Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ul. Radlinského 3, Bánovce nad Bebravou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Projekt rieši nedostatky súčasného stavu v oblasti energetickej , hygienickej a estetickej . Technológia rekonštrukcie objektov MŠ Radlinského - zateplenia obvodových a strešných konštrukcií í a navrhované stavebné úpravy jednotlivých stavebných objektov a spôsob ich realizácie kladie plošné nároky pre kancelárske , sociálne a skladové priestory , pre ktoré je v rámci areálu MŠ Radlinského dostatok voľného priestoru . MŠ Radlinského pozostáva z jestvujúcich typových pavilónov č. 1 - 4 - Triedy pre deti , č. 5 - Hospodársky pavilón , č. 6 - Spojovacia chodba , pričom všetky objekty tvoria jeden ucelený objekt .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica podmienky účasti 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031723/content/861613/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_podmienok_ucasti.pdf"}]
Súťažné podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY_po vysvetlení 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/799969/content/587710/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY_po vysvetlení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/799969/content/587712/download","filename":"VÝKAZ VÝMER_po oprave.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/799969/content/587713/download","filename":"PROJEKT.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800060/content/588054/download","filename":"JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800060/content/588055/download","filename":"Manual JED-u.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800060/content/588056/download","filename":"Informácia JED.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie pre zaujemcov - 2 24. Apríl 2017 24. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/810850/content/630422/download","filename":"Vysvetlenie pre zaujemcov - 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800055/content/588048/download","filename":"Info § 52 ods.1 otvaranie OSTATNE_po oprave.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. November 2017 15. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/901928/content/708016/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o oprave súťažných podkladov 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805328/content/611838/download","filename":"Oznamenie o oprave súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - ostatné 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031713/content/861586/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica vyhodnotenie ponúk 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031727/content/861627/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_Ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031731/content/861630/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica podmienky účasti 2 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031725/content/861624/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_podmienok_ucasti_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie pre zaujemcov 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807731/content/620481/download","filename":"Vysvetlenie pre zaujemcov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predlzenie lehoty viazanosti 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/924254/content/693749/download","filename":"Predlzenie lehoty viazanosti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - kritériá 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031715/content/861590/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk_Kriteria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876143/content/575291/download","filename":"Info § 52 ods.1 otvaranie KRITERIA.pdf"}]
Zápisnica Vyhodnotenie ostatné 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031717/content/861595/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_Ostatne.pdf"}]
Zápisnica vyhodnotenie kritéria 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031720/content/861608/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_Kriteria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×