Obstarávanie

Technológia pre projekt: Zberný dvor na separáciu odpadu- obec Hruštín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Hruštín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
221 730,00
Konečná suma(Bez DPH):
221 730,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16000000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Výber dodávateľa techniky pre zberný dvor v obci Hruštín. Traktor1 ks Nakladač1 ks Traktorový ramenový nosič kontajnerov:1 ks Komunálne vozidlo:1 ks Kontajner uzatvorený: 2 ks Drvič drobného stavebného odpadu 1 ks Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Agroservis - Stred s.r.o. 2 153 630,00 Neuvedené EUR 15. August 2018 99230
Agroservis - Stred s.r.o. 2 31 850,00 Neuvedené EUR 15. August 2018 99231
Agroservis - Stred s.r.o. 2 36 250,00 Neuvedené EUR 15. August 2018 99232

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031250/content/861168/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka od uchádzača č. 2 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031254/content/861180/download","filename":"Ponuka - kritéria.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - logický celok č. 3 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032547/content/862201/download","filename":"Kúpna zmluva_log_celok_3.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - logický celok č. 2 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032541/content/862198/download","filename":"Kúpna zmluva_log_celok_2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932704/content/726904/download","filename":"§ 55_vyhodnotenie_MST_Hruštin.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava 28. November 2017 28. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906026/content/728464/download","filename":"CORRIGENDUM_oprava_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka od uchádzača č. 1 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031252/content/861172/download","filename":"Ponuka -kritéria 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Január 2018 3. Január 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke v zmysle § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032535/content/862188/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 13. Júl 2018 13. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007785/content/845167/download","filename":"6909_6000_2018_OD.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a náležitosti ponuky 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031246/content/861163/download","filename":"Zápisnica-splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava 28. November 2017 28. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906029/content/728470/download","filename":"List o oprave súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/906029/content/728471/download","filename":"SP_Hruštín_tovar_zverejnenie_oprava.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. December 2017 12. December 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031248/content/861165/download","filename":"Zápisnica-otváranie ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - priamy prístup k súťažným podkladom 3. November 2017 3. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898075/content/692939/download","filename":"Súťažné podklady_sprístupnenie_Hruštín_MST.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava - lehota otvárania ponúk 12. December 2017 12. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910587/content/749325/download","filename":"CORRIGENDUM_oprava_15_12.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva - logický celok č. 1 13. September 2018 13. September 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva - logický celok č. 3 13. September 2018 13. September 2018 []
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava - predĺženie lehoty viazanosti ponúk do 30.09.2018 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993322/content/775973/download","filename":"CORRIGENDUM._oprava_lehota viazanostipdf.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva - logický celok č. 1 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032539/content/862196/download","filename":"Kúpna zmluva_log_celok_1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. November 2017 3. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898156/content/693205/download","filename":"Príloha č. 8_ eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva - logický celok č. 2 13. September 2018 13. September 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×