Obstarávanie

Zateplenie a úprava fasády budovy školy.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná priemyselná škola strojnícka
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
819 282,00
Konečná suma(Bez DPH):
819 282,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214220-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby "Zateplenie a úprava fasády budovy školy", ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: SO-01 UČEBNE, SO-02 UČEBNE, SO-03 DIELNE, SO-04 LABORATÓRIA, SO-05 TELOCVIČŇA, SO-06 VSTUPNÁ ČASŤ, SO-07 RIADITEĽSTVO ŠKOLY, SO-08 UČEBNE GPR, BLESKOZVODY PRE OBJ. SO 01-SO 08, D1- KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 7 819 282,00 Neuvedené EUR 14. September 2018 99441

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Zmena zmluvy o dielo č. 1 (dodatok č. 1) 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033968/content/830234/download","filename":"Dodatok_c._1_k_Zmluve_o_dielo_c._1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033961/content/830233/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov - UNISTAV, s.r.o., Prešov 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033540/content/830225/download","filename":"Ponuka_UNISTAV,_s.r.o.,_Presov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Jún 2018 28. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701165/download","filename":"Priloha_prehlasenie_ochrana_OU-opr..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830087/download","filename":"Priloha-Zmluva_o_dielo_(navrh_zmluvy)-uprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701166/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830088/download","filename":"08-VYPIS PSV Dielne-oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701167/download","filename":"Priloha-Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830089/download","filename":"SO 01 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830090/download","filename":"SO 02 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701168/download","filename":"Priloha-Zmluva_o_dielo__navrh_zmluvy_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830091/download","filename":"SO 03 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701169/download","filename":"jed-formular-SPSS_PO-Zateplenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830092/download","filename":"SO 04 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701170/download","filename":"AB_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830093/download","filename":"SO 05 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701171/download","filename":"AB_SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830094/download","filename":"SO 06 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701172/download","filename":"B1_PBS_Zateplenie_SPS_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830095/download","filename":"SO 07 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701173/download","filename":"B2_STATICKÉ POSÚDENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830096/download","filename":"SO 08 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701174/download","filename":"B3_EPH - SPŠ Strojnícka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830097/download","filename":"Priloha_prehlasenie_ochrana_OU-opr..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701175/download","filename":"CELKOVA SITUACIA STAVBY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830098/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701176/download","filename":"ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830099/download","filename":"Priloha-Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701177/download","filename":"1 (SO 01 SO 02 SO 06 TECHNICKÁ SPRÁVA ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701178/download","filename":"2 BURACIE PRACE STARY STAV 1PP SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830101/download","filename":"jed-formular-SPSS_PO-Zateplenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701179/download","filename":"3 BURACIE PRACE STARY STAV 1NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830102/download","filename":"AB_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701180/download","filename":"4 BURACIE PRACE STARY STAV 2NP SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830103/download","filename":"AB_SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701181/download","filename":"5 BURACIE PRACE STARY STAV 3NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830104/download","filename":"B1_PBS_Zateplenie_SPS_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701182/download","filename":"6 BURACIE PRACE STARY STAV 4NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830105/download","filename":"B2_STATICKÉ POSÚDENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701183/download","filename":"7 ZATEPLENIE NOVY STAV 1PP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830106/download","filename":"B3_EPH - SPŠ Strojnícka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701184/download","filename":"8 ZATEPLENIE NOVY STAV 1NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830107/download","filename":"CELKOVA SITUACIA STAVBY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701185/download","filename":"9 ZATEPLENIE NOVY STAV 2NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830108/download","filename":"ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701186/download","filename":"10 ZATEPLENIE NOVY STAV 3NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830109/download","filename":"1 (SO 01 SO 02 SO 06 TECHNICKÁ SPRÁVA ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701187/download","filename":"11 ZATEPLENIE NOVY STAV 4NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830110/download","filename":"2 BURACIE PRACE STARY STAV 1PP SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701188/download","filename":"12 POHĽADY STARY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830111/download","filename":"3 BURACIE PRACE STARY STAV 1NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701189/download","filename":"12 POHĽADY STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830112/download","filename":"4 BURACIE PRACE STARY STAV 2NP SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701190/download","filename":"13 POHLADY STARY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830113/download","filename":"5 BURACIE PRACE STARY STAV 3NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701191/download","filename":"14 POHĽADY NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830114/download","filename":"6 BURACIE PRACE STARY STAV 4NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701192/download","filename":"15 POHĽADY NOVY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830115/download","filename":"7 ZATEPLENIE NOVY STAV 1PP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701193/download","filename":"16 FAREBNE RIESENIE FASADY .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830116/download","filename":"8 ZATEPLENIE NOVY STAV 1NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701194/download","filename":"17 FAREBNE RIESENIE FASADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830117/download","filename":"9 ZATEPLENIE NOVY STAV 2NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701195/download","filename":"1 (SO 01 SO 02 SO 06 TECHNICKÁ SPRÁVA ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830118/download","filename":"10 ZATEPLENIE NOVY STAV 3NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701196/download","filename":"2 BURACIE PRACE STARY STAV SO 01 SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830119/download","filename":"11 ZATEPLENIE NOVY STAV 4NP SO 01 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701197/download","filename":"3 BURACIE PRACE STARY STAV SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830120/download","filename":"12 POHĽADY STARY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701198/download","filename":"4 BURACIE PRACE STARY STAV 2NP SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830121/download","filename":"12 POHĽADY STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701199/download","filename":"5 BURACIE PRACE STARY STAV 3NP SO 02 .dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830122/download","filename":"13 POHLADY STARY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701200/download","filename":"6 BURACIE PRACE STARY STAV 4NP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830123/download","filename":"14 POHĽADY NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701201/download","filename":"7 ZATEPLENIE NOVY STAV 1PP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830124/download","filename":"15 POHĽADY NOVY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701202/download","filename":"8 ZATEPLENIE NOVY STAV 1NP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830125/download","filename":"16 FAREBNE RIESENIE FASADY .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701203/download","filename":"9 ZATEPLENIE NOVY STAV 2NP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830126/download","filename":"17 FAREBNE RIESENIE FASADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701204/download","filename":"10 ZATEPLENIE NOVY STAV 3NP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830127/download","filename":"1 (SO 01 SO 02 SO 06 TECHNICKÁ SPRÁVA ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701205/download","filename":"12 POHĽADY STARY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830128/download","filename":"2 BURACIE PRACE STARY STAV SO 01 SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701206/download","filename":"12 POHĽADY STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830129/download","filename":"3 BURACIE PRACE STARY STAV SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701207/download","filename":"13 POHLADY STARY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830130/download","filename":"4 BURACIE PRACE STARY STAV 2NP SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701208/download","filename":"14 POHĽADY NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830131/download","filename":"5 BURACIE PRACE STARY STAV 3NP SO 02 .dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701209/download","filename":"15 POHĽADY NOVY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830132/download","filename":"6 BURACIE PRACE STARY STAV 4NP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701210/download","filename":"16 FAREBNE RIESENIE FASADY .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830133/download","filename":"7 ZATEPLENIE NOVY STAV 1PP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701211/download","filename":"17 FAREBNE RIESENIE FASADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830134/download","filename":"8 ZATEPLENIE NOVY STAV 1NP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701212/download","filename":"18 VÝPIS PRVKOV PSV _ 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830135/download","filename":"9 ZATEPLENIE NOVY STAV 2NP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701213/download","filename":"18 VYPIS PRVKOV PSV _2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830136/download","filename":"10 ZATEPLENIE NOVY STAV 3NP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701214/download","filename":"18 VÝPIS PRVKOV PSV_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830137/download","filename":"12 POHĽADY STARY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701215/download","filename":"01 TS-DIELNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830138/download","filename":"12 POHĽADY STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701216/download","filename":"02-PODORYS 1PP+1.np Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830139/download","filename":"13 POHLADY STARY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701217/download","filename":"03-POHĽAD Dielne S+V+Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830140/download","filename":"14 POHĽADY NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701218/download","filename":"04-POHĽAD Dielne J+ATRIUM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830141/download","filename":"15 POHĽADY NOVY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701219/download","filename":"05-ZATEPLENIE Dielne 1.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830142/download","filename":"16 FAREBNE RIESENIE FASADY .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701220/download","filename":"06-ZATEPLENIE Dielne POHĽAD S+V+Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830143/download","filename":"17 FAREBNE RIESENIE FASADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701221/download","filename":"07-ZATEPLENIE Dielne POHĽAD J+ATRIUM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830144/download","filename":"18 VÝPIS PRVKOV PSV _ 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701222/download","filename":"08-VYPIS PSV Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830145/download","filename":"18 VYPIS PRVKOV PSV _2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701223/download","filename":"09-DETAILY Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830146/download","filename":"18 VÝPIS PRVKOV PSV_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701224/download","filename":"10-FARBY Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830147/download","filename":"01 TS-DIELNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701225/download","filename":"01 TS-LAB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830148/download","filename":"02-PODORYS 1PP+1.np Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701226/download","filename":"02-1.NP+1.PP LAB .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830149/download","filename":"03-POHĽAD Dielne S+V+Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701227/download","filename":"03-2.NP+3.NP LAB .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830150/download","filename":"04-POHĽAD Dielne J+ATRIUM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701228/download","filename":"04-POHLADY LAB .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830151/download","filename":"05-ZATEPLENIE Dielne 1.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701229/download","filename":"05-ZATEPLENIE LAB-1.NP+1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830152/download","filename":"06-ZATEPLENIE Dielne POHĽAD S+V+Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701230/download","filename":"06-ZATEPLENIE LAB 2.NP+3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830153/download","filename":"07-ZATEPLENIE Dielne POHĽAD J+ATRIUM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701231/download","filename":"07-ZATEPLENIE LAB-POHLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830154/download","filename":"09-DETAILY Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701232/download","filename":"08-VYPIS PSV LAB .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830155/download","filename":"10-FARBY Dielne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701233/download","filename":"09-DETAILY LAB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830156/download","filename":"01 TS-LAB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701234/download","filename":"10-FARBY LAB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830157/download","filename":"02-1.NP+1.PP LAB .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701235/download","filename":"SO05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830158/download","filename":"03-2.NP+3.NP LAB .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701236/download","filename":"1 (SO 01 SO 02 SO 06 TECHNICKÁ SPRÁVA ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830159/download","filename":"04-POHLADY LAB .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701237/download","filename":"2 BURACIE PRACE STARY STAV 1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830160/download","filename":"05-ZATEPLENIE LAB-1.NP+1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701238/download","filename":"3 BURACIE PRACE STARY STAV 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830161/download","filename":"06-ZATEPLENIE LAB 2.NP+3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701239/download","filename":"4 BURACIE PRACE STARY STAV 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830162/download","filename":"07-ZATEPLENIE LAB-POHLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701240/download","filename":"5 BURACIE PRACE STARY STAV 3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830163/download","filename":"08-VYPIS PSV LAB .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701241/download","filename":"6 BURACIE PRACE STARY STAV 4NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830164/download","filename":"09-DETAILY LAB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701242/download","filename":"7 ZATEPLENIE NOVY STAV 1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830165/download","filename":"10-FARBY LAB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701243/download","filename":"8 ZATEPLENIE NOVY STAV 1NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830166/download","filename":"SO05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701244/download","filename":"9 ZATEPLENIE NOVY STAV 2NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830167/download","filename":"1 (SO 01 SO 02 SO 06 TECHNICKÁ SPRÁVA ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701245/download","filename":"10 ZATEPLENIE NOVY STAV 3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830168/download","filename":"2 BURACIE PRACE STARY STAV 1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701246/download","filename":"11 ZATEPLENIE NOVY STAV 4NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830169/download","filename":"3 BURACIE PRACE STARY STAV 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701247/download","filename":"12 POHĽADY STARY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830170/download","filename":"4 BURACIE PRACE STARY STAV 2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701248/download","filename":"12 POHĽADY STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830171/download","filename":"5 BURACIE PRACE STARY STAV 3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701249/download","filename":"13 POHLADY STARY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830172/download","filename":"6 BURACIE PRACE STARY STAV 4NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701250/download","filename":"14 POHĽADY NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830173/download","filename":"7 ZATEPLENIE NOVY STAV 1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701251/download","filename":"15 POHĽADY NOVY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830174/download","filename":"8 ZATEPLENIE NOVY STAV 1NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701252/download","filename":"16 FAREBNE RIESENIE FASADY .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830175/download","filename":"9 ZATEPLENIE NOVY STAV 2NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701253/download","filename":"17 FAREBNE RIESENIE FASADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830176/download","filename":"10 ZATEPLENIE NOVY STAV 3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701254/download","filename":"17 VYPIS PRVKOV PSV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830177/download","filename":"11 ZATEPLENIE NOVY STAV 4NP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701255/download","filename":"18 VYPIS PRVKOV PSV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830178/download","filename":"12 POHĽADY STARY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701256/download","filename":"SO07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830179/download","filename":"12 POHĽADY STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701257/download","filename":"SO08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830180/download","filename":"13 POHLADY STARY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701258/download","filename":"D_SO 01_Obalka ASR_DSP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830181/download","filename":"14 POHĽADY NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701259/download","filename":"SITUACIA_GARAZE_poloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830182/download","filename":"15 POHĽADY NOVY STAV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701260/download","filename":"Technická správa CCTV s obálkou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830183/download","filename":"16 FAREBNE RIESENIE FASADY .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701261/download","filename":"VSTUPNA CAST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830184/download","filename":"17 FAREBNE RIESENIE FASADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701262/download","filename":"OBALKA CELKOVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830185/download","filename":"17 VYPIS PRVKOV PSV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701263/download","filename":"ZOZNAM_CELKOVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830186/download","filename":"18 VYPIS PRVKOV PSV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701264/download","filename":"D1_KAMEROVY SYSTEM_VykazVymer_CCTV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830187/download","filename":"SO07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701265/download","filename":"SGR - VV - zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830188/download","filename":"SO08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701266/download","filename":"SGR - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830189/download","filename":"D_SO 01_Obalka ASR_DSP_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830190/download","filename":"SITUACIA_GARAZE_poloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830191/download","filename":"Technická správa CCTV s obálkou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830192/download","filename":"VSTUPNA CAST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830193/download","filename":"OBALKA CELKOVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830194/download","filename":"ZOZNAM_CELKOVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830195/download","filename":"D1_KAMEROVY SYSTEM_VykazVymer_CCTV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830196/download","filename":"SGR - VV - zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830197/download","filename":"SGR - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701267/download","filename":"SO01 - SO08_BLESKOZVODY_VYKAZ_VYMER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830198/download","filename":"SO01 - SO08_BLESKOZVODY_VYKAZ_VYMER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/701268/download","filename":"11 ZATEPLENIE NOVY STAV 4NP SO 02 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1000979/content/830199/download","filename":"11 ZATEPLENIE NOVY STAV 4NP SO 02 .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - 114/SPŠs/300/2018/15 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010216/content/830218/download","filename":"Vysvetlenie_SP-114_SPSs_300_2018_15.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - 118/SPŠs/300/2018/16 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010218/content/830219/download","filename":"Vysvetlenie_SP-118_SPSs_300_2018_16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010218/content/830220/download","filename":"08-VYPIS PSV Dielne-oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava - oznamenie-9907_-_iox 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009618/content/830213/download","filename":"oznamenie-9907_-_iox.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov - DAG SLOVAKIA, a. s. 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033528/content/830222/download","filename":"Ponuka-DAG_SLOVAKIA,_a._s..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033527/content/830221/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov - EKO SVIP, s.r.o. 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033543/content/830227/download","filename":"Ponuka-EKO_SVIP,_s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov - Lechstav, s. r. o. 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033542/content/830226/download","filename":"Ponuka-Lechstav,_s._r._o..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033548/content/830229/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodn._splnenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - 119/SPŠs/300/2018/12 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009404/content/830212/download","filename":"Vysvetlenie_SP-119_SPSs_300_2018_12.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov - PB bau, s.r.o. 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033531/content/830223/download","filename":"Ponuka-PB_bau,_s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - 103/SPŠs/300/2018/10 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009391/content/830202/download","filename":"Vysvetlenie_SP-103_SPSs_300_2018_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009391/content/830203/download","filename":"SO 01 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009391/content/830204/download","filename":"SO 02 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009391/content/830205/download","filename":"SO 03 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009391/content/830206/download","filename":"SO 04 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009391/content/830207/download","filename":"SO 05 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009391/content/830208/download","filename":"SO 06 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009391/content/830209/download","filename":"SO 07 - VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009391/content/830210/download","filename":"SO 08 - VV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - 113/SPŠs/300/2018/14 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010210/content/830216/download","filename":"Vysvetlenie_SP-113_SPSs_300_2018_14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010210/content/830217/download","filename":"08-VYPIS PSV Dielne-oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - 130/SPŠs/300/2018/18 30. Júl 2018 30. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015154/content/804612/download","filename":"Vysvetlenie_SP-130_SPSs_300_2018_18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1015154/content/804613/download","filename":"Priloha-Zmluva_o_dielo_(navrh_zmluvy)-uprava.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021314/content/807583/download","filename":"Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - 101/SPŠs/300/2018/2 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006158/content/830200/download","filename":"Vysvetlenie_SP-101_SPSs_300_2018_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006158/content/830201/download","filename":"Priloha_prehlasenie_ochrana_OU-opr..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - 117/SPŠs/300/2018/11 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009402/content/830211/download","filename":"Vysvetlenie_SP-117_SPSs_300_2018_11.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - 111/SPŠs/300/2018/13 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010206/content/830214/download","filename":"Vysvetlenie_SP-111_SPSs_300_2018_13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010206/content/830215/download","filename":"08-VYPIS PSV Dielne-oprava.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033558/content/830232/download","filename":"Zmluva_o_dielo_c._1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov - EURO-BUILDING, a.s. 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033546/content/830228/download","filename":"Ponuka-EURO-BUILDING,_a.s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033550/content/830230/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov - SANY STAV, s.r.o. 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033537/content/830224/download","filename":"Ponuka-SANY_STAV,_s.r.o..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×