Obstarávanie

Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 100,00
Zaplatené:
64.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55100000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
podujatie
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu vzdelávacej aktivity - školenia.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Miesto dodania predmetu zákazky , Hodnota / charakteristika: Bratislava; Technické vlastnosti: 2. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: A. Prípravné stretnutie organizátorov ku vzdelávacej aktivite:, Hodnota / charakteristika: 23. 2. 2016(začiatok o 21,00 hod.) – 25. 2. 2016 (koniec o 16,00); Technické vlastnosti: B.Vzdelávacia aktivita: , Hodnota / charakteristika: 15. 3. 2016 (príchod 3 školitelov), 16.3.2016 (začiatok obedom) – 20. 3. (koniec po obede) 2016 ; Technické vlastnosti: 3. Veľkosť cieľovej skupiny - predpokladaný celkový počet účastníkov vzdelávacej aktivity , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: A.Prípravné stretnutie organizátorov ku vzdelávacej aktivite, Hodnota / charakteristika: 3 organizátori; Technické vlastnosti: B.Vzdelávacia aktivita, Hodnota / charakteristika: 33 ľudí (30 účastníkov + 3 organizátori); Technické vlastnosti: 4. Cieľová skupina , Hodnota / charakteristika: Vzdelávacia aktivita je určená pracovníkom s mládežou, sociálnych pracovníkov. ; Technické vlastnosti: 5. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: A. Prípravné stretnutie organizátorov ku vzdelávacej aktivite: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3 dni, pričom predpokladaný začiatok v prvý deň bude o 21:00 hod., kedy prídu dvaja účastníci a predpokladaný koniec posledného dňa je o 16:00 hod., čo predstavuje poskytnutie ubytovacích služieb na 2 noci pre 2 účastníkov a 1 noc pre 1 účastníka , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: B. Vzdelávacia aktivita, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5 dní, pričom predpokladaný začiatok v prvý deň bude o 13:00 hod. a predpokladaný koniec posledného dňa je o 14:30 hod., čo predstavuje poskytnutie ubytovacích služieb na 4 noci. Školitelia a zástupcovia NA prídu o deň skôr t.j. 15. 3. o 12:00, čiže budú ubytovaní 5 nocí, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6a. Rozsah ubytovacích služieb pre A. Prípravné stretnutie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • 2 osoby na 2 noci na samostatných izbách od 23.2.2016 do 25.2.2016, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • 1 osoba na 1 noc od 24.2.2016 - 25.2.2016, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6b. Rozsah ubytovacích služieb pre B. Vzdelávaciu aktivitu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • 3 školitelia a zástupcovia agentúry na 5 nocí na samostatných izbách (od 15.3. 2016), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • 30 účastníci na 4 noci, na dvojposteľových izbách s oddelenými posteľami, ktorých súčasťou je minimálne kúpeľňa s WC a sprchovacím kútom, resp. vaňou, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Potreba zabezpečenia aj bezbariérového prístupu aj bezbariérovej izby v rámci ubytovacieho zariadenia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: K dispozícii bude uterák, hygienický set., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7a. Rozsah stravovacích služieb pre A. prípravné stretnutie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. deň prípravného stretnutia (23.2.2016) začína príchodom 2 účastníkov, stravovanie začína 1 x večerou vrátane pitného režimu pre predpokladaný počet 2 účastníci, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. deň prípravného stretnutia (24.2.2016) požadujeme raňajky, obed, večeru vrátane pitného režimu a 2 x za deň občerstvenie pre predpokladaný počet 3 účastníkov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. deň prípravného stretnutia (25.2.2016) požadujeme raňajky a obed vrátane pitného režimu a 1 x občerstvenie pre predpokladaný počet 3 účastníkov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7b. Rozsah stravovacích služieb pre B. Vzdelávaciu aktivitu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 0. deň vzdelávacej aktivity (15.3.2016) začína príchodom 3 účastníkov, stravovanie začína 1 x obedom a 1 x večerou vrátane pitného režimu pre predpokladaný počet 3 účastníci, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. deň vzdelávacej aktivity (16.3.) požadujeme 1 x raňajky a 1 x občerstvenie iba pre 3 osoby, a ďalej požadujeme 1 x obed, 1 x večera vrátane pitného režimu, 1 x občerstvenie pre predpokladaný počet 33 osôb, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.-4. deň vzdelávacej aktivity (17.3-19.3.2016) požadujeme raňajky, obed, večeru vrátane pitného režimu a 2 x za deň občerstvenie pre predpokladaný počet 33 účastníkov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. deň vzdelávacej aktivity (20.3.2016) požadujeme raňajky pre predpokladaný počet 33 účastníkov a 1 x obed vrátane pitného režimu a 1 x občerstvenie pre predpokladaný počet 3 osoby, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky - minimálne kontinentálne raňajky rozšírené o jeden ďalší druh jedla alebo možnosťou výberu jedál formou bufetu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - obed - 0,3 l polievka a výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min. 150 g mäsa v surovom stave a min. 200 g príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita teplých vegetariánskych jedál) a na výber dezert/šalát. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Možná variabilita aj vo forme bufetových stolov v rovnakej gramáži resp. s možnosťou doplnenia jedla., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - večera - výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min.150 g mäsa v surovom stave a min. 200 g príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita zeleninových a sladkých jedál)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Výber z čerstvých šalátov. Možná variabilita aj vo forme bufetových stolov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pitný režim -- káva s mliekom a cukrom alebo čaj s medom/cukrom a citrónom – 2 krát denne / 1 osoba, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - minerálna voda – min. 1 l / 1 osoba / 1 deň alebo voda s citrónom – min. 1l /1 osoba/ 1 deň, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - občerstvenie - doobeda /poobede t.j. 2 krát denne. V prípade poldňovej aktivity 1 krát denne. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - formou slané/sladké/ovocie 1 ks/ 1 osoba (variabilné striedanie slané vo forme chlebíčkov/pagáčov, sladké vo forme koláča/štrúdle, ovocná misa s rôznymi druhmi ovocia 5 druhov), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zariadenie musí byť schopné rešpektovať a upraviť jedlo podľa špecifických stravovacích potrieb (napr. ako vegetariánstvo, vegánstvo, halal strava, intolerancia na mliečne výrobky, celiakia a pod.) V prípade bufetových stolov a ponuky z jedál musia byť jedlá označené/ pomenované v angličtine., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. Konferenčné a seminárne miestnosti:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Počas realizácie vzdelávacej aktivity sa požadujú:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2 seminárne miestnosti;, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Seminárne miestnosti musia byť uzamykateľné a musia mať prirodzené alebo nútené vetranie, okná s prístupom denného svetla a vo všetkých musí byť možné upravovať sedenie a lepiť materiály na steny., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Veľká seminárna miestnosť s nasledovným minimálnym zariadením: 35 ks stoličiek, 5 stolov, 1 flipchartový stojan, dataprojektor a plátno na premietanie, ozvučenie (možnosť prehrávania audiovizuálneho materiálu a min. 2 prenosné reproduktory pripojiteľné k notebooku), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: možnosť pripojenia na Wi-Fi, k dispozícii tlačiareň s farebným tonerom, zariadenia požadujeme v štandardnej kvalite, k dispozícii nádoby na separovaný odpad., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1 x Menšia seminárna miestnosť s nasledovným minimálnym zariadením 15 ks stoličiek, 4 stolov, 1 flichartový stojan, 1 dataprojektor, tlačiareň. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: a) Požadujeme zabezpečenie jednej tradičnej slovenskej večere, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: b) Výška výdavkov za poskytnutie stravovacích služieb na jedného účastníka nesmie presiahnuť aktuálnu výšku stravného pri tuzemských pracovných cestách určenú zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna výška stravného vrátane pitného režimu je pre jedného účastníka v závislosti od rozsahu poskytnutých stravovacích služieb v rámci jedného dňa nasledovná:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Obed, večera, vrátane pitného režimu – 6,30 € vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky, obed, večera, vrátane pitného režimu – 9,80 € vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky, vrátane pitného režimu – 4,20 € vrátane DPH , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna cena občerstvenia pre 1 osobu / 1 deň – 3 € vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ubytovacie zariadenie a konferenčné a seminárne miestnosti musia byť k dispozícii po celú dobu rezervácie vrátane času na prípravu priestorov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zariadenie musí disponovať parkoviskom pre minimálne 6 osobných vozidiel., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Personál na recepcii bude schopný komunikovať v angličtine, recepcia non-stop., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: K dispozícii pre účastníkov bude pohľadnica a mapa miesta., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ubytovacie zariadenie je v súlade s ekologickými normami (separácia odpadu)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Počet účastníkov vzdelávacej aktivity spresní verejný obstarávateľ v termíne do 27. 2. 2016, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Presný počet účastníkov vzdelávacej aktivity nahlási verejný obstarávateľ v termíne do 9. 3. 2016, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRESS & BURG Development s.r.o. 4 6 120,00 20% EUR 28. Január 2016 100508

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×