Obstarávanie

Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
594 605,00
Konečná suma(Bez DPH):
594 605,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50232200-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala Turany.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PPA INŽINIERING s.r.o. 2 594 605,00 Neuvedené EUR 9. August 2018 99182

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Marec 2018 19. Marec 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025172/content/836247/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025172/content/836248/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025212/content/836250/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025212/content/836251/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025212/content/836252/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk finál.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993313/content/775953/download","filename":"Oznámenie o výsledku úspešný.pdf"}]
Zmluva Zmluva na výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021479/content/807417/download","filename":"ZM_2018_0282_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025206/content/836249/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943553/content/764202/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943553/content/764203/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943553/content/764204/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943553/content/764205/download","filename":"Príloha k časti A.2 a prílohy k časti B.2 Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943553/content/764206/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3 Protokol o vade alebo poruche.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943553/content/764207/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025119/content/836246/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Máj 2018 16. Máj 2018 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×