Obstarávanie

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
142 072,00
Konečná suma(Bez DPH):
142 072,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09130000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup bezolovnatého automobilového benzínu,motorovej nafty, činidla na redukciu NOx plynov, na princípe bezhotovostnej úhrady prostredníctvom palivovej karty uchádzača, resp. zmluvných partnerov uchádzača za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky, s tým súvisiace služby a možnosť použitia týchto palivových kariet na čerpacích staniciach zmluvných partnerov dodávateľa v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SLOVNAFT, a.s. 1 142 072,00 Neuvedené EUR 6. September 2018 99372

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 11. September 2018 11. September 2018
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 11. September 2018 11. September 2018
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 11. September 2018 11. September 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Júl 2018 6. Júl 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. August 2018 21. August 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2018 17. September 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 11. September 2018 11. September 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. September 2018 11. September 2018
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. September 2018 11. September 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×