Obstarávanie

Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností v Žilinskom alebo Trenčianskom kraji


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 890,00
Zaplatené:
86.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55100000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
počet podujatí
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností pre päťdňové vzdelávaciu aktivitu „Školenie školiteľov“.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Predpokladaný termín konania je od 10.2. 2015 do 14.2.2015, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zariadenie sa nachádza v Trenčianskom, Žilinskom kraji, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zariadenie sa nachádza maximálne 500m od vlakovej alebo autobusovej zástavky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: POŽIADAVKY NA UBYTOVANIE, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ubytovanie požadujeme pre predpokladaný počet 40 účastníkov, z toho pre 5 školiteľov a organizátorov na predpokladaný počet 4 noci., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Školiteľom a organizátorom bude poskytnuté ubytovanie v samostatných izbách, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Pre predpokladaný počet 35 účastníkov na predpokladaný počet 4 noci požadujeme ubytovanie v dvojposteľových izbách s oddelenými posteľami, ktorých súčasťou je minimálne kúpeľňa s WC a sprchovacím kútom, resp. vaňou, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Potreba zabezpečenia aj bezbariérového prístupu v rámci ubytovacieho zariadenia K dispozícii bude uterák, hygienický set, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Počet účastníkov upresní verejný obstarávateľ v termíne do 30.1.2016, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Presný počet účastníkov nahlási verejný obstarávateľ v termíne do 5.2.2016, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: POŽIADAVKY NA STRAVOVACIE SLUŽBY, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zabezpečenie stravy pre predpokladaný počet 40 účastníkov, t.j. raňajky, obed, večera a občerstvenie vrátane pitného režimu , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky - minimálne kontinentálne raňajky rozšírené o jeden ďalší druh jedla alebo možnosťou výberu jedál formou bufetu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - obed - 0,3 l polievka a výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min.150 g mäsa v surovom stave a min. 200 gramov príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita teplých vegetariánskych jedál) a na výber dezert/šalát. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Možná variabilita aj vo forme bufetových stolov v rovnakej gramáži resp. s možnosťou doplnenia jedla., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - večera - výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min.150 g mäsa v surovom stave a min. 200 gramov príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita zeleninových a sladkých jedál). Výber z čerstvých šalátov. Možná variabilita aj vo forme bufetových stolov., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pitný režim :- káva s mliekom a cukrom alebo čaj s medom/cukrom a citrónom – 2 krát denne / 1 osoba, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - minerálna voda – min. 1 l / 1 osoba / 1 deň alebo voda s citrónom- min. 1l /1 osoba/ 1 deň, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - občerstvenie:- doobeda /poobede t.j. 2 krát denne. V prípade poldňovej aktivity 1 krát denne. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - formou slané/sladké/ovocie 1 ks/ 1 osoba (variabilné striedanie slané vo forme chlebíčkov/pagáčov, sladké vo forme koláča/štrúdly, ovocná misa s rôznymi druhmi ovocia 5 druhov), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zariadenie musí byť schopné rešpektovať a upraviť jedlo podľa špecifických stravovacích potrieb (napr. ako vegetariánstvo, vegánstvo, halal strava, intolerancia na mliečne výrobky, celiakia a pod.) V prípade bufetových stolov a ponuky z jedál musia byť jedlá označené/pomenované v angličtine., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: POŽIADAVKY NA SEMINÁRNE MIESTNOSTI, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • zariadenie musí disponovať 2 seminárnymi/konferenčnými miestnosťami, ktoré budú počas realizácie vzdelávacích aktivít non-stop k dispozícii , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: • Všetky konferenčné/seminárne miestnosti budú uzamykateľné a budú mať prirodzené alebo nútené vetranie, okná s prístupom denného svetla a vo všetkých bude možné upravovať sedenie a lepiť materiály na steny., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 1 veľká seminárna miestnosť s nasledovným minimálnym zariadením – 40 ks stoličiek, 8 stolov, 1 flipchartový stojan, dataprojektor a plátno na premietanie a min. 2 prenosné reproduktory pripojiteľné k notebooku), , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: možnosť pripojenia na Wi-fi, k dispozícii tlačiareň s farebným tonerom, zariadenia požadujeme v štandardnej kvalite, k dispozícii nádoby na separovaný odpad, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1 malá seminárna miestnosť s nasledovným minimálnym zariadením 15 ks stoličiek, 3 stoly, 1 flichartový stojan. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: ĎAĽŠIE POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - prípadná možnosť využívať ďalšie priestory hotela, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Zariadenie disponuje parkoviskom pre minimálne 6 osobných vozidiel, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Personál na recepcii - Non-stop recepcia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - K dispozícii pohľadnica a mapa miesta, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Hotel v súlade s eko-normami (separácia odpadu). , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Počas realizácie vzdelávacích aktivít bude k dispozícii :- trávnatá plocha s min. rozmerom 15 x 30 m alebo plocha so spevneným povrchom s min. rozmerom 15 x 30 m , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Do 2 pracovných dní požadujeme predložiť podrobný aktuálny opis zariadenia, v ktorom uchádzač poskytuje požadované služby, t. j. opis ubytovania vrátane jeho kvalitatívneho zatriedenia, spôsob stravovania, opis seminárnej miestnosti s vybavením., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme uvedenie presnej identifikácie zariadenia, v ktorom bude uchádzač poskytovať požadované služby (názov zariadenia, adresa, zodpovedná osoba, kontakty na zodpovednú osobu – telefón, e-mail)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Výška výdavkov za poskytnutie stravovacích služieb na jedného účastníka nesmie presiahnuť aktuálnu výšku stravného pri tuzemských pracovných cestách určenú zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna výška stravného vrátane pitného režimu je pre jedného účastníka v závislosti od rozsahu poskytnutých stravovacích služieb v rámci jedného dňa nasledovná:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - večera, vrátane pitného režimu – 4,20 € vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky, obed, večera, vrátane pitného režimu – 9,80 € vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky, obed, vrátane pitného režimu – 6,30 € vrátane DPH , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme, aby sa celá vzdelávacia aktivita (ubytovanie, strava aj konferenčné miestnosti) konala v jednom ubytovacom zariadení. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: ROZSAH VZDELÁVACEJ AKTIVITY, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 0. deň vzdelávacej aktivity : Deň pred začatím vzdelávacej akcie sa ubytuje predpokladaný počet 40 osôb v čase medzi 17:00 - 20:00 hodinou. Bude im poskytnutá večera v predpokladanom počte 40 porcií. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. -3. deň vzdelávacej aktivity: ( 8:30 - 21:00) budú poskytnuté raňajky, obed, večera a občerstvenie 2 x denne pre predpokladaný počet 40 osôb., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. deň vzdelávacej aktivity: (8:30-12:00) budú poskytnuté raňajky a obed pre predpokladaný počet 40 osôb a 1 x občerstvenie pre predpokladaný počet 40 osôb, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PROFILINE Group, s.r.o. 3 6 890,00 0% EUR 22. Január 2016 100121

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×