Obstarávanie

Detekcia respiračných patogénov s aplikáciou na analyzátor „Multi Channel Automatic Luminescence Analyser (Mult ALA 1/4)“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 190,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 190,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
Test
Množstvo:
1200.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diagnostické súpravy sú určené pre detekciu respiračných a herpetických patogénov Mycoplasma pneumoniae, Chlamydofila (Chlamydia) pneumoniae, EBV, CMV, a HHV6 na prístroji Multi ALA ¼.; Detekcia je založená na princípe end-point PCR s hybridizačno-fluorescenčnými sondami, ktoré umožňujú vyhodnotenie na analyzátore Multi ALA ¼ v 4 fluorescenčných kanáloch.; Diagnostika musí byť určená pre biologické vzorky získané od človeka

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka č.1 - Diagnostická súprava – jedno balenie musí obsahovať reagencie pre priame použitie: reakčnú zmes, zmes dvojito značených fluorescenčných primerov, pozitívnu kontrolu, negatívnu kontrolu a návod na použitie., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Položka č.2 - Diagnostická súprava – jedno balenie musí obsahovať reagencie pre priame použitie: reakčnú zmes, zmes trojito značených fluorescenčných primerov, pozitívnu kontrolu, negatívnu kontrolu a návod na použitie., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Diagnostická súprava pre detekciu respiračných patogénov Mycoplasma pneumoniae, Chlamydofila (Chlamydia) pneumoniae v duplexnej end-point polymerázovej reťazovej reakcii s hybridizačno-fluorescenčnými sondami. Amplikon musí byť hodnotiteľný na analyzátore Multi ALA ¼., Jednotka: Test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: Diagnostická súprava pre detekciu herpetických vírusov EBV, CMV a HHV6 v triplexnej end-point polymerázovej reťazovej reakcii s hybridizačno-fluorescenčnými sondami. Amplikon musí byť hodnotiteľný na analyzátore Multi ALA ¼., Jednotka: Test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 200

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ecoli s.r.o. 1 12 190,00 0% EUR 22. Január 2016 100162

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×