Obstarávanie

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
142 072,00
Konečná suma(Bez DPH):
142 072,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09130000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup bezolovnatého automobilového benzínu,motorovej nafty, činidla na redukciu NOx plynov, na princípe bezhotovostnej úhrady prostredníctvom palivovej karty uchádzača, resp. zmluvných partnerov uchádzača za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky, s tým súvisiace služby a možnosť použitia týchto palivových kariet na čerpacích staniciach zmluvných partnerov dodávateľa v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SLOVNAFT, a.s. 1 142 072,00 Neuvedené EUR 6. September 2018 99372