Obstarávanie

Zabezpečenie servisu a podpory diela IS DS MIDDLEWARE a IS SEPA PRED/POST Processing


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
470 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
470 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., prevádzkuje a spravuje Informačný systém (IS)DS MIDDLEWARE . Predmetný IS sa v SZRB, a.s. používa už od roku 2009 ako súčasť medzibankového platobného systému v rámci celosvetovej siete SWIFT. Súčasťou systému sú i ďalšie komponenty, ktoré sú súčasťou DS MIDDLEWARE ako napríklad SEPA PRED/POST Processing dodaný v rámci prechodu na štandard SEPA ako i komponenty zabezpečujúce povinné procesné procedúry, ktoré vyplývajú zo zákona o Bankách č. 483/2001 Z. z. v jeho platnom znení. Celý systém musí spĺňať technické/bezpečnostné kritéria v zmysle špecifikácie SWIFT CSP a SWIFT SIP V3 nakoľko je prepojený v rámci uzatvoreného komunikačného systému SWIFT v rámci SWIFT infraštruktúr ktoré sú zabezpečované cez SWIFT Service Bureau. Celý systém má pre fungovanie banky mimoriadny význam a je prevádzkovaný v režime 24x7. Súčasťou riešenia je tiež integrovaný systém, ktorý zabezpečuje všetky procesné úkony vrátane obehu súvisiacich dokumentov s procesmi viažucimi sa na platobné systémy banky a SWIFT infraštruktúru, v zmysle Zákona č.297/2008 Z.z., O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľom predmetného IS DS MIDDLEWARE ako i vyššie uvedených jeho súčasti SWIFT pre zabezpečenie medzibankového styku je spoločnosť Digital Systems, a.s. Spoločnosť Digital Systems, a.s., ktorá je držiteľom výhradných autorských práv na dielo IS DS Middleware a SZRB, a.s. bola udelená licencia (časovo a územne neobmedzená a voľne neprevoditeľná licencia) s presne definovaným spôsobom použitia uvedeného diela, ktoré vylučuje zásah do diela bez súhlasu autora a jeho akékoľvek pozmeňovanie. Súčasťou riešenia je i integrácia na chránenú a certifikovanú infraštruktúru SWIFT DS Service Bureau, IS DS Middleware využíva banka zároveň ako centrálny komunikačný systém mezibankového platobného styku celosvetovej siete SWIFT S.C.R.L.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Digital Systems a. s. 1 470 000,00 Neuvedené EUR 16. August 2018 99340

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. September 2018 4. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027889/content/829060/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - doplnená 4. September 2018 4. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027915/content/829061/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z rokovania 5. September 2018 5. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029258/content/829062/download","filename":"Zapisnica_z_PRK_19072018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029258/content/829063/download","filename":"Zapisnica_z_PRK_25072018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Servisná zmluva o poskytovaní služieb 4. September 2018 4. September 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×