Obstarávanie

Detekcia autoimunitných protilátok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 335,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 500,00
Zaplatené:
74.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
test
Množstvo:
480.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diagnostické súpravy sú určené pre detekciu autoprotilátok v ľudskom sére.; Súpravy musia byť použiteľné pre semikvantitatívne/ kvalitatívne meranie autoprotilátok po jednom pacientovi metódou diagnostických prúžkov s vysoko purifikovanými antigénmi založenou na princípe enzýmovej immunoassay.; Súvisiace skupiny antigénov na detekciu autoprotilátok:; 1. Detekcia autoprotilátok v triede IgG a IgA proti antigénom: gliadin, tkanivová transglutamináza, Saccharomyces cerevisiae, parietálne bunky, intrinsic factor.; 2. Detekcia antinukleárnych autoprotilátok v triede IgG proti nukleárnym antigénom: nukleozómy, históny, dsDNA, SS-A, SS-B, U1, SmD1, Scl70, CENP-B, Jo1, PO.; 3. Detekcia autoprotilátok v triede IgG proti PR3 (cANCA), MPO (pANCA), GBM.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Položka č.1 - Balenie musí obsahovať najmenej 20 stripov z toho 10 pre IgA, 10 pre IgG. V súprave musí byť riediaci roztok, konjugáty IgA a IgG, premývací roztok, substrát a zastavovací roztok. Konjugáty, substrát a zastavovací roztok musia byť na priame použitie. Návod na použitie., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Položka č.2 - Balenie musí obsahovať najmenej 20 stripov. V súprave musí byť riediaci roztok, konjugát, premývací roztok, substrát a zastavovací roztok. Konjugáty, substrát a zastavovací roztok musia byť na priame použitie. Návod na použitie., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Položka č.3 - Balenie musí obsahovať najmenej 20 stripov. V súprave musí byť riediaci roztok, konjugát, premývací roztok, substrát a zastavovací roztok. Konjugáty, substrát a zastavovací roztok musia byť na priame použitie. Návod na použitie., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Diagnostická súprava na detekciu autoprotilátok v triede IgG a IgA proti antigénom: gliadin, tkanivová transglutamináza, Saccharomyces cerevisiae, parietálne bunky, intrinsic factor musí obsahovať všetky uvedené antigény naviazané na jednom stripe, ktorý je určený pre jedného pacienta., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400; Technické vlastnosti: Diagnostická súprava na detekciu antinukleárnych autoprotilátok v triede IgG proti nukleárnym antigénom: nukleozómy, históny, dsDNA, SS-A, SS-B, U1, SmD1, Scl70, CENP-B, Jo1, PO musí obsahovať všetky uvedené antigény naviazané na jednom stripe, ktorý je určený pre jedného pacienta., Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: Diagnostická súprava na detekciu antinukleárnych autoprotilátok v triede IgG proti PR3 (cANCA), MPO (pANCA), GBM musí obsahovať všetky uvedené antigény naviazané na jednom stripe, ktorý je určený pre jedného pacienta. , Jednotka: test, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Eurolab Lambda a.s. 3 2 500,00 0% EUR 19. Január 2016 99984

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×