Obstarávanie

Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností v Bratislave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
35 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55100000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pre zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží pozostávajúcej z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a miestností pre realizáciu celoštátneho kola, ; z poskytnutia ubytovacích a stravovacích služieb pre realizáciu sústredení pred medzinárodnými súťažami, z poskytnutia ubytovacích služieb pre vycestovanie slovenských delegácií na medzinárodné súťaže ; a z poskytnutia ubytovacích a stravovacích služieb pre zasadnutie úlohovej komisie.; Predmetové olympiády a postupové súťaže sú určené pre vekovú skupinu žiakov základných a stredných škôl (10-20 rokov), dospelých členov porôt a dozor. Predpokladaný termín realizácie podujatí je od marca do decembra 2016 v meste Bratislava (podľa špecifikácií uvedených nižšie). ; Predpokladané termíny podujatí: ; 1. CELOŠTÁTNE KOLÁ (10); 1.01. Celoštátne kolo 1. Olympiády - Dátum konania: 8. – 9. 3. 2016; 1.02. Celoštátne kolo 2. Olympiády - Dátum konania: 20. – 21. 3. 2016; 1.03. Celoštátne kolo 3. Olympiády - Dátum konania: 22. – 23. 3. 2016; 1.04. Celoštátne kolo 4. Turnaja - Dátum konania: 10. – 13. 4. 2016; 1.05. Celoštátne kolo 5. Olympiády - Dátum konania: 14. – 15. 4. 2016; 1.06. Celoštátne kolo 6. Olympiády - Dátum konania: 18. – 19. 4. 2016; 1.07. Celoštátne kolo 7. Olympiády, kat. A, B, C – časť P - Dátum konania: 20. – 22. 4. 2016; 1.08. Celoštátne kolo 8. Olympiády, kat. A, B – časť TP - Dátum konania: 22. – 24. 4. 2016; 1.09. Celoštátne kolo 9. Olympiády - Dátum konania: 5. – 7. 5. 2016; 1.10. Celoštátne kolo 10. Olympiády - Dátum konania: 8. – 9. 6. 2016; 2. SÚSTREDENIA PRED MEDZINÁRODNÝMI OLYMPIÁDAMI (19); 2.01. sústredenie - Dátum konania: 10. – 16. 4. 2016; 2.02. Sústredenie - Dátum konania: 4. 2016; 2.03. Výberové sústredenie - Dátum konania: 4. 2016; 2.04. sústredenie - Dátum konania: 24. – 29. 4. 2016; 2.05. Sústredenie - Dátum konania: 5. – 10. 4. 2016; 2.06. Výberové sústredenie - Dátum konania: 1. – 8. 5. 2016; 2.07. 2. sústredenie - Dátum konania: 1. – 7. 5. 2016; 2.08. 1. sústredenie - Dátum konania: máj 2016; 2.09. 1. sústredenie - Dátum konania: 5. 2016; 2.10. 1. sústredenie - Dátum konania: máj 2016; 2.11. Sústredenie - Dátum konania: 6. 5. 2016; 2.12. Prípravné sústredenie - Dátum konania: 29. 5. – 3. 6. 2016; 2.13. 3. sústredenie - Dátum konania: 5. – 8. 6. 2016; 2.14. 2. sústredenie - Dátum konania: jún 2016; 2.15. 2. sústredenie - Dátum konania: 6. 2016; 2.16. 2. sústredenie - Dátum konania: jún 2016; 2.17. 1. sústredenie - Dátum konania: jún 2016; 2.18. 2. sústredenie - Dátum konania: september 2016; 2.19. Sústredenie - Dátum konania: 5. 2016; 3. VYCESTOVANIE SLOVENSKÝCH DELEGÁCIÍ NA MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ (16); 3.01. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 4. 2016; 3.02. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 7. a 14. 5. 2016; 3.03. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 5. 2016; 3.04. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 6. 2015; 3.05. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 6. 2016 ; 3.06. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 7. 2016; 3.07. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 8. a 16. 7. 2016; 3.08. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 17. a 23. 7. 2016; 3.09. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 9. a 18. 7. 2016; 3.10. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 16. a 30. 7. 2016 ; 3.11. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 7. 2016; 3.12. Vycestovanie slovenskej delegácie na jazykový štipendijný pobyt - Dátum konania: 7. 2016 ; 3.13. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 11. a 19. 8. 2016; 3.14. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 21. a 28. 8. 2015; 3.15. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 8. 2016; 3.16. Vycestovanie slovenskej delegácie - Dátum konania: 12. 2016; 4. ZASADNUTIE ÚLOHOVEJ KOMISIE (1); 4.01. Zasadnutie úlohovej komisie - Dátum konania: 5. 2016

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: A. ROZSAH ZÁKAZKY PODĽA POLOHY KONANIA PODUJATIA, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme dostupnosť dopravnými prostriedkami MHD do 30 minút (vrátane) medzi zariadením poskytovateľa služieb a: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Hlavná (železničná) stanica Bratislava, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Autobusová stanica Mlynské nivy, Bratislava,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Mlynská dolina, Bratislava,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Radlinského ulica, Bratislava, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Hlboká ulica, Bratislava,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Nedbalova ulica, Bratislava,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Palisády, Bratislava. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: B. ROZSAH ZÁKAZKY PODĽA TYPU PODUJATIA (celoštátne kolo, sústredenie pred medzinárodnou súťažou, vycestovanie slovenskej delegácie na medzinárodnú súťaž a zasadnutie úlohovej komisie), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rozsah ubytovacích služieb, stravovacích služieb a požiadavky na miestnosti sa líšia podľa typu podujatia, t.j.: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. Celoštátne kolo, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Celoštátne kolo je súťažné podujatie, ktorého sa zúčastňujú žiaci – súťažiaci, členovia porôt a dozor, ktorý zodpovedá za žiakov od ich registrácie až po oficiálne ukončenie celoštátneho kola, vrátane noci., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Prvý deň celoštátneho kola je spravidla príchodový, ďalší deň/dni sú súťažné a posledný deň je odchodový spolu so slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien. Účastníkom sa spravidla poskytuje ubytovanie, strava, občerstvenie a miestnosti na súťaž. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. Sústredenie pred medzinárodnou súťažou, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Sústredenie pred medzinárodnou súťažou je výberové alebo prípravné podujatie, ktorého sa zúčastňujú žiaci – súťažiaci, lektori a dozor, ktorý zodpovedá za žiakov od ich registrácie až po oficiálne ukončenie sústredenia, vrátane noci. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Prvý deň sústredenia pred medzinárodnou súťažou je spravidla príchodový a posledný deň odchodový. Účastníkom sa spravidla poskytuje ubytovanie a strava., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. Vycestovanie slovenskej delegácie na medzinárodnú súťaž, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Vycestovanie slovenskej delegácie na medzinárodnú súťaž je určené len pre účastníkov zo vzdialenejších miest a obcí Slovenskej republiky a v prípade skorých či neskorých príletov z/do Bratislavy alebo Viedne s cieľom zabezpečiť pre účastníkov komfort cestovania. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zúčastňujú sa ho žiaci – súťažiaci, členovia porôt a dozor, ktorý zodpovedá za žiakov, vrátane noci. Účastníkom sa poskytuje iba ubytovanie (bez stravy), deň pred odchodom do zahraničia a/alebo v deň návratu zo zahraničia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. Zasadnutie úlohovej komisie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zasadnutia úlohovej komisie sa zúčastňujú len dospelé osoby – autori a recenzenti., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Celkový predpokladaný počet celoštátnych kôl je 10, sústredení pred medzinárodnými súťažami 19, vycestovaní slovenských delegácií na medzinárodné súťaže 16 a zasadnutí úlohových komisií 1., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: C. SPOLOČNÉ POŽIADAVKY NA UBYTOVACIE SLUŽBY, STRAVOVACIE SLUŽBY A MIESTNOSTI, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spoločné požiadavky na ubytovacie služby:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ubytovanie požadujeme v maximálne štvorlôžkových izbách. Súčasťou izby je sociálne zariadenie (min. WC, umývadlo a sprcha) a skriňa na odloženie vecí. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj systém tzv. bunky – t.j. minimálne jedno sociálne zariadenia pre dve izby. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Účastníci nesmú byť v noci rušení hlukom z reštauračných a pohostinských zariadení alebo diskoték. Oficiálny dozor žiakov (spravidla 2 osoby) a pracovníci objednávateľa (spravidla 2 osoby) musia byť ubytovaní v samostatných dvoch dvojlôžkových izbách., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spoločné požiadavky na stravovacie služby:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Stravu vrátane pitného režimu požadujeme v nasledovnom množstve a kvalite:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky – minimálne kontinentálne raňajky rozšírené o jeden ďalší druh jedla,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - obed – 0,3 dcl polievka a výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min. 150 g mäsa v surovom stave a min. 200 gramov príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita zeleninových a sladkých jedál), ovocie,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - večera – výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min. 150 g mäsa v surovom stave a min. 200 g príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita zeleninových a sladkých jedál), , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pitný režim: minerálna voda alebo ochutená voda alebo čaj s medom/cukrom a citrónom (min. 1 liter/osoba na deň, v ktorom je požadované občerstvenie)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Občerstvenie požadujeme v nasledovnom množstve a kvalite:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - káva, čaj, mliečka do kávy, hygienicky balený cukor, minerálna voda, čajové a slané pečivo, šálky, poháre, lyžičky (podľa upresnenia pracovníkom objednávateľa 1 týždeň pred termínom každého podujatia)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ak je v konkrétnych požiadavkách a rozsahu jednotlivých podujatí (bod D) uvedená v celoštátnych kolách pri obede skratka „sub.“ alebo pri občerstvení uvedené „subdodávateľsky“, je ich potrebné zabezpečiť subdodávateľský (objednávka – faktúra), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: je ich potrebné zabezpečiť subdodávateľský (objednávka – faktúra) u niektorého zo školských zariadení na území mesta Bratislava, ktoré spresníme , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Ak je v konkrétnych požiadavkách rozsahu jednotlivých podujatí (bod D) uvedená v sústredeniach pred medzinárodnou súťažou pri obede alebo večeri skratka „gastro.“, je uchádzač o poskytnutie služieb povinný túto stravu zabezpečiť formou poskytnutia gastrolístkov pre účastníkov podujatia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Tieto gastrolístky prevezme jeden týždeň pred príslušným podujatím od poskytovateľa služieb pracovník objednávateľa. Hodnota gastrolístkov bude totožná s vysúťaženou hodnotou za stravnú jednotku. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spoločné požiadavky na miestnosti:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Počas realizácie podujatí požadujeme uzamykateľné miestnosti s prirodzeným alebo núteným vetraním a oknami s prístupom denného svetla:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 1 veľká sála s nasledovným minimálnym zariadením – 80 stoličiek alebo 80 sedení a 5 stolov (spojených do predsedníckeho stola) s 10 stoličkami, pripojenie na Wi-Fi,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 3 veľké učebne, každá s minimálnym zariadením 45 stoličiek/sedení, 20 stolov/lavíc,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 4 učebne, každé s minimálnym zariadením 25 stoličiek, 14 stolov/lavíc,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - tabule na písanie (len ak je v prehľade podujatí uvedené pri učebni alebo veľkej učebni písmenko T)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ďalšie požiadavky a spresnenia predmetu zákazky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Minimálna kapacita ubytovacieho zariadenia je 60 osôb,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - výška výdavkov za poskytnutie stravovacích služieb na jedného účastníka nesmie presiahnuť aktuálnu výšku stravného pri tuzemských pracovných cestách určenú zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna výška stravného je pre jedného účastníka na deň nasledovná: a) raňajky, vrátane pitného režimu – 2,45 € vrátane DPH, b) obed, vrátane pitného režimu – 3,92 € vrátane DPH a c) večera, vrátane pitného režimu – 3,43 € vrátane DPH, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - maximálna cena občerstvenia na jedeného účastníka nesmie presiahnuť sumu 3 € vrátane DPH na deň, v ktorom je požadované občerstvenie),, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna cena za ubytovanie na 1 účastníka na 1 noc nesmie presiahnuť sumu 14,40 EUR vrátane DPH, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - požadujeme predložiť podrobný aktuálny opis zariadenia, v ktorom uchádzač poskytuje požadované služby, t. j. opis ubytovania vrátane jeho kvalitatívneho zatriedenia, spôsob stravovania, opis miestností s vybavením, opis areálu zariadenia a lokality, v ktorej sa zariadenie nachádza,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - požadujeme uvedenie presnej identifikácie zariadenia, v ktorom bude uchádzač poskytovať požadované služby (názov zariadenia, adresa, zodpovedná osoba, kontakty na zodpovednú osobu – telefón a e-mail),, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zabezpečenie požadovaných služieb musí byť lokalizované v jednom účelovom zariadení (tzn. ubytovacie služby, stravovacie služby a poskytnuté miestnosti, musia byť lokalizované jednej budove, prípadne v jednom areály,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zariadenie musí mať skúsenosť s poskytovaním uvedených služieb, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - ubytovacie zariadenie a miestnosti musia byť k dispozícii vrátane času na prípravu priestorov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - dostupnosť zariadenia v pešej dostupnosti (max. 1 km) od zastávky verejnej dopravy., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: D. KONKRÉTNE POŽIADAVKY A ROZSAH JEDNOTLIVÝCH PODUAJTÍ V BRATISLAVE, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Celkový predpokladaný počet podujatí je 46 (10 celoštátnych kôl, 19 sústredení pred medzinárodnou súťažou, 16 vycestovaní slovenskej delegácie na medzinárodnú súťaž a 1 zasadnutie úlohovej komisie). , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme, aby sa všetkých 46 podujatí konalo v jednom ubytovacom zariadení, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: predpokladaný počet prenocovaní , Jednotka: nocľah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1750; Technické vlastnosti: daň z ubytovania pre predpokladaný počet dospelých osôb, Jednotka: počet osôb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 261; Technické vlastnosti: predpokladaný počet raňajok, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1600; Technické vlastnosti: predpokladaný počet obedov, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 463; Technické vlastnosti: predpokladaný počet obedov subdodávateľsky, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 470; Technické vlastnosti: predpokladaný počet večerí, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1350; Technické vlastnosti: predpokladaný počet večerí subdodávateľsky, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 245; Technické vlastnosti: predpokladaný počet občerstvení, Jednotka: počet porcií, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 505; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Veľkej sály, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 29; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Veľkej učebne 1, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Veľkej učebne 2, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 43; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Veľkej učebne 3, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Učebne 1, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 119; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Učebne 2, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 34; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Učebne 3, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: predpokladaný počet hodín pre prenájom Učebne 4, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×