – autori a recenzenti., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Celkový predpokladaný počet celoštátnych kôl je 10, sústredení pred medzinárodnými súťažami 19, vycestovaní slovenských delegácií na medzinárodné súťaže 16 a zasadnutí úlohových komisií 1., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: C. SPOLOČNÉ POŽIADAVKY NA UBYTOVACIE SLUŽBY, STRAVOVACIE SLUŽBY A MIESTNOSTI, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spoločné požiadavky na ubytovacie služby:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ubytovanie požadujeme v maximálne štvorlôžkových izbách. Súčasťou izby je sociálne zariadenie (min. WC, umývadlo a sprcha) a skriňa na odloženie vecí. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj systém tzv. bunky – t.j. minimálne jedno sociálne zariadenia pre dve izby. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Účastníci nesmú byť v noci rušení hlukom z reštauračných a pohostinských zariadení alebo diskoték. Oficiálny dozor žiakov (spravidla 2 osoby) a pracovníci objednávateľa (spravidla 2 osoby) musia byť ubytovaní v samostatných dvoch dvojlôžkových izbách., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spoločné požiadavky na stravovacie služby:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Stravu vrátane pitného režimu požadujeme v nasledovnom množstve a kvalite:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky – minimálne kontinentálne raňajky rozšírené o jeden ďalší druh jedla,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - obed – 0,3 dcl polievka a výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min. 150 g mäsa v surovom stave a min. 200 gramov príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita zeleninových a sladkých jedál), ovocie,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - večera – výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min. 150 g mäsa v surovom stave a min. 200 g príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita zeleninových a sladkých jedál), , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pitný režim: minerálna voda alebo ochutená voda alebo čaj s medom/cukrom a citrónom (min. 1 liter/osoba na deň, v ktorom je požadované občerstvenie)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Občerstvenie požadujeme v nasledovnom množstve a kvalite:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - káva, čaj, mliečka do kávy, hygienicky balený cukor, minerálna voda, čajové a slané pečivo, šálky, poháre, lyžičky (podľa upresnenia pracovníkom objednávateľa 1 týždeň pred termínom každého podujatia)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ak je v konkrétnych požiadavkách a rozsahu jednotlivých podujatí (bod D) uvedená v celoštátnych kolách pri obede skratka „sub.“ alebo pri občerstvení uvedené „subdodávateľsky“, je ich potrebné zabezpečiť subdodávateľský (objednávka – faktúra), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: je ich potrebné zabezpečiť subdodávateľský (objednávka – faktúra) u niektorého zo školských zariadení na území mesta Bratislava, ktoré spresníme , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ak je v konkrétnych požiadavkách rozsahu jednotlivých podujatí (bod D) uvedená v sústredeniach pred medzinárodnou súťažou pri obede alebo večeri skratka „gastro.“, je uchádzač o poskytnutie služieb povinný túto stravu zabezpečiť formou poskytnutia gastrolístkov pre účastníkov podujatia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Tieto gastrolístky prevezme jeden týždeň pred príslušným podujatím od poskytovateľa služieb pracovník objednávateľa. Hodnota gastrolístkov bude totožná s vysúťaženou hodnotou za stravnú jednotku. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spoločné požiadavky na miestnosti:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Počas realizácie podujatí požadujeme uzamykateľné miestnosti s prirodzeným alebo núteným vetraním a oknami s prístupom denného svetla:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 1 veľká sála s nasledovným minimálnym zariadením – 80 stoličiek alebo 80 sedení a 5 stolov (spojených do predsedníckeho stola) s 10 stoličkami, pripojenie na Wi-Fi,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 3 veľké učebne, každá s minimálnym zariadením 45 stoličiek/sedení, 20 stolov/lavíc,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 4 učebne, každé s minimálnym zariadením 25 stoličiek, 14 stolov/lavíc,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - tabule na písanie (len ak je v prehľade podujatí uvedené pri učebni alebo veľkej učebni písmenko T)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ďalšie požiadavky a spresnenia predmetu zákazky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Minimálna kapacita ubytovacieho zariadenia je 60 osôb,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - výška výdavkov za poskytnutie stravovacích služieb na jedného účastníka nesmie presiahnuť aktuálnu výšku stravného pri tuzemských pracovných cestách určenú zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna výška stravného je pre jedného účastníka na deň nasledovná: a) raňajky, vrátane pitného režimu – 2,45 € vrátane DPH, b) obed, vrátane pitného režimu – 3,92 € vrátane DPH a c) večera, vrátane pitného režimu – 3,43 € vrátane DPH, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - maximálna cena občerstvenia na jedeného účastníka nesmie presiahnuť sumu 3 € vrátane DPH na deň, v ktorom je požadované občerstvenie),, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna cena za ubytovanie na 1 účastníka na 1 noc nesmie presiahnuť sumu 14,40 EUR vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - požadujeme predložiť podrobný aktuálny opis zariadenia, v ktorom uchádzač poskytuje požadované služby, t. j. opis ubytovania vrátane jeho kvalitatívneho zatriedenia, spôsob stravovania, opis miestností s vybavením, opis areálu zariadenia a lokality, v ktorej sa zariadenie nachádza,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - požadujeme uvedenie presnej identifikácie zariadenia, v ktorom bude uchádzač poskytovať požadované služby (názov zariadenia, adresa, zodpovedná osoba, kontakty na zodpovednú osobu – telefón a e-mail),, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zabezpečenie požadovaných služieb musí byť lokalizované v jednom účelovom zariadení (tzn. ubytovacie služby, stravovacie služby a poskytnuté miestnosti, musia byť lokalizované jednej budove, prípadne v jednom areály,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zariadenie musí mať skúsenosť s poskytovaním uvedených služieb, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - ubytovacie zariadenie a miestnosti musia byť k dispozícii vrátane času na prípravu priestorov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - dostupnosť zariadenia v pešej dostupnosti (max. 1 km) od zastávky verejnej dopravy., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: D. KONKRÉTNE POŽIADAVKY A ROZSAH JEDNOTLIVÝCH PODUAJTÍ V BRATISLAVE, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Celkový predpokladaný počet podujatí je 46 (10 celoštátnych kôl, 19 sústredení pred medzinárodnou súťažou, 16 vycestovaní slovenskej delegácie na medzinárodnú súťaž a 1 zasadnutie úlohovej komisie). , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme, aby sa všetkých 46 podujatí konalo v jednom ubytovacom zariadení, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: predpokladaný počet prenocovaní , Jednotka: nocľah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1750; Technické vlastnosti: daň z ubytovania pre predpokladaný počet dospelých osôb, Jednotka: počet osôb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 261; Technické vlastnosti: predpokladaný počet raňajok, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1600; Technické vlastnosti: predpokladaný počet obedov, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 463; Technické vlastnosti: predpokladaný počet obedov subdodávateľsky, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 470; Technické vlastnosti: predpokladaný počet večerí, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1350; Technické vlastnosti: predpokladaný počet večerí subdodávateľsky, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 245; Technické vlastnosti: predpokladaný počet občerstvení, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 505; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Veľkej sály, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 29; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Veľkej učebne 1, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Veľkej učebne 2, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 43; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Veľkej učebne 3, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Učebne 1, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 119; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Učebne 2, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 34; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Učebne 3, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Učebne 4, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Centrum účelových zariadení 1 34 553,46 20% EUR 28. Január 2016 100540

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×