Obstarávanie

Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
42990000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ zadával zákazku na dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice. Zákazka je rozdelená na časti: 1.Časť: 1a/ Nákladné vozidlo 1 ks 1b/ Hákový nakladač 1 ks 1c/ Nadstavba za zber a zvoz BRO /BRKO/ - 1 ks 2.Časť: 2a/ Plastová nádoba na bio odpad 120 litrov 3000 ks 2b/ Plastová nádoba na bio odpad 1100 litrov 180 ks 3.Časť: 3a/ Univerzálny traktor 1 ks 3b/ Bio sekací a rezací voz 1 ks 3c/ Teleskopický nakladač 1 ks 3d/ Drvič konárov 1 ks 3e/ Traktorový príves veľký 1 ks Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY v SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-3.časť 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953086/content/725190/download","filename":"Oznámenie o výsledku-3č..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. November 2017 8. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899381/content/698903/download","filename":"SP_Levice_technologia ZD_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899381/content/698904/download","filename":"Návrh Zmluvy-1.cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899381/content/698905/download","filename":"Návrh Zmluvy-2.cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899381/content/698906/download","filename":"Návrh Zmluvy-3.cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899381/content/698907/download","filename":"Špecifikácia predmetu zákazky - Levice.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. November 2017 10. November 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-1.časť 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953081/content/725184/download","filename":"Oznámenie o výsledku-1č..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Február 2018 14. Február 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-2.časť 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953083/content/725187/download","filename":"Oznámenie o výsledku-2č.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Február 2018 14. Február 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Február 2018 14. Február 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 23. November 2017 23. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904521/content/722031/download","filename":"Odpoveď k žiadosi o vysvetlenie_záujemca.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×