Obstarávanie

Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
27 500 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
26 819 660,00
Zaplatené:
97.52%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72250000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (ďalej len IS CEP), ktorá pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to z údržby IS CEP, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti IS CEP tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS CEP a z ďalšej úpravy, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami pracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integruje alebo môže integrovať.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DITEC, a.s. 1 26 819 660,00 Neuvedené EUR 30. August 2018 99382

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu IS CEP 10. August 2018 10. August 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o zabezpečení údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) 7. September 2018 7. September 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A PORADIE UCHÁDZAČOV 10. August 2018 10. August 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako „Ostatné“ 10. September 2018 10. September 2018
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po otvorení časti ponúk „Kritéria“ 10. September 2018 10. September 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ 10. September 2018 10. September 2018
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10. September 2018 10. September 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 10. September 2018 10. September 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Júl 2018 17. Júl 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Júl 2018 31. Júl 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady - Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) 12. Jún 2018 12. Jún 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×