Obstarávanie

ZMENA VYUŽITIA ŠPORTOVEJ HALY NA KRYTÚ TRŽNICU, RAJEC


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Rajec
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
342 550,00
Konečná suma(Bez DPH):
342 550,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu. Pokračovanie v bode IV.3.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Unistav Teplička, s. r. o. 1 342 550,00 Neuvedené EUR 17. August 2018 99278

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751503/download","filename":"7127_WYP__SUTAZNE_PODKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751504/download","filename":"Dokumentacia k SP _00_Etapizacia stavebnych uprav c.1_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751505/download","filename":"Dokumentacia k SP _01_A_SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751506/download","filename":"Dokumentacia k SP _02_CD_situacia_kv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751507/download","filename":"Dokumentacia k SP _03_ARCH_01_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751508/download","filename":"Dokumentacia k SP _04_ARCH_02_1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751509/download","filename":"Dokumentacia k SP _05_ARCH_03_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751510/download","filename":"Dokumentacia k SP _06_ARCH_04_strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751511/download","filename":"Dokumentacia k SP _07_ARCH_05_Rez AA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751512/download","filename":"Dokumentacia k SP _08_ARCH_06_Rez BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751513/download","filename":"Dokumentacia k SP _09_ARCH_07_Rez CC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751514/download","filename":"Dokumentacia k SP _10_ARCH_08_Pohľady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751515/download","filename":"Dokumentacia k SP _11_ARCH_01_situacia_arch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751516/download","filename":"Dokumentacia k SP _12_02_1pp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751517/download","filename":"Dokumentacia k SP _13_03_1np_n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751518/download","filename":"Dokumentacia k SP _14_04_2np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751519/download","filename":"Dokumentacia k SP _15_05_strecha_n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751520/download","filename":"Dokumentacia k SP _16_06_Rez AA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751521/download","filename":"Dokumentacia k SP _17_07_Rez BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751522/download","filename":"Dokumentacia k SP _18_08_Rez CC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751523/download","filename":"Dokumentacia k SP _19_09_Pohľady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751524/download","filename":"Dokumentacia k SP _20_10_Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751525/download","filename":"Dokumentacia k SP _21_11_Svetlíky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751526/download","filename":"Dokumentacia k SP _22_12_1_Okna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751527/download","filename":"Dokumentacia k SP _23_12_2_Okna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751528/download","filename":"Dokumentacia k SP _24_12_3_Okna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751529/download","filename":"Dokumentacia k SP _25_12_4_Okna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751530/download","filename":"Dokumentacia k SP _26_12_5_Okna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751531/download","filename":"Dokumentacia k SP _27_13_1_VD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751532/download","filename":"Dokumentacia k SP _28_13_2_VD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751533/download","filename":"Dokumentacia k SP _29_14_1_IDK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751534/download","filename":"Dokumentacia k SP _30_14_2_IDK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751535/download","filename":"Dokumentacia k SP _31_14_3_IDK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751536/download","filename":"Dokumentacia k SP _32_15_1_IDD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751537/download","filename":"Dokumentacia k SP _33_15_2_IDD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751538/download","filename":"Dokumentacia k SP _34_15_3_IDD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751539/download","filename":"Dokumentacia k SP _35_16_1_PS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751540/download","filename":"Dokumentacia k SP _36_16_2_PS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751541/download","filename":"Dokumentacia k SP _37_17_1_RM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751542/download","filename":"Dokumentacia k SP _38_17_2_RM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751543/download","filename":"Dokumentacia k SP _39_18_1_Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751544/download","filename":"Dokumentacia k SP _40_18_2_Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751545/download","filename":"Dokumentacia k SP _41_18_3_Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751546/download","filename":"Dokumentacia k SP _42_18_4_Z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751547/download","filename":"Dokumentacia k SP _43_19_1_ČZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751548/download","filename":"Dokumentacia k SP _44_19_2_ČZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751549/download","filename":"Dokumentacia k SP _45_20_1_P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751550/download","filename":"Dokumentacia k SP _46_20_2_P.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751551/download","filename":"Dokumentacia k SP _47_21_1_SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751552/download","filename":"Dokumentacia k SP _48_21_2_SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751553/download","filename":"Dokumentacia k SP _49_22_1_OS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751554/download","filename":"Dokumentacia k SP _50_22_2_OS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751555/download","filename":"Dokumentacia k SP _51_23_1_KSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751556/download","filename":"Dokumentacia k SP _52_23_2_KSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751557/download","filename":"Dokumentacia k SP _53_24_rez predajňou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751558/download","filename":"Dokumentacia k SP _54_25_rez predajňou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751559/download","filename":"Dokumentacia k SP _55_26_nadpražie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751560/download","filename":"Dokumentacia k SP _56_27_ostenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751561/download","filename":"Dokumentacia k SP _57_28_Zastavkovy prístrešok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751562/download","filename":"Dokumentacia k SP _58_29_farebne riesenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751563/download","filename":"Dokumentacia k SP _59_30_POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751564/download","filename":"Dokumentacia k SP _60_11_statika_sprava a vykresy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751565/download","filename":"Dokumentacia k SP _61_11_statika_titulny_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751566/download","filename":"Dokumentacia k SP _62_ZTI_00_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751567/download","filename":"Dokumentacia k SP _63_ZTI_01_Podorys_1PP_suteren.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751568/download","filename":"Dokumentacia k SP _64_ZTI_02_Podorys_1NP_prizemie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751569/download","filename":"Dokumentacia k SP _65_ZTI_03_Podorys_2NP_poschodie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751570/download","filename":"Dokumentacia k SP _66_ZTI_04_schema_kanalizácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751571/download","filename":"Dokumentacia k SP _67_ZTI_05_Schema_vodovodu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751572/download","filename":"Dokumentacia k SP _68_ZTI_06_Pozdlzny profil kanalizacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751573/download","filename":"Dokumentacia k SP _69_ZTI_07_Ulozenie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751574/download","filename":"Dokumentacia k SP _70_ZTI_08_Revizna kanal sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751575/download","filename":"Dokumentacia k SP _71_ZTI_šachty_rajec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751576/download","filename":"Dokumentacia k SP _72_ZTI_TS_ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751577/download","filename":"Dokumentacia k SP _73_ZTI_vrchné listy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751578/download","filename":"Dokumentacia k SP _74_ZTI_vrchné listy+pečiatka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751579/download","filename":"Dokumentacia k SP _75_ELEKTRO_Štítok + technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751580/download","filename":"Dokumentacia k SP _76_ELEKTRO_Vykres_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751581/download","filename":"Dokumentacia k SP _77_ELEKTRO_Vykres_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751582/download","filename":"Dokumentacia k SP _78_ELEKTRO_Vykres_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751583/download","filename":"Dokumentacia k SP _79_ELEKTRO_Vykres_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751584/download","filename":"Dokumentacia k SP _80_ELEKTRO_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751585/download","filename":"Dokumentacia k SP _81_ELEKTRO_Vykres_06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751586/download","filename":"Dokumentacia k SP _82_ELEKTRO_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751587/download","filename":"Dokumentacia k SP _83_ELEKTRO_Vykres_08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751588/download","filename":"Dokumentacia k SP _84_ELEKTRO_Vykres_09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751589/download","filename":"Dokumentacia k SP _85_ELEKTRO_Vykres_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751590/download","filename":"Dokumentacia k SP _86_ELEKTRO_Vykres_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751591/download","filename":"Dokumentacia k SP _87_ELEKTRO_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751592/download","filename":"Dokumentacia k SP _88_ELEKTRO_Vykres_13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751593/download","filename":"Dokumentacia k SP _89_ELEKTRO_Riziko - tržnica Rajec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751594/download","filename":"Dokumentacia k SP _90_ELEKTRO_Svetelnotechnický výpočet - tržnica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751595/download","filename":"Dokumentacia k SP _91_ELEKTRO_Štítok - prilohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751596/download","filename":"Dokumentacia k SP _92_ELEKTRO_Zoznam IO Tržnica Rajec .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751597/download","filename":"Dokumentacia k SP _93_VZT_vzt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751598/download","filename":"Dokumentacia k SP _94_VZT_vzt_kus.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751599/download","filename":"Dokumentacia k SP _95_VZT_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751600/download","filename":"Dokumentacia k SP _96_PO 730802 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751601/download","filename":"Dokumentacia k SP _97_PO_KRYCI_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751602/download","filename":"Dokumentacia k SP _99_PO_TRZNICA RAJEC_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751603/download","filename":"Dokumentacia k SP_ 00_B_STS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751604/download","filename":"Dokumentacia k SP_100_PO_TRZNICA RAJEC_1NP_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751605/download","filename":"Dokumentacia k SP_101_PO_TRZNICA RAJEC_1PP_NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751606/download","filename":"Dokumentacia k SP_102_PO_TRZNICA RAJEC_REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751607/download","filename":"Dokumentacia k SP_103_PO_TRZNICA RAJEC_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751608/download","filename":"Dokumentacia k SP_104_PO_TRZNICA RAJEC_SITUACIA1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751609/download","filename":"Dokumentacia k SP_105_PO_01_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751610/download","filename":"Dokumentacia k SP_106_PO_legenda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751611/download","filename":"Dokumentacia k SP_107_PO_KRYCI_LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986338/content/751612/download","filename":"Dokumentacia k SP_108_PO_PO 730802 .pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029580/content/833351/download","filename":"Spra´va o za´kazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 4. September 2018 4. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027769/content/833349/download","filename":"Zmluva Rajec - Unistav.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029590/content/833352/download","filename":"Odo^vodnenie nezrusˇenia pouzˇite´ho postupu zada´vania za´kazky.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029601/content/833355/download","filename":"ZAPISNICA RAJEC - hodnotenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o vysvetľovaní a doplňovaní súťažných podkladov 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986183/content/748743/download","filename":"Informácia o vysvetľovaní a doplňovaní súťažných podkladov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 4. September 2018 4. September 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029599/content/833354/download","filename":"ZAPISNICA RAJEC - podmienky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029597/content/833353/download","filename":"ZAPISNICA RAJEC - otva´ranie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 6. September 2018 6. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029548/content/833350/download","filename":"Na´vrh na plnenie krite´rii´.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×