Obstarávanie

Suchá chémia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 955,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diagnostické súpravy sú určené pre meranie hodnôt biochemických parametrov v ľudskom sére na analyzátore Vitros 250; Princíp konštrukcie meracích polí je na báze suchej chémie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka č.1 - Jedno balenie obsahuje: 3 úrovne kalibrátorov po 4 lag.lyofilizovaných vzoriek a 4 lag.diluentov, Hodnota / charakteristika: Kalibrácia pre parametre: (Urea, Ca, Crea, Gluc, Lac, Li, Mg, Phos, Sali, Theo, Uric); Technické vlastnosti: Položka č.2 - Jedno balenie obsahuje: 4 úrovne kalibrátorov po 4 lag.lyofilizovaných vzoriek a 4 lag.diluentov, Hodnota / charakteristika: Kalibrácia pre parametre: (Alb, BuBc, Fe, TBil, TP, TIBC); Technické vlastnosti: Položka č.3 - Jedno balenie obsahuje: 3 úrovne kalibrátorov po 4 lag.lyofilizovaných vzoriek a 4 lag.diluentov, Hodnota / charakteristika: Kalibrácia pre parametre: (ALT, AST, GMT, ALP, AMS, CK, LDH, Lipáza); Technické vlastnosti: Položka č.4 - Jedno balenie obsahuje: 4 úrovne kalibrátorov po 4 lag.lyofilizovaných vzoriek a 4 lag.diluentov, Hodnota / charakteristika: Kalibrácia pre parametre: (Na, K, Cl, ECO2, CHOL, HDL, TG); Technické vlastnosti: Položka č.5 - 14 - Reakčné polia (slide) sú balené v aplikačných obaloch pre Vitros 250. Jedno pole (slide) je určené na meranie jedeného biochemického parametera., Hodnota / charakteristika: Určené na meranie biochemických parametrov ľudského séra

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kalibračný kit č.1: (Urea, Ca, Crea, Gluc, Lac, Li, Mg, Phos, Sali, Theo, Uric), Jednotka: Balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kalibračný kit č.4: (Alb, BuBc, Fe, TBil, TP, TIBC), Jednotka: Balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kalibračný kit č.3 (ALT, AST, GMT, ALP, AMS, CK, LDH, Lipáza), Jednotka: Balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kalibračný kit č.2 (Na, K, Cl, ECO2, CHOL, HDL, TG), Jednotka: Balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: ALT, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1625; Technické vlastnosti: AMS, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 225; Technické vlastnosti: AST, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1050; Technické vlastnosti: BILIRUBÍN celkový, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: CREATININ, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 450; Technické vlastnosti: GGT, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: GLUKÓZA, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1800; Technické vlastnosti: CHOLESTEROL, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 450; Technické vlastnosti: PROTEINY CELKOVÉ, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250; Technické vlastnosti: UREA, Jednotka: Test (slide), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1650

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×